2016-2020

Klimatologische overzichten van 2018

Korte versie

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2017("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 0.8 3.7 a 7.9 1990 -3.2 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 4.4 6.6 n 11.6 1990 -0.4 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C -1.9 0.7 a 4.7 1990 -6.4 1986
Neerslagtotaal mm 21.7 63.1 a 167.8 2002 9.3 1986
Neerslagdagen d 9 16.3 a 24 2010 6 1985
Sneeuwdagen d 1 5.1 n 13 2005 0 2014
Onweersdagen in België d 3 4 n 10 1988 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.3 4.1 n 6.6 1990 3 1993
Overheersende windrichting ONO ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 149:28 76:36 za 148:57 2003 28:53 2010
Globale zonnestraling kWh/m² 57.9 36.7 u 53.9 2003 25.4 2006
Relatieve vochtigheid % 72 81 za 88 1993 71 1985
Dampdruk hPa 4.8 6.7 za 8.3 1990 3.6 1986
Luchtdruk hPa 1017 1017.4 n 1029.1 2012 1003.5 2010

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Vanaf de 1e begon de kern van een lagedrukgebied ten noorden van Schotland zich te verplaatsen naar de Baltische Zee en kwam de anticycloon van de Azoren langzaam richting Europa waar ze tegen de 4e aansluiting vond met de anticycloon die zich ontwikkeld had boven Scandinavië. Daardoor was de lucht de eerste dagen van deze decade nog maritiem van oorsprong maar vanaf de 4e kwam er meer koude continentale lucht boven ons land stromen waardoor het tot de 8e droog en koud bleef. Vanaf de 9e werden de luchtstromingen boven ons land maritiem-polair van karakter doordat een lagedrukgebied ten noordwesten van IJsland zich naar de Noordzee verplaatste en na de doortocht van een sneeuwzone op de 9de werd het vanaf de 10e iets zachter. De 11e verplaatste de kern van een uitgestrekt lagedrukgebied zich van Schotland naar het zuiden van Noorwegen en stroomde er tot de 15e relatief zachte en droge maritieme lucht van over de Atlantische Oceaan boven ons land. Vanaf de 16e begon de anticycloon van de Azoren zich in de richting van het Europese vasteland te verplaatsen en er begon zich een begin van aansluiting met de anticycloon boven Noord-Scandinavië en -Rusland te vormen waardoor we kouder maar helder weer kregen door de koude, continentale luchtstromingen boven ons land. De 19e stevende nog een zuidelijk staartje van een lagedrukgebied met centrum tussen IJsland en Groenland boven ons land maar de trend naar een koud en droog weertype zette zich verder door. Van de 21e tot de 28e kon het weer in ons land beschreven worden als zeer koud, helder en droog. Dit werd veroorzaakt door een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië dat continentale en later nog koudere polaire luchtstromingen naar ons land stuurde. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1017,0 hPa (norm: 1017,4 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -5°C en -1°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -5,0°C en -1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 5°C en 13°C en werden meestal waargenomen op de 15e en de 16e. De absolute minima varieerden tussen -18,5°C en -6,0°C en deden zich meestal voor op de 28e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 0,8°C (norm.: 3,7°C), een abnormaal lage waarde. De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 4,4°C en -1,9°C (norm.: 6,6°C en 0,7°C ), enkel de tweede waarde was abnormaal laag. De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 10,8°C [de 15e] en -8,7°C [de 28e] (norm.: 13,3°C en -5,4°C ). Er waren 21 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 10,6 d.), een zeer abnormaal hoog aantal en 3 winterse dagen [max.<0°C] (norm.: 1,9 d.).
Vooral de derde decade viel op door de zeer abnormaal lage gemiddelde temperatuur: -1,3°C (norm.: 4,2°C). Vanaf de 18e, dus al voor deze decade begon, kwam de minimumtemperatuur niet meer boven het vriespunt uit. Hiermee werd een laattijdig winteroffensief ingezet (meer informatie:http://www.meteo.be/meteo/view/nl/37159024-meer+over+de+polaire+vortex.html).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen overal ruim onder de normale waarden. Ze varieerden van 33% van de normale waarde in de streek van Gileppe en Warche en in Belgisch Lotharingen tot 59% in de Polders. De waarde was abnormaal laag in Brabant, de Borinage, het Land van Herve, de streek van Gileppe en Warche en de Ardennen. In de rest van ons land waren de waarden normaal. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot bijna 15 mm.
Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag: met de pluviometer werd in totaal slechts 21,7 mm neerslag op 9 dagen gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3 d.). Vooral de derde decade viel op. Deze laatste dagen van de maand viel er, uitzonderlijk, geen neerslag meer. De vorige keer dat dit voorkwam, dateert al van 1975.

In het land telden we een normaal aantal van 3 onweersdagen (norm.: 4,0 d.): de 1e, de 2e en de 11e. Op deze 3 dagen werd er ook hagel geregistreerd. Windschade werd ons gemeld op de 24e. De neerslag in ons land bestond gedurende 17 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 1e tot de 7e, van de 9e tot de 12e, de 15e, de 18e, de 19e en van de 25e tot de 27e. Op de Ardense hoogvlakten gaf dit aanleiding tot een sneeuwbedekking gedurende heel de maand, zoals in 2015. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 24 cm in Mont-Rigi (Weismes) op de 12e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was zeer abnormaal hoog met een totale duur van maar liefst 149u 31min (norm.: 76u 36min). Dit is een nieuw record voor de huidige referentieperiode voor deze maand (vanaf 1981). Het vorige record dateerde van 2003 (148u 57min). Enkel wanneer we naar de volledige periode kijken (vanaf 1901), komen we een hogere waarde tegen. In 1975 scheen de zon 156u 58min.
Vooral de uitzonderlijk zonnige derde decade viel op met een nieuw absoluut record (vanaf 1951): 69u 46min zon (norm.: 22u 54min), waarmee het record van 1975 voor deze decade werd gebroken (66u 15min). Daarnaast kende afgelopen maand een uitzonderlijk laag aantal zwaar bewolkte dagen en een uitzonderlijk laag aantal betrokken dagen. In Ukkel registreerden we er respectievelijk 7 (norm.: 16,6 dagen) en 1 (norm.: 8,3 d.), twee nieuwe record. De vorige records dateerden respectievelijk van 1986 met 8 dagen en 2005 met 3 dagen (metingen vanaf 1981).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren NO tot O en Z. Dit was gedurende 53,7% van de tijd het geval (norm.: 27,7%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,3 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen