2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoog neerslagtotaal, en normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 4.8 3.3 n 7.2 2007 -2.8 1987
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7.1 5.7 n 9.3 2007 -0.6 1987
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 2.3 0.7 n 4.9 2007 -6.3 1985
Neerslagtotaal mm 134.6 76.1 a 153.8 2004 2.6 1997
Neerslagdagen d 24 19.2 n 27 1994 4 1997
Sneeuwdagen d 6 4.2 n 14 2010 0 2002
Onweersdagen in België d 6 3 a 9 2012 0 2013
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.3 4.4 n 5.8 1988 3 2010
Overheersende windrichting ZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 70:27 58:34 n 103:31 2006 33:43 2004
Globale zonnestraling kWh/m² 24.5 21.3 n 28.7 2006 16.2 1983
Relatieve vochtigheid % 84 85 n 88 2010 79 1982
Dampdruk hPa 7.5 6.8 n 8.8 2007 4.4 1987
Luchtdruk hPa 1011.2 1017.5 n 1030.1 1989 1006.3 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De 1ste liggen we onder invloed van een hogedrukgebied boven noordwest Rusland dat droog weer naar onze streken voert. Van de 2de tot de 10de bevinden we ons onder invloed van opeenvolgende depressies boven de Britse Eilanden. Dit zorgt voor een zuidwestelijke stroming die vochtige en onstabiele maritieme lucht over ons land stuurt. Van de 11e tot de 15e ligt ons land onder de invloed van opeenvolgende depressies die zich bewogen van de Britse Eilanden naar Oost-Europa, wat zorgt voor de aanvoer van vochtige en onstabiele maritieme lucht en later onstabiele polaire lucht. De 16e wordt ons weer mee bepaald door een hogedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland en Frankrijk, dat zorgt voor de aanvoer van polaire lucht uit het oosten. Van de 17e tot de 24e verplaatst zich dit over onze streken en later naar het oosten en zorgt voor droog en koud weer. Van de 25e tot 31e ligt ons land tussen een zone van lage luchtdruk die zich verplaatst van het noorden van de Atlantische oceaan naar Scandinavië en een hogedrukgebied over het Middellandse Zeegebied. Dit zorgt voor de aanvoer van soms gestoorde zachte en vochtige Oceaanlucht. De gemiddelde luchtdruk op zeeniveau bedroeg in Ukkel 1011,2 hPa (norm.: 1017,5 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over het algemeen tussen 0,0°C en +2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen 0°C en +3°C. De absolute maxima varieerden van 9,0°C tot 17,5°C en deden zich meestal voor op de 25e. De absolute minima varieerden van -19°C tot -4°C en werden het meest waargenomen op de 19e of de 20e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 4,8°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 7,1°C en 2,3°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 14,9°C [de 25e], wat een evenaring is van het record van 2007, en -7,2°C [de 20e] (norm.: 12,2°C en -6,5°C). Er waren 7 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 11,6 d.) waarvan 1 winterse dag [max.< 0°C] (norm.: 2,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan normaal. Zij varieerden van 113% van de normale in de streek van Gileppe en Warche tot 175% in de Polders. De afwijkingen waren abnormaal hoog in de Polders, Vlaanderen en Brabant. Op de andere plaatsen waren de afwijkingen normaal. De hoogste dagwaarden in ons land liepen op tot 37 mm en deden zich voor op meerdere dagen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd tijdens 24 dagen in totaal 134,6 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land waren er 6 onweersdagen (norm. : 3,2 d.): de 10e, 12e, 14e tot 16e en de 30e. Windschade, wateroverlast of bliksemschade werden ons gemeld op de 7e, 14e en 15e. Hagel werd waargenomen op de 12e, 14e, 16e, 17e en 30e. Gedurende 13 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 3e, 4e, 7e, van de 12e tot de 17e en van de 20e tot de 23e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking op de 4e, 7e en van de 12e tot de 24e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 34 cm in Nadrin (Houffalize) op de 17e.

De zonneschijnduur te Ukkel was iets hoger dan normaal. Te Ukkel registreerde men 70u 27min zonneschijn (norm.: 58u 34min).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SSE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 72,1% (norm.: 49,0%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg er 4,3 m/s (norm.: 4,4 m/s). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden op de 7e en de 14e windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden ook lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen