2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk (*) hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage zonneschijnduur, en normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en het neerslagtotaal.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,4 1017 n 1030,4 1882 1003,6 1865
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,7 4 a 5,7 1948 2,6 1880
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi *35:25 52 a 100 1954 25 1935
Gemiddelde temperatuur°C 7,2 2,6 za 6,9 1834 -6,3 1838
Gemiddelde maximum temperatuur°C 9,3 5,1 u 8,9 1975 -1,5 1963
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,9 -,3 u 4 1975 -8,4 1940
Relatieve vochtigheid% 86 86,3 n 99 1850 76 1946
Gemiddelde dampdrukhPa 9 6,5 zu 8,7 1834 3,2 1838
Neerslagtotaalmm 82,3 64,7 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 26 19 za 28 1938 4 1997
Onweersdagen in het landd 4 1,2
Sneeuwdagend 2 5,2

* waarde aangepast op 29/01/08

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage zonneschijnduur, en normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en het neerslagtotaal.

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan uitgebreide depressies met verschillende kernen: één boven de Atlantische Oceaan, één in de buurt van IJsland en één boven de Noordzee of ten zuiden van Scandinavië. Op het einde van deze periode kregen de luchtstromingen een tropisch karakter. Van de 11e tot de 21e lag ons land onder de invloed van de aanvoer van maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide depressie gesitueerd boven het noorden van Europa tussen IJsland en Scandinavië. Van de 22e tot de 27e werden onze streken overvallen door polaire luchtstromingen die zich langsheen de flank van een anticycloon boven de Atlantische Oceaan bewogen. Van de 28e tot de 31e zwakte deze anticycloon af in zijn noordelijk gedeelte waardoor er opnieuw zachte maritieme lucht naar onze streken stroomde. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1018,4 hPa (norm.: 1017,0 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens de eerste twee decades van de maand verklaren de véél te hoge gemiddelde maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over ’t algemeen tussen 3,5 °C en 5,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen 4,0 °C en 6,0 °C. De absolute maxima varieerden van 10 °C tot 16 °C en deden zich meestal voor op de 18e. De absolute minima varieerden van -10 °C tot -2 °C en werden meestal op de 26e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 7,2 °C (norm.: 2,6 °C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 9,3 °C en 4,9 °C (norm.: 5,1 °C en -0,3 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 14,9 °C [de 18e] en -4,4 °C [de 26e] (norm.: 11,5 °C en -8,6 °C). Er waren 5 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 14,3 d.), maar geen enkele winterse dag [max < 0 °C] (norm.: 3,2 d.). De zéér uitzonderlijk hoge temperaturen van de eerste twee decades liggen aan de basis van deze recordwarme januarimaand : met 7,2 °C werd het vorige record met 0,3 °C gebroken. Dit record dateerde uit 1834 met 6,9 °C.

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 119 % van de normale in Haspengouw en in de Borinage tot 193°% in Belgisch Lotharingen. Het teveel was abnormaal aan de Kust, in de Polders, in de Kempen, in de Condroz, in de streek van Gileppe en Warche en in de Ardennen. Het was zéér abnormaal in Belgisch Lotharingen. Elders waren de tevelen normaal. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en meer dan 70 mm en zij werden meestal waargenomen op de 17e of de 18e. Op deze twee data werden waarden van meer dan 40 mm waargenomen: de hoogste was deze te Petite-Chapelle met 73,2 mm gemeten op de 17e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog: met de pluviometer werd gedurende 26 dagen in totaal 82,3 mm gemeten (norm.: 64,7 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 4 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 1,2 d.): de 1e, 10e, 21e en de 24e. Windschade en/of waterschade werden ons gemeld op de 1e, 8e, 11e, 18e en de 19e. Hagel werd waargenomen op de 22e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 8 dagen : de 1e , 2e en van de 23e tot de 28e. De maximale sneeuwdikte bedroeg lokaal in West-Vlaanderen 5 cm op de 24e.

De uitklaring van de hemel was matig tijdens de ganse maand en dus was de zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal. Te Ukkel registreerde men 35 h 25 min * zonneschijn (norm.: 52 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot NE en SSW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 83 % (norm.: 47 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,6 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van meer dan 100 km/u werden bereikt op de 18e in gans het land en op de 21e aan de Kust. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

* waarde aangepast op 29/01/2008

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen