2016-2020

Klimatologische overzichten van 2020

Winter 2020 in cijfers, grafieken en kaarten

Winter 2020 : een warme winter


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 6.3 3.6 ++ 6.6 2007 0.6 1985
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 8.8 6.2 + 9 2007 3.3 1985
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 3.5 1 + 4 2014 -2.6 1985
Neerslagtotaal mm 230.3 220.5 365.9 1995 120.5 1985
Neerslagdagen d 58 54.8 72 1994 32 1992
Sneeuwdagen d 2 12.9 31 2010 1 2014
Onweersdagen in België d 19 10.3 ++ 21 2012 1 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.7 4.2 5.3 1990 3.4 2017
Overheersende windrichting ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 169:58 180:29 256:23 2008 109:31 1994
Globale zonnestraling kWh/m² 73.3 73.8 89.8 2008 60.8 1994
Relatieve vochtigheid % 85 84 87 2013 79 2008
Dampdruk hPa 8.2 6.9 ++ 8.4 2007 5.6 1985
Luchtdruk hPa 1015.2 1017.2 1027.1 1992 1008.7 2010

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981-2019.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2020 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1981
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 6.3 +++ 6.6 2007 -2 1963
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 8.8 ++ 9 2007 1.1 1963
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 3.5 ++ 4 2014 -5 1963
Neerslagtotaal mm 230.3 365.9 1995 62.9 1964
Neerslagdagen d 58 74 1916 32 1992
Zonneschijnduur uu:mm 169:58 316:53 1949 85:53 1923

Recordwaarden van 1901-2019.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2020 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een warme winter

Temperaturen ver boven de normale waarden

De eerste twee wintermaanden kenden in Ukkel hoge gemiddelde temperaturen. December was de vijfde warmste maand sinds 1981 en januari de zesde warmste. Februari deed daar nog een schepje bovenop: dit was de vijfde warmste februarimaand sinds het begin van de waarnemingen in Brussel-Ukkel in 1833. Het is dan ook logisch dat de winter in zijn geheel een stuk warmer was dan gemiddeld (6,3°C, normaal: 3,6°C).

De winter van 2020 was een van de warmste winters van de laatste 200 jaar. De hoogst gemeten wintertemperatuur sinds 1833 dateert van de winter van 2007, toen werd in Ukkel een gemiddelde temperatuur van 6,6°C gemeten. De drie hieropvolgende warmste winters, waaronder de winter van 2020, worden gekenmerkt door temperaturen van dezelfde grootteorde. Om de winters te rangschikken volgens hoogst gemeten temperatuur in Ukkel is het bijgevolg nodig om naar de temperatuurwaarden tot op een honderdste na de komma te kijken. De voorbije winter bevindt zich op de derde plaats van warmste winters in Ukkel, net na de winter van 2016 en net voor die van 2014. De winter van 1990 vervolledigt de top 5 met 6,0°C.

We registreerden hier afgelopen winter slechts 14 vorstdagen [min<0°C] (normaal: 32,1 dagen) en, voor de zesde keer sinds 1981, geen enkele winterse dag [max<0°C] (normaal: 6,5 dagen).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen –2,5°C en 16,6°C.

In ons land werd de hoogste temperatuur op 16 februari gemeten (18,4°C in Kuringen (Hasselt) en de laagste op 23 januari (–9,2°C in Elsenborn (Bütgenbach)).

Neerslagtotaal dicht bij de normale waarde

December en januari waren droger dan gemiddeld, terwijl er in februari meer neerslag viel dan normaal. In totaal viel er in Ukkel de afgelopen winter iets meer neerslag dan normaal: 230,3 mm tegenover een normale waarde van 220,5 mm. De grootste dagelijkse hoeveelheid viel op 1 februari (12,1 mm).

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal boven de normale waarden en varieerden van ongeveer 110% van de normale in Brabant tot ongeveer 135% van de normale in Belgisch Lotharingen.

Enkel op 27 januari, 3 februari en 28 februari vielen er lokaal neerslaghoeveelheden van minstens 40 mm. De grootste hoeveelheid was deze van Frassem (Aarlen) op 27 januari met 44,0 mm.

Enkel sporen van sneeuw in Ukkel

We moesten tot de laatste dagen van de winter wachten om de eerste sneeuw te zien in Ukkel. Enkel op 26 en 27 februari viel er hier wat sneeuw, net voldoende om enkele sporen na te laten. Met slechts 2 sneeuwdagen, eindigde deze winter op de 4e positie van sneeuwarme winters, net achter de winters van 1990, 2008 en 2014 (telkens met slechts één dag met sneeuwval).

Ook elders in het land is er voorbije winter relatief weinig sneeuw gevallen, inclusief op het plateau van de Hoge Venen. In ons land sneeuwde het in totaal 30 dagen: 10 in december, 8 in januari en 12 in februari. De grootste hoeveelheid viel op 26 en 27 februari en op deze laatste dag werd de grootste sneeuwdikte van deze winter gemeten: 34 cm sneeuw in Mont-Rigi (Weismes).

Iets somberdere winter

December was nog iets zonniger dan gemiddeld, in januari kwamen we iets meer dan 1 uur zon tekort om de gemiddelde waarde te bereiken en februari was duidelijk somberder dan gemiddeld. Hierdoor was de winter in zijn totaal iets somberder dan normaal. De zon scheen 169u 58min in Ukkel (normaal: 180u 29min).

Desondanks registreerden we afgelopen winter in Ukkel maar weinig dagen waarop de zon zich helemaal niet liet zien (25 dagen tegenover een normale waarde van 36,7 dagen). Daarmee eindigde deze winter hiervoor op de vierde plaats achter 2014 (16 dagen), 2005 (20 dagen) en 2016 (24 dagen).

Relatief normale gemiddelde windsnelheid

Februari was een zeer winderige maand met 19 dagen met windstoten van minstens 72 km/u (20 m/s). Ook in december ging de wind soms flink tekeer. Hier tegenover stond de kalme maand januari. De uiteindelijke gemiddelde windsnelheid lag in Ukkel boven de normale waarde: 4,7 m/s (normaal: 4,2 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er op 1 dag in december en op 5 dagen in februari windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden ook lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1981-2010 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1981.

Winter 2020 in grafieken

Top

Winter 2020 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen