2016-2020

Klimatologische overzichten van 2018

Korte versie

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2017("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5.4 6.8 n 9.6 2017 3 2013
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 8.9 10.4 n 14.1 2014 6.3 2013
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 1.9 3.1 n 6.4 1981 -0.5 1987
Neerslagtotaal mm 70.5 70 n 140.5 2008 4.2 1993
Neerslagdagen d 19 17.8 n 28 1988 3 1993
Sneeuwdagen d 4 3.2 n 13 1995 0 2017
Onweersdagen in België d 3 4.5 n 11 1995 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.1 4.1 n 4.9 1994 3 2012
Overheersende windrichting Z ZW
Zonneschijnduur uu:mm 82:35 113:57 n 204:13 2011 48:19 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 66.9 70.9 n 99.7 2003 49 1988
Relatieve vochtigheid % 75 77 n 85 2001 68 2014
Dampdruk hPa 7 7.7 n 9.5 1981 5.3 2013
Luchtdruk hPa 1003.1 1015.7 u 1027.1 2012 1004.9 2001

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Het krachtig hogedrukgebied dat boven Scandinavië lag, beïnvloedde ons weer nog tot de 2e met polaire luchtstromingen. Vanaf de 3e tot de 10e stroomde zachte maritieme lucht over ons land, verbonden aan een lagedrukzone met kern ten zuidwesten van Ierland die zich langzaam in noordoostelijke richting bewoog naar Engeland. Het weer werd deze dagen dan ook bepaald door zachte, vochtige oceaanlucht. Door de verplaatsing van een lagedrukgebied van de Golf van Biskaje naar de Oostzee kregen we van de 11e tot de 16e zachte maritieme lucht over ons land. Van de 17e tot en met de 19e zond een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië koude continentale luchtstromingen naar ons land. Van de 20e tot 22e kregen we geleidelijk aan minder koude, maar wel vochtigere maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten westen van Frankrijk. Van de 23e tot de 31e zorgden verschillende, zich opvolgende lagedrukzones ten noorden van ons voor de aanvoer van hoofdzakelijk frisse en onstabiele maritieme lucht. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1003,1 hPa (norm: 1015,7 hPa). Een uitzonderlijk lage waarde en een nieuw record voor de huidige referentieperiode (vorig record: 1004,9 hPa in 2001). Enkel wanneer we naar de volledige periode kijken (vanaf 1901), vinden we een nog lagere waarde: 1001,6 hPa in 1909.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -3°C en 0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -3,0°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 12,0°C en 17,5°C en werden meestal waargenomen op de 11e. De absolute minima varieerden tussen -18°C en -6°C en deden zich meestal voor op de 1e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,4°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,9°C en 1,9°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 16,0°C [de 11e] en -8,4°C [de 1e], een uitzonderlijk lage waarde al werd het record niet gebroken (record: -10,1°C in 2013) (norm.: 17,7°C en -2,3°C). Er waren 9 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 5,4 d.) en 3 winterse dagen [max.<0°C] (norm.: 0,2 d.). Dit was een uitzonderlijk hoge waarde en tevens een evenaring van het absolute record (vanaf 1901) van 1971 en 2005.
Op de 18e bereikten we in Ukkel een maximumtemperatuur van slechts -0,1°C, de laattijdigste winterse dag sinds het begin van de waarnemingen in 1901 (vorig record: de 12e in 2013 met -1,3°C).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 76% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 138% aan de kust. De waarden waren overal normaal. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot net iets meer dan 37 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 70,5 mm neerslag op 19 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

In het land telden we een normaal aantal van 3 onweersdagen (norm.: 4,5 d.): de 11e, de 30e en de 31e. Er werd ons geen hagelval gemeld. Op de 11e werd ons water- en bliksemschade gemeld. De neerslag in ons land bestond gedurende 13 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 1e tot de 3e, de 7e, de 8e, de 13e, van de 16e tot de 18e, de 20e, de 22e, de 23e en de 29e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 9e, op de 13e, de 14e, de 20e, de 22e, de 23e en de 29e. De maximale sneeuwdikte bereikte 14 cm in Mont-Rigi (Weismes) op de 3e.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 82u 35min (norm.: 113u 57min). Het enige dat opviel bij deze parameter, was dat we, net als in 2008, geen enkele dag kenden met een heldere of licht bewolkte hemel (norm.: 3,3 dagen). Dit was toch een abnormaal feit.

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren ONO tot O en Z. Dit was gedurende 34,8% van de tijd het geval (norm.: 19,0%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,1 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen