2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische herfst werd in Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal lage waarde voor de gemiddelde windsnelheid, een abnormaal lage waarde voor de gemiddelde temperatuur en normale waarden voor het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2015("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 9.7 11.1 a 14.4 2001 7.8 1992
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 13.4 14.7 n 18.1 2005 11.4 1992
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 6.3 7.8 a 11.2 2001 4 2003
Neerslagtotaal mm 50.7 74.5 n 134.4 1982 6 1995
Neerslagdagen d 13 16.6 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in België d 7 5.9 n 15 2012 0 2015
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.9 3.7 za 4.5 1987 2.7 2015
Overheersende windrichting ONO ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 108:49 112:38 n 161:45 2011 42:48 1998
Globale zonnestraling kWh/m² 55.1 55 n 65.8 2011 33 1998
Relatieve vochtigheid % 84 82 n 86 1984 79 1997
Dampdruk hPa 10.1 11 n 13.6 2001 8.8 1992
Luchtdruk hPa 1020.9 1015.2 za 1023.9 1985 1008.7 1992

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 5e werd ons weer beïnvloed door depressies die zich eerst verplaatsten van Ierland naar de Noordzee en daarna naar de Benelux en Bretagne. Tijdens deze periode kreeg ons land vochtige maritieme luchtstromingen over zich. Van de 6e tot de 15e werd ons weer beïnvloed door een hogedrukgebied met centrum over Scandinavië. Tussen dit gebied en een lagedrukgebied over Zuid-Europa dat zich vanaf de 13e via Spanje naar het westen van Ierland verplaatste, kregen we frisse en vochtige lucht, hoofdzakelijk uit het oosten, over ons. De 16e bevond dit lagedrukgebied zich boven Ierland en zorgde het voor de aanvoer van zachte en droge lucht uit het zuiden tot zuidoosten. Van de 17e tot de 20e verplaatste dit lagedrukgebied zich van het noorden van de Britse Eilanden via de Noordzee naar Duitsland waardoor we eerst nog vrij zachte, maar later koele, tijdelijk gestoorde en soms onstabiele lucht over ons kregen. De 21e en 22e kregen we vochtige en onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven Duitsland. Van de 23e tot de 25e werd ons weer eerder bepaald door het Atlantisch lagedrukgebied nabij Portugal. Dit zorgde voor de aanvoer van drogere continentale lucht. Van de 26e tot de 31e lagen we ten slotte onder invloed van een hogedrukgebied boven onze streken dat zich langzaam naar het oosten verplaatste. Dit zorgde eerst nog voor de aanvoer van vochtige lucht, maar later stilaan voor de aanvoer van drogere lucht. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1020,9 hPa (norm: 1015,2 hPa), een zeer abnormaal hoge waarde.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -2,5°C en +0,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde ook tussen -2,5°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 15°C en 22°C en werden meestal waargenomen op de 16e. De absolute minima varieerden tussen -2°C en 3°C en kwamen voor op verschillende dagen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,7°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 13,4°C en 6,3°C (norm.: 14,7°C en 7,8°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 19,9°C [de 16e] en 2,1°C [de 23e en 24e] (norm.: 21,6°C en 2,2°C ). Er waren geen vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 0,4 d.) en geen lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 2,4 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen overal lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 42% van de normale waarde in de Ardennen en Belgisch Lotharingen tot 96% aan de Kust. De waarden waren zeer abnormaal laag in de Condroz, de Ardennen en Belgisch Lotharingen, abnormaal laag in de Kempen, Brabant en Haspengouw en normaal in de rest van het land. De hoogste dagwaarden werden geregistreerd op de 14e, 16e of 19e en liepen op tot 34 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 50,7 mm neerslag in 13 dagen gemeten (norm.: 74,5 mm in 16,6 d.).

In het land telden we een normaal aantal van 7 onweersdagen (norm.: 5,9 d.): de 1e, de 2e, de 10e, de 16e, de 17e, de 19e en de 20e. Er werd enkel bliksemschade gemeld op de 1e en de 16e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 108u 51min (norm.: 112u 38min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren N tot O en WZW tot W. Dit was gedurende 63,3% van de tijd het geval (norm.: 34,7%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg, net als in 1991, 2,9 m/s (norm.: 3,7 m/s). Vanaf 1981 was deze enkel nog lager in 2007 en 2015 (2,7 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen