2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijke lage gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,9 1017 n 1030,4 1882 1003,6 1865
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 4 za 5,7 1948 2,6 1880
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 48:39 55 n 104 1954 26 1902
Gemiddelde temperatuur°C ,1 2,6 a 7,2 2007 -6,3 1838
Gemiddelde maximum temperatuur°C 2,2 5,1 za 9,3 2007 -1,5 1963
Gemiddelde minimum temperatuur°C -2,6 -,3 a 4,9 2007 -8,4 1940
Relatieve vochtigheid% 91 86,3 za 99 1850 76 1946
Gemiddelde dampdrukhPa 5,6 6,5 n 9 2007 3,2 1838
Neerslagtotaalmm 43,801 64,7 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 18 19 n 28 1938 4 1997
Onweersdagen in het landd 0 3
Sneeuwdagend 14 5,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e en de 2e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een depressie die zich uitstrekte van Frankrijk tot Polen. Van de 3e tot de 8e veroorzaakten maritieme luchtstromingen een relatief koud en sneeuwachtig weer boven ons land als gevolg van een depressie gesitueerd boven Scandinavië. Op de 9e en de 10e werd ons land opnieuw getroffen door koude maritieme lucht verbonden aan een zone van lage druk boven Duitsland.
Op de 11e en de 12e bepaalden continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon ten zuiden van Scandinavië ons weer. Van de 13e tot de 17e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht uit het westen verbonden aan uitgebreide depressies boven de Atlantische oceaan. Op de 18e en de 19e werden zij bepaald door een zone van hoge luchtdruk boven Frankrijk. Van de 20e tot de 25e werd ons weer bepaald door luchtstromingen verbonden aan een depressie die zich verplaatste van de Benelux naar Groot-Britannië.
De 26ste en 27ste werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen, veroorzaakt door een zone van hoge luchtdruk boven Zuid-Scandinavië. Deze zone breidde zich later uit van Groot-Brittannië tot Duitsland. Van de 28ste tot het einde van de maand werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen met een polair karakter. Deze waren verbonden aan een depressie die zich centreerde boven Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1014,9 hPa (norm.: 1017,0 hPa)

De overwegend polaire, maritieme luchtstromingen tijdens de eerste helft van de maand waren de oorzaak van de te lage gemiddelde maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over ’t algemeen tussen –3.5°C en –2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen –2.5°C en –1,0 °C. De absolute maxima varieerden van 2°C tot 9°C en deden zich meestal voor op de 17e. De absolute minima varieerden van –14°C tot –7°C en werden het meest waargenomen op de 8e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 0,1°C (norm.: 2,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 2,2°C en –2,6°C (norm.: 5,1°C en -0,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 8,1°C [de 17e] en –8,2°C [de 4e] (norm.: 11,5°C en –8,6°C). Er waren 22 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 14,3 d.) waarvan er 8 winterse dagen waren [max. <0°C] (norm.: 3,2 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren lager dan de normalen. Zij varieerden van 52 % van de normale van het gebied tussen Samber en Maas tot 92 % in de Polders. Al deze afwijkingen waren normaal behalve die van het gebied tussen Samber en Maas waar ze abnormaal laag waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en meer dan 35 mm en zij werden meestal op de 16e en 29e waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal : met de pluviometer werd gedurende 18 dagen in totaal 43,8 mm gemeten. (norm.: 64,7 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag niet vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3 d.). Gedurende 31 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw : van de 1e tot de 31e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 22e en vanaf de 24e tot het einde van de maand. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 56 cm op de Hoge Venen op de 31e.

De uitklaring van de hemel was matig gedurende de tweede decade. De zonneschijnduur te Ukkel was lager dan normaal. Te Ukkel registreerde men 48 h 39 min zonneschijn (norm.: 55h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE en ENE en SE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 38 % (norm.: 18%) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) werden niet gemeten in ons land tijdens de ze maand.

Cookies opgeslagen