2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur en het neerslagtotaal. 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,9 1017 n 1030,4 1882 1003,6 1865
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 4 za 5,7 1948 2,6 1880
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 88:58 55 za 104 1954 26 1902
Gemiddelde temperatuur°C 0,7 2,6 n 7,2 2007 -6,3 1838
Gemiddelde maximum temperatuur°C 3,7 5,1 a 9,3 2007 -1,5 1963
Gemiddelde minimum temperatuur°C -2,5 -0,3 za 4,9 2007 -8,4 1940
Relatieve vochtigheid% 86 86,3 n 99 1850 76 1946
Gemiddelde dampdrukhPa 5,4 6,5 a 9 2007 3,2 1838
Neerslagtotaalmm 62,9 64,7 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 12 19 za 28 1938 4 1997
Onweersdagen in het landd 4 3 n
Sneeuwdagend 5 5,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong verbonden aan een depressie ten zuiden van Scandinavië. Op de 3e lagen wij onder de invloed van continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven Engeland. Van de 4e tot de 5e zorgde maritieme lucht, verbonden aan een depressie ten oosten van ons land voor koud weer en sneeuw. Op de 6e lage wij opnieuw onder de invloed van continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk die zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Polen. Op de 7e zorgde een depressie ten zuiden van Scandinavië voor de aanvoer van maritieme lucht. Van de 8e tot de 10e kregen wij opnieuw de aanvoer van zeer koude, continentale lucht verbonden aan een gebied van hoge druk vanaf Groot-Brittannië naar Oost Europa. Van de 11e tot de 28e lag ons land onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan uitgebreide depressies in de buurt van de Britse Eilanden of IJsland. Van de 29e tot de 31e werd het weer boven onze streken bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk ten zuiden van Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,9 hPa (norm.: 1017,0 hPa).

De overwegend polaire, maritieme luchtstromingen of continentale luchtstromingen tijdens de eerste helft van deze maand waren de oorzaak van te lage gemiddelde maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over ’t algemeen tussen – 2,5°C en – 1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen – 3,0°C en –1,5°C. De absolute maxima varieerden van 6 °C tot 13 °C en deden zich meestal voor op de 19e. De absolute minima varieerden van – 23°C tot – 7°C en werden meestal op de 7e of de 28e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 0,7°C (norm.: 2,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 3,7°C en – 2,5°C (norm.: 5,1°C en – 0,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 10,1°C [de 19e] en – 12,8°C [de 7e] (norm.: 11,5°C en –8,6°C). Er waren 18 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 14,3 d.), waarvan er 5 winterse dagen waren [max < 0 °C] (norm.: 3,2 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 45 % van de normale in het land van Herve tot 117 % in het Doornikse. Al deze afwijkingen waren normaal behalve deze in het Land van Herve en in de streek van Gileppe en Warche waar ze abnormaal laag waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en meer dan 50 mm en zij werden meestal op de 22e of de 23e waargenomen. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden op de 22e waargenomen; het opvallendst was deze van Sugny met 52,4 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag: met de pluviometer werd gedurende 12 dagen in totaal 62,9 mm gemeten (norm.: 64,7 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 4 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 15e, 17e, 18e en de 20e. Windschade en/of waterschade werden ons gemeld op de 18e, 19e en de 23e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 22 dagen: van de 1e tot en met de 9e, van de 12e tot en met de 14e, van de 16e tot en met de 23e, de 25e en de 26e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 19e en van de 21e tot het einde van de maand. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal op de Hoge Venen 14 cm op de 1e.

De uitklaring van de hemel was matig tijdens de tweede decade. De zonneschijnduur te Ukkel was nochtans hoger dan normaal. Te Ukkel registreerde men 88 h 58 min zonneschijn (norm.: 55 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 76 % (norm.: 48 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28m/s) of meer werden niet gemeten in ons land tijdens deze maand. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen