2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische zomer werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2015("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 18.3 18.4 n 23 2006 15.3 2000
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 22.6 23 n 28.6 2006 18.9 2000
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 14.2 14 n 17.3 2006 12.1 2011
Neerslagtotaal mm 55.1 73.5 n 139.2 1988 19.8 1989
Neerslagdagen d 10 14.3 n 23 1988 5 1989
Onweersdagen in België d 8 13.3 za 20 2012 5 1998
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 3.2 n 4 1988 2.6 1986
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur uu:mm 180:26 200:42 n 314:07 2006 92:08 2000
Globale zonnestraling kWh/m² 157.6 151.2 n 197.3 2006 108.1 2000
Relatieve vochtigheid % 71 73 n 84 2000 62 2006
Dampdruk hPa 14.9 15.2 n 17.7 1983 13 2011
Luchtdruk hPa 1017.4 1016.3 n 1019.8 2013 1012.8 2007

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 3e werd ons weer beïnvloed door een depressie boven de Noordzee, van de 4e tot de 9e door een anticycloon. Van de 4e tot de 6e en de 8e met centrum boven de Atlantische Oceaan, de 7e boven Bretagne en de 9e boven de Golf van Biskaje. Van de 1e tot de 6e was de lucht zacht tot relatief zacht en van de 7e tot de 9e warm. De 10e stroomde er zeer warme lucht boven ons land door een anticyclonale wig. Van de 11e tot de 15e waren verschillende depressies verantwoordelijk voor een koel weertype over onze regio's. Eerst waren ze gesitueerd in het gebied dat zich uitstrekte van IJsland tot de Noordzee, de 13e lagen ze gecentreerd boven het Noorden van Schotland, de 14e boven de Noordzee en de 15e ten noorden van Duitsland. Vanaf de 16e handhaafden meerdere hogedrukzones warm tot zeer warm weer boven ons land. Ze waren eerst geconcentreerd ten westen van Frankrijk en nadien ten zuiden van Engeland. De 18e zond een anticyclonale wig boven de Golf van Biskaje zeer warme lucht naar België. Dit was tevens het geval op de 19e door een anticycloon boven de Noordzee en Frankrijk en de 20e door een hogedrukzone boven Duitsland. Van de 21e tot de 23e stroomde er warme en vochtige lucht naar onze streken. De 21e door een depressie ten zuiden van IJsland, de 22e door een anticycloon met centrum boven Bretagne en de 23 door een depressie boven het noordoosten van Frankrijk. Van de 24e tot de 27e zorgde een hogedrukgebied, met centrum boven de Atlantische Oceaan en een wig over ons land op de 27e, voor warm en bewolkt weer boven de Benelux. Van de 28e tot de 31e stuurde een depressie boven de Noordzee warme en vaak vochtige lucht naar onze streken. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1017,4 hPa (norm: 1016,3 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -1,0°C en +1,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -0,5°C en +2,5°C. De absolute maxima lagen tussen 30,0°C en 36,5°C en werden meestal waargenomen op de 19e en 20e. De absolute minima varieerden tussen 4°C en 12°C en werden meestal gemeten op de 7e en 15e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,3°C (norm.: 18,4°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 22,6°C en 14,2°C (norm.: 23,0°C en 14,0°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 31,6°C [de 20e] en 8,8°C [de 15e] (norm.: 30,7°C en 9,3°C ). Er waren 24 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 23,1 d.), waarvan 5 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 9,7 d.) en 2 tropische dagen [max.>=30°C] (norm.: 1,8 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen bijna overal lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 39% van de normale waarde in Vlaanderen tot 106% in de Condroz. De afwijkingen waren zeer abnormaal laag in Vlaanderen en de Kempen, abnormaal laag in het Doornikse en de Borinage en normaal in de rest van het land. De hoogste dagwaarden liepen op tot meer dan 80 mm en deden zich voor op verschillende dagen. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 22e en de 23e. De opmerkelijkste waarde was deze van Ransberg (Kortenaken) met 80,2 mm op de 23e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 55,1 mm neerslag in 10 dagen gemeten (norm.: 73,5 mm in 14,3 d.).

In het land telden we een zeer abnormaal laag aantal van 8 onweersdagen (norm.: 13,3 d.): de 2e, de 3e, van de 12e tot de 14e en van de 21e tot de 23e. Enkel in 1998 waren er minder dagen met onweer. Toen registreerden we er slechts 5 (referentieperiode: 1981-2016). Er werd hagel geregistreerd op de 22e en de 23e. Water- en bliksemschade werd ons gemeld op de 2e, de 12e, de 22e en de 23e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 180u 26min (norm.: 200u 42min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren ZW tot NW. Dit was gedurende 69,7% van de tijd het geval (norm.: 42,4%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 3,2 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen