luchttemperatuur

Klimaatatlas

Een lentedag is een dag waarop de maximumtemperatuur groter dan of gelijk is aan 20°C.
Een zomerdag is een dag waarop de maximumtemperatuur groter dan of gelijk is aan 25°C.
Een tropische dag is een dag waarop de maximumtemperatuur groter dan of gelijk is aan 30°C.
Een vorstdag is een dag waarop de minimumtemperatuur kleiner is dan 0°C.
Een strenge vorstdag is een dag waarop de minimumtemperatuur kleiner is dan -10°C.
Een ijsdag is een dag waarop de maximumtemperatuur kleiner is dan 0°C.

De ruimtelijke verdeling van het aantal lente-, zomer- en tropische dagen vertoont grote gelijkenissen : de hoogste waarden in de Kempen, de laagste op de Hoge Venen en sommige Ardense toppen en een positieve gradiënt van de Kust naar het binnenland in laag- en midden-Belgïe. De normalen voor het aantal vorst-, strenge vorst- en ijsdagen lijken weinig te zijn beïnvloed door de nabijheid van de zee en vertonen een relatief gelijkmatige verspreiding in Laag- en Midden-België. Daartegenover zijn de variaties belangrijk in Hoog-België met de hoogste waarden op de Hoge Venen.

Cookies opgeslagen