2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische zomer werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog neerslagtotaal, een zeer abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, een abnormaal lage zonneschijnduur en een normale waarde voor de gemiddelde temperatuur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2015("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 16 16.2 n 19.3 2003 13.2 1991
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 19.9 20.6 n 23.8 2003 17.2 1991
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 12.8 11.9 a 14.4 2003 9.8 1991
Neerslagtotaal mm 174.6 71.8 u 133.1 2012 19.5 1988
Neerslagdagen d 24 15 za 25 1987 7 2006
Onweersdagen in België d 21 12.7 u 19 1982 3 2010
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.8 3.3 za 3.7 1981 2.6 1989
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur uu:mm 116:17 188:05 a 258:37 2010 95:29 1987
Globale zonnestraling kWh/m² 124.6 148.8 a 182.8 2015 113 1987
Relatieve vochtigheid % 80 73 u 81 1987 65 2015
Dampdruk hPa 14.6 13.3 a 15.9 2003 11.2 1991
Luchtdruk hPa 1013.9 1016.6 a 1021.3 2006 1010.1 1997

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 7e was ons weer over het algemeen regenachtig, zwaar bewolkt en koud tot de 4e. Van de 1e tot de 3e was dit te wijten aan een lagedrukgebied over Duitsland, de 4e en 5e aan een barometrisch moeras en de 6e en 7e aan een hogedrukgebied met centrum boven Scandinavië. Van de 8e tot de 10e zorgde een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan voor minder bewolking en voor droger en warmer weer boven onze streken. Van de 11e tot de 17e werd ons weer bepaald door een complex lagedrukgebied over Europa. Hierdoor kregen we vochtige en onstabiele of gestoorde zeelucht uit het ZW over onze streken. Van de 18e tot 20e kregen we koele en vochtige onstabiele of gestoorde zeelucht over ons doordat we tussen een hogedrukgebied ten westen van het Iberisch Schiereiland en lagedrukgebieden ten zuiden van IJsland en over Scandinavië lagen. Van de 21e tot de 24e krijgen we eerst zachte, maritieme lucht, nadien warme subtropische lucht over ons land veroorzaakt door een lagedrukgebied ten NW van Schotland en een zich naar het Noorden verplaatsende anticycloon boven Centraal-Europa. Na de 24e stroomt er frissere, gestoorde zeelucht uit westelijke richting over ons land verbonden aan een complex lagedrukgebied ten NW van de Britse eilanden dat zich nadien verplaatst naar Scandinavië. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1013,9 hPa (norm: 1016,6 hPa), een abnormaal lage waarde.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -1°C en +1°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +0,5°C en +3,5°C. De absolute maxima lagen tussen 26,5°C en 33,5°C en werden meestal waargenomen op de 23e. De absolute minima varieerden tussen 2,5°C en 10,5°C en werden meestal gemeten op de 10e, 16e en 20e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,0°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 19,9°C en 12,8°C (norm.: 20,6°C en 11,9°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 29,3°C [de 23e] en 9,0°C [de 16e] (norm.: 29,0°C en 6,5°C ). Er waren 11 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 15,7 d.), waarvan 5 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 5,4 d.) en, net als in 2014, geen enkele tropische dag [max.>=30°C].

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren overal hoger dan de normale waarden. Ze varieerden van 149% van de normale waarde in de streek tussen Samber en Maas tot 251% in de Kempen. De afwijkingen waren uitzonderlijk hoog in de Kempen en het Land van Herve, zeer abnormaal hoog in het Doornikse, Brabant, Haspengouw, de Borinage, de Condroz en de streek van Gileppe en Warche, abnormaal hoog in de Polders, Vlaanderen, de Ardennen en Belgisch Lotharingen en enkel normaal aan de Kust en in de streek tussen Samber en Maas. De hoogste dagwaarden liepen op tot meer dan 105 mm en deden zich meestal voor op de 1e en 23e. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 1e, van de 5e tot de 7e, de 11e en de 23e. De opmerkelijkste waarde was deze van Lommel met 108,6 mm op de 1e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal hoog: met de pluviometer werd in totaal 174,6 mm neerslag in 24 dagen gemeten (norm.: 71,8 mm in 15 d.).
Na meer dan een eeuw werd het absolute record verbroken (periode 1833-2016): in 1839 viel er in Brussel-Ukkel 173,7. Met de neerslagfrequentie kwamen we in de buurt van het record: in 1977 en 1987 waren er 25 neerslagdagen en, exact een eeuw geleden, in 1916, regende het hier nog 1 dag meer.

In het land telden we een zeer abnormaal hoog aantal van 21 onweersdagen (norm.: 12,7 d.): van de 1e tot de 8e, van de 11e tot de 18e en van de 22e tot de 26e. Dit is een nieuw record (vorig record: 19 dagen in 1972 en 1982). Er werd hagel geregistreerd op de 4e, de 5e, de 6e, de 7e, de 15e en de 23e. Wind-, water-, hagel- en bliksemschade werd ons gemeld van de 1e tot de 7e, van de 11e tot de 13e, van de 16e tot de 19e, van de 22e tot de 24e en op de 26e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was abnormaal laag met een totale duur van 116u 17min (norm.: 188u 05min).
Abnormaal feit: we registreerden, net als in 2007, geen enkele heldere dag in Ukkel (normaal: 3,8 d.).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z tot NW. Dit was gedurende 71,2% van de tijd het geval (norm.: 56,0%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,8 m/s (norm.: 3,3 m/s). Enkel in 1989 lag deze nog lager (2,6 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen