zonnestraling

Klimaatatlas

Wanneer we naar het jaarlijkse gemiddelde kijken, varieert de dagelijkse gemiddelde globale zonnestraling tussen 2720 Wh/m² voor de Hoge Venen tot 3060 Wh/m² aan de Kust. De ruimtelijke verdeling van deze normalen wordt enerzijds verklaard door de gemiddelde bewolkingsgraad en anderzijds door de breedteligging die de theoretisch maximaal mogelijke zonnestraling bepaalt (deze wordt bereikt bij een zeer heldere hemel en een volledige afwezigheid van wolken). De gemiddeld lagere bewolkingsgraad aan de Kust zorgt er in het algemeen voor hogere zonnestralingswaarden. Het omgekeerde geldt voor de Hoge Venen. Buiten deze twee streken observeren we een algemene negatief verloop van het zuiden naar het noorden welke, toch minstens voor een deel, gelinkt is aan de vermindering met de breedtegraad van de theoretisch maximaal mogelijke jaarlijkse gemiddelde zonnestraling. Zo is de Belgisch-Lotharingen, na de Kust, de streek waar men de tweede hoogste zonnestralingswaarden waarneemt.

Gemiddeld in België variëren de maandelijkse normalen met een factor 10 tussen 545 Wh/m² in december en 5270 Wh/m² in juni.

Cookies opgeslagen