2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge neerslaghoeveelheid, een zeer abnormaal lage zonneschijnduur en door normale waarden van de temperaturen en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,9 1015,9 n 1019,9 1981 1012,2 2004
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,0 2,8 n 3,5 1985 2,1 1990
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 144:41 190 za 271:31 1995 96:54 2006
Gemiddelde temperatuur°C 17,3 18 n 21,2 1997 15,9 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,9 22,6 n 26,2 1997 20,2 2006
Gemiddelde minimum temperatuur°C 13,2 13,6 n 16,1 1997 11,1 1993
Relatieve vochtigheid% 77 76 n 83 2006 66 2009
Gemiddelde dampdrukhPa 14,6 15,3 n 17,6 1997 13,5 2009
Neerslagtotaalmm 189,3 79,3 za 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 22 14,5 za 23 2010 5 1991
Onweersdagen in het landd 15 14,3 n 25 2006 4 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 2009 0 2009

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1ste tot de 3e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van lage druk gelegen ten zuiden van IJsland. Van de 4e tot de 8ste was deze maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide depressie gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Op de 9e kreeg deze een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van deze depressie naar Scandinavië. Op de 10e zorgde de ontwikkeling van een anticycloon boven Bretagne voor de aanvoer van drogere en zachtere polaire lucht naar onze streken.. Van de 11e tot de 20ste lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen zich bewegend tussen een anticycloon ten zuiden van ons land en depressies, meestal gelegen in de buurt van de Britse eilanden of IJsland. Van de 21ste tot de 27ste werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen bepaald door uitgebreide zones van lage druk waarvan de actieve centra gelegen waren in de buurt van Groot – Brittannië. Van de 28ste tot de 31ste lagen wij nog steeds onder de invloed van maritieme lucht, maar dan droger en verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar de Britse eilanden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,9 hPa (norm: 1015,9 hPa /1015,7 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen –1,0°C en +1,0°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen 0,0°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 25°C tot 31°C en werden meestal waargenomen op de 2de of de 21e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 9°C en werden meestal waargenomen op de 30ste of de 31ste. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,3°C (norm.: 18,0°C /16.8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,9°C en 13,2°C (norm.: 22,6°C /21,4°C en 13,6°C /13.0°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 29,3°C [de 21ste] en 8,0°C [de 31ste] (norm.: 30,6°C /29,0°C en 9,1°C /8,0°C). Er waren 6 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 7,8d. /5,9 d.), waarvan er geen enkele tropisch was [max. >= 30°C] (norm.: 1,5d. /0,8d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 105% van de normale in Belgisch Lotharingen tot 226% in Brabant. De hogere waarden waren abnormaal in de Polders en Vlaanderen, in Haspengouw, tussen Samber en Maas en in het land van Herve; zij waren zeer abnormaal in het Doornikse en de Kempen, en uitzonderlijk in Brabant. De hoogste dagwaarden lagen tussen 3 mm en meer dan 70 mm en werden meestal waargenomen op de 13de, de 18de, de 22ste of de 23ste. De hoogste dagwaarde werd op de 18de gemeten te Leefdaal (Bertem) met een dagtotaal van 70,1 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 22 dagen in totaal 189,3 mm gemeten (norm.: 79,3 mm /74,4 mm in 14,5 d. /16 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 15 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 14,3 d./ 11,8 d.) : de 3de, tussen de 5 de en de 9de, de 14de, de 18de, de 19de, tussen de 21ste en de 24ste en de 26ste en de 27ste. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslagen werden ons meegedeeld op de 18de, 22ste, 23ste en de 26ste. Hagel werd waargenomen op de 18de en de 23ste.

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn lager dan normaal: men registreerde 144h 41 min zonneschijn (norm.: 190h /188h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren SW tot NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 60% (norm.: 32%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 2,8 m/s /3,1 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen