luchttemperatuur

Klimaatatlas

De jaarlijkse normalen van de gemiddelde luchttemperatuur in België schommelen tussen 7,5°C op de Hoge Venen en sommige Ardense toppen en 11,4°C in de Kempen. De gemiddelde Belgische temperatuur bedraagt 10,2°C. Met een voor België gemiddelde temperatuur van 18,1°C is juli de warmste maand terwijl januari de koudste is met gemiddeld 3°C. De jaarlijkse normalen van de dagelijkse maximum- en minimumtemperaturen schommelen respectievelijk tussen 11°C en 15,9°C en tussen 3°C en 7,7°C. Deze normalen bereiken stelselmatig hun laagste waarden op de Hoge Venen terwijl de locatie van de maxima wisselt in de loop van het jaar. Wanneer men naar het hele Belgische grondgebied kijkt, vertonen al deze normalen variaties in de grootteorde van 4°C, onafhankelijk van de maand of het seizoen. Hun verdeling wordt hoofdzakelijk bepaald door twee factoren : de afstand tot de zee en de hoogteligging.

De temperatuur van het zeewater verandert uiterst langzaam, wat de seizoenvariatie van de temperatuur aan de Kust afzwakt en vertraagt : de winter is er zachter en de zomer frisser dan in het binnenland. Bij de gemiddelde temperatuur veroorzaakt dit een meerwaarde van ongeveer 1°C in de winter en een tekort van ongeveer 1°C in de zomer tegenover Laag- en Midden-België. De invloed van de zee valt vooral op bij de normalen voor de dagelijkse maximumtemperaturen van mei tot en met augustus die, onder invloed van de zeebries, een belangrijke afname vertonen van de Kust naar het binnenland. Zodra het temperatuurverschil tussen land (warmer) en zee (kouder) voldoende groot wordt, vormt zich een thermische circulatie die een zeebries doet ontstaan. Deze bries voorkomt dat de luchttemperatuur in de kuststreek dezelfde waarden bereikt dan deze in het binnenland. Zij dringt 10 tot 20 km door in het binnenland waar de uitwerking ervan zich voegt bij deze van de luchtcirculatie veroorzaakt door de luchtdrukverdeling op grote schaal. Haar werking is het best merkbaar bij lichte wind over een grote oppervlakte tijdens periodes met hoge maximumtemperaturen.

Buiten de kuststreek daalt de temperatuur gemiddeld met 0,6°C voor elke 100m hoogteverschil. Het gemiddelde verschil tussen de laagvlakte en de Ardense hoogvlakten bedraagt dus ongeveer 3°C.

Cookies opgeslagen