Klimaatverandering in België

Trends waargenomen te Ukkel

De onderstaande grafieken die de reeks waarnemingen in Ukkel illustreren, geven twee indicatoren weer die de klimatologische trends beschrijven :

  • Een trendlijn aangepast aan de jaarwaarden verwijdert de variabiliteit tussen de jaren en illustreert kwalitatief de trends (vaak niet-lineair) over de hele periode (zie de eerste figuur hieronder). 
  • Een regressielijn aangepast aan de jaarwaarden sinds 1981 maakt het mogelijk recente trends te kwantificeren (zie de tweede figuur hieronder). De waarde van de helling van de regressielijn wordt herhaald in de legende enkel wanneer deze statistisch significant is.

Illustratie van een trendlijn aangepast aan de jaarlijkse gemiddelde temperatuurreeks te Brussel-Ukkel sinds 1833.

Illustratie van een regressielijn aangepast aan de periode 1981-2018 van de jaarlijkse gemiddelde temperatuurreeks te Brussel-Ukkel sinds 1833. De waarde van de helling van deze regressielijn wordt gegeven in de legende.

Cookies opgeslagen