Klimaatatlas

Klimaatatlas

De kaarten tonen de geografische spreiding van de grondontladingen tijdens de periode 2004-2020, verkregen met behulp van het bliksemnetwerk van het KMI.

Wanneer we kijken naar de ruimtelijke verdeling van het gemiddeld aantal grondinslagen per jaar in België, dan zien we dat deze varieert tussen 0.3 inslagen/km² in het westen en verhoogt tot 1.4 inslagen/km² naar het oosten toe. De gemiddelde waarde bedraagt ongeveer 0.7 inslagen/km². De ruimtelijke verdeling volgt in zekere mate de topografie van België, waarbij de hoogste waarden worden waargenomen in gebieden op grotere hoogte. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien hoogteverschillen in het landschap de ontwikkeling van donderwolken beïnvloeden.

Elke bliksemontlading zendt geluidsgolven uit die zich wel tot over een afstand van 10 kilometer kunnen verplaatsen, afhankelijk van de weersomstandigheden en het landschap. Gebruikmakend van deze karakteristieke geluidsgolven kunnen we de bliksemactiviteit ook uitdrukken in termen van het aantal stormdagen en -uren, gebaseerd op de door het netwerk waargenomen grondinslagen. Hierbij neemt het aantal stormdagen/uren op een bepaalde plaats met 1 dag/uur toe wanneer er donder wordt waargenomen op een bepaalde dag/uur binnen een straal van 10 km. We vinden dan dat het aantal stormdagen aan de Kust ongeveer 11 stormdagen per jaar bedraagt en oploopt tot 21 dagen naar de Hoge Venen toe. Eenzelfde patroon tekent zich af voor het aantal uren storm per jaar met waarden tussen de 18 tot 38 uur.

Als we kijken naar het verloop van de bliksemintensiteit per maand, dan vinden we dat 90% van alle bliksemactiviteit in België wordt waargenomen tussen mei en augustus, met een piek in juni en juli. Daarentegen wordt tijdens de wintermaanden het minst aantal bliksemontladingen waargenomen. Hetzelfde kunnen we doen, maar dan voor het tijdsverloop in activiteit op een dag. We zien dan dat de hoogste bliksemactiviteit wordt waargenomen in de namiddag rond 17:00 uur lokale tijd, en dat de activiteit daalt naar de avond en ochtend toe.

Cookies opgeslagen