Klimatologisch overzicht

Klimatologische overzichten van 2022

Winter 2022 in cijfers, grafieken en kaarten

Winter 2022 : Een eerder warme en natte winter


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5.5 4.1 6.6 2007 1.4 1996
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7.9 6.6 9 2007 3.9 1996
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 2.9 1.6 + 4.3 2007 -0.7 1996
Neerslagtotaal mm 259 228.6 365.9 1995 127.3 2017
Neerslagdagen d 55 55.2 72 1994 32 1992
Sneeuwdagen d 3 12.6 - 31 2010 1 2014
Onweersdagen in België d 15 11.5 21 2012 1 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.9 4.1 5.1 2014 3.3 2017
Overheersende windrichting ZW
Zonneschijnduur uu:mm 173:37 180:17 256:23 2008 109:31 1994
Globale zonnestraling kWh/m² 74.8 75.5 89.8 2008 60.8 1994
Relatieve vochtigheid % 86 84 + 88 2017 78 2008
Dampdruk hPa 7.8 7.1 + 8.3 2007 5.8 1996
Luchtdruk hPa 1019.3 1017.1 1027.1 1992 1008.7 2010

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2021.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2022 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5.5 + 6.6 2007 -2 1963
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7.9 + 9 2007 0.7 1963
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 2.9 + 4.3 2007 -5 1963
Neerslagtotaal mm 259 365.9 1995 62.9 1964
Neerslagdagen d 55 74 1916 32 1992
Zonneschijnduur uu:mm 173:37 316:53 1949 85:53 1923

Recordwaarden van 1901-2021.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2022 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een eerder warme en natte winter

Relatief hoge temperaturen

In Ukkel waren alle drie de wintermaanden warmer dan gemiddeld. Vooral de relatief warme periode rond de jaarwisseling viel op.

De winter in zijn geheel was dus ook warmer dan gemiddeld (5,5°C, normaal: 4,1°C).

We registreerden hier afgelopen winter slechts 16 vorstdagen [min<0°C] (normaal: 29,7 dagen) en geen enkele winterse dagen [max<0°C] (normaal: 5,6 dagen), 2 opmerkelijke waarden:

  • Vierde laagste aantal vorstdagen, nog ruim achter het record van 2014 (3 dagen) en achter 2007 (12 dagen) en 2020 (14 dagen).
  • Voor de huidige referentieperiode was dit de vierde keer dat we geen enkele winterse dag konden registreren tijdens de winter (vorige keer was in 2020). Voor de volledige periode (vanaf 1893) was dit nog maar de negende keer.

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen -4,2°C (22 december) en 14,3°C (1 januari). De eerste waarde is de derde hoogste voor de huidige referentieperiode, ruim achter het record van 2014 (-0,5°C) en achter 2020 (-2,5°C).

In ons land werd de hoogste temperatuur op 30 december gemeten (15,8°C in Bassevelde (Assenede) en Brasschaat) en de laagste slechts een ruime week vroeger op 22 december (-10,9°C in Neidingen (Sankt Vith)).

Meer neerslag dan gemiddeld

In december – met een zeer nat begin van de maand – en februari viel er meer neerslag dan gemiddeld, terwijl januari net droger was. In totaal viel er in Ukkel de afgelopen winter meer neerslag dan normaal: 259,0 mm tegenover een normale waarde van 228,6 mm. De grootste dagelijkse hoeveelheid viel op 6 februari (24,3 mm).

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen schommelden rond de normale waarden en varieerden van ongeveer 85% van de normale aan de kust tot ongeveer 135% van de normale in de streek van Gileppe en Warche.

Enkel op 10 december, 3 januari en 6 februari vielen er lokaal neerslaghoeveelheden van minstens 40 mm. De grootste hoeveelheid was deze van Witry (Léglise) op 3 januari met 48,5 mm.

We registreerden afgelopen winter 15 onweersdagen in ons land (normaal: 11,5 dagen).

Weinig sneeuw in het grootste deel van België

In Ukkel sneeuwde het de afgelopen winter enkel in december. In totaal bestond de neerslag hier 3 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw (normaal: 12,6 dagen). De grootste dikte werd op 3 december gemeten (1 cm).

In de rest van ons land bestond de neerslag de afgelopen winter gedurende 40 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Deze neerslag viel vooral in de Hoge Venen en in de hogere delen van de Ardennen. In Mont-Rigi (Weismes) bleef de sneeuw langere periodes liggen. De grootste sneeuwdikte in ons land werd hier gemeten: 29 cm op 9 januari.

Normale zonneschijnduur

December en januari waren sombere maanden. Net als vorig jaar scheen de zon in de korte maand februari meer dan in de twee andere wintermaanden samen. Uiteindelijk was de afgelopen winter iets somberder dan normaal in Ukkel: 171u 52min tegenover een normale waarde van 180u 17min.

Iets lagere gemiddelde windsnelheid

December en januari waren twee kalme maanden terwijl februari net een heel omstuimige maand was. De uiteindelijke gemiddelde windsnelheid lag in Ukkel net onder de normale waarde: 3,9 m/s (normaal: 4,1 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er op 18 en 20 februari windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden ook lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1991-2020 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1991.

Winter 2022 in grafieken

Top

Winter 2022 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen