2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, en door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,2 1017 n 1030,4 1882 1003,6 1865
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,8 4 n 5,7 1948 2,6 1880
Overheersende windrichting ZZO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 41:45 52 n 100 1954 25 1935
Gemiddelde temperatuur°C 6,5 2,6 u 7,2 2007 -6,3 1838
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,6 5,1 za 9,3 2007 -1,5 1963
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4 -,3 u 4,9 2007 -8,4 1940
Relatieve vochtigheid% 83 86,3 za 99 1850 76 1946
Gemiddelde dampdrukhPa 8,2 6,5 za 9 2007 3,2 1838
Neerslagtotaalmm 70,7 64,7 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 23 19 n 28 1938 4 1997
Onweersdagen in het landd 2 1,2 n
Sneeuwdagend 1 5,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf Duitsland naar het noorden van Rusland. Tijdens de rest van de maand werd het weer in onze streken beïnvloed door maritieme luchtstromingen. Van de 3e tot de 18e zorgden zij voor relatief zacht en net weer boven onze streken. Zij waren verbonden aan depressies in de buurt van Groot-Brittannië of IJsland. Van de 19e tot de 21e werden zij bepaald door een anticycloon in ontwikkeling vanaf Spanje naar Frankrijk. Van de 22e tot de 25e overvielen maritieme luchtstromingen, die circuleerden langsheen de zuidflank van een uitgebreid lagedrukgebied met centrum boven IJsland, onze provincies. Van de 26e tot de 29e waren zij verbonden aan een anticycloon gelegen boven Frankrijk. Van de 30e tot de 31e was het een depressie gelegen ten noorden van Groot-Brittannië die maritiem lucht naar onze streken stuurde. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1016,1 hPa (norm.: 1017,0 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand verklaren de véél te hoge gemiddelde maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over ’t algemeen tussen + 3,0°C en +4,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +4,0°C en 5,5°C. De absolute maxima varieerden van 10 °C tot 15 °C en deden zich meestal voor op de 18e of de 20e. De absolute minima varieerden van –6°C tot –1°C en werden meestal op de 3e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 6,5°C (norm.: 2,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 8,6°C en 4,9°C (norm.: 5,1°C en – 0,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 12,7°C [de 19e] en – 3,1°C [de 26e] (norm.: 11,5°C en –8,6°C). Er waren 3 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 14,3 d.), maar geen enkele winterse dag [max < 0 °C] (norm.: 3,2 d.). De gemiddelde temperatuur van deze januarimaand is de derde hoogste waarde waargenomen sinds 1833, begin van de temperatuursmetingen te Brussel-Ukkel. De twee hoogste waarden waren deze van 7,2°C gemeten in 2007 gevolgd door deze van 1834 met 6,9°C.

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 59 % van de normale aan de Kust tot 131% in Belgisch Lotharingen. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en meer dan 38 mm en zij werden op verschillende data waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal hoog: met de pluviometer werd gedurende 23 dagen in totaal 70,7 mm gemeten (norm.: 64,7 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 2 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 1,2 d.): de 17e en de 21e. Windschade werd ons gemeld op de 10e, 15e en de 31e. Hagel werd waargenomen op de 21e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 6 dagen: de 1e, 3e, 22e, 23e, 30e en de 31e. De maximale sneeuwdikte bedroeg lokaal op de hoge Venen 2 cm op de 30e. Op de 21e werd de gemeente Grote-Brogel getroffen door een tornado.

De uitklaring van de hemel was matig tijdens de ganse maand en dus was de zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal. Te Ukkel registreerde men 41 h 45 min zonneschijn (norm.: 52 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE, SE, SSE, S, SW en WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 80 % (norm.: 53 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,8 m/s (norm.: 4,0 m/s). Tijdens deze maand werd op de 15e een windstoot van 104 km/h (29 m/s) waargenomen aan de Kust. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen