Klimaatatlas

Klimaatatlas

Luchttemperatuur

De luchttemperatuur wordt gemeten op een hoogte van ongeveer 1,5 m in een thermometerhut. In België gebeuren deze waarnemingen op twee verschillende manieren : een manuele waarneming door het lezen van een thermometer en een automatische waarneming met een temperatuursonde. De manuele waarnemingen gebeuren door de waarnemers van het klimatologisch waarnemingsnetwerk. Dagelijks bezorgen zij ons de waargenomen minimum- en maximumtemperatuur. De dagelijkse gemiddelde temperatuur bestaat uit het gemiddelde van deze twee extremen. Daartegenover zorgen de automatische meetpunten voor een continue waarneming met temperatuursondes. De meetpunten van het klimatologisch waarnemingsnetwerk documenteren reeds sinds het einde van de 19e eeuw de meteorologische omstandigheden van België terwijl de automatische meetpunten van recentere datum zijn.

Om de klimaatkaarten voor de luchttemperatuur op te stellen, werden de normalen voor de periode 1991-2020 van een groot aantal meetpunten berekend. Deze werden vervolgens met behulp van geostatistische methoden ruimtelijk geïnterpoleerd. We hebben topografische informatie geïntegreerd in de interpolatiemethode aangezien de temperatuur sterk beïnvloed wordt door het reliëf.

Foto : minimum- en maximumthermometers en temperatuursonde (links), temperatuursonde in een thermometerhut (model Stevenson geventileerd) (rechts).

En voor de jongeren geven onze vrienden Meteoz en Nova meer uitleg over de temperaturen in een pedagogische fiche.

Cookies opgeslagen