2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,6 1015,3 a 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,2 n 3,7 2006 2,6 1989
Overheersende windrichting WZW WZW
Zonneschijnduurhh:mi 264:12 191 za 327:41 1989 67:04 1984
Gemiddelde temperatuur°C 14,8 13,6 n 16,4 2008 10,4 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,0 18,1 a 21,3 2008 13,8 1984
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,5 9,2 n 11,4 2008 5,9 1991
Relatieve vochtigheid% 62 73 zu 83 1984 62 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 9,9 11,3 za 13,6 2000 8,7 1991
Neerslagtotaalmm 22,5 66,5 za 133 1984 19 1990
Neerslagdagend 9 16,2 za 29 1983 4 1989
Onweersdagen in het landd 9 13,3 n 21,7 1981 3,7 1991
Sneeuwdagend 0 0,1 n 4 1986 0 2010

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door zeer abnormale waarden van de zonneschijnduur en het neerslagtotaal en normale waarden van de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde windsnelheid.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e lag ons land onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon gelegen nabij Scandinavië. Van de 3e tot de 4e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide depressie boven de Noordzee. Van de 5e tot de 10e bepaalde een depressie gelegen ten westen van Ierland de aanvoer van maritieme lucht van tropische oorsprong. Van de 11e tot de 14e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van IJsland. Van de 15e tot de 17e werden deze luchtstromingen droger als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Frankrijk. Van de 18e tot de 20e was het opnieuw een depressie in de buurt van IJsland die maritieme lucht naar onze provincies stuurde. Van de 21e tot de 24e werden de maritieme luchtstromingen bepaald door een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Frankrijk naar de Baltische zee en Rusland. Op de 25e installeerde zich een kern van hoge druk boven de Benelux. Van de 26e tot de 27e werd maritieme lucht naar onze streken gestuurd, zij was verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf Groot-Brittannië naar Scandinavië. Van de 28e tot de 29e werden de maritieme luchtstromingen opnieuw bepaald door een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Frankrijk tot het oosten van Europa en op de 30e kregen ze een tropisch karakter door het feit dat het gebied van hoge druk zich dan uitstrekte vanaf Rusland tot Tunesië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1018,6 hPa (norm. : 1015,3 hPa /1015,5 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen +2,0°C en +4,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen +0,5°C en +2,0°C; deze afwijking kon zeer lokaal lager zijn dan 0°C. De absolute maxima lagen tussen 18°C en 32°C en werden vooral waargenomen op de 30e. De absolute minima varieerden van –3°C tot 5°C en werden meestal op de 4e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,8°C (norm. : 13,6°C/12,7°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 20,0°C en 9,5°C (norm. : 18,1°C/17,2°C en 9,2°C/8,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 28,3°C [de 30e] en 4,0°C [de 4e ] (norm. : 26,6°C/25,4°C en 3,5°C/2,2°C). Er waren drie zomerse dagen [max. ≥  25°C] (norm. : 2,7 d. /1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,2 d. /0,1d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 18 % tussen Samber en Maas tot 44 % aan de Kust, in het land van Herve en in de streek van Gileppe en Warche. Al deze streekgemiddelden waren zeer abnormaal, behalve deze in Brabant en tussen Samber en Maas die uitzonderlijk waren en deze aan de Kust, in het land van Herve, in de streek van Gileppe en Warche en de Ardennen waar ze abnormaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot 17 mm en deden zich meestal voor op de 21e, de 30e of de 31e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag. Met de pluviometer werd gedurende 9 dagen in totaal 22,5 mm gemeten (norm. : 66,5 mm /61,6 mm in 16,2 dagen/15 dagen).

In het land werden 9 onweersdagen waargenomen (norm. : 13,3d. /13 d.): de 10e, 11e, 14e, 15e, 19e, 20e, 21e, 22e, en de 30e. Bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 11e en de 22e. Windschade werd ons gemeld op de 22e en de 26e.

Als gevolg van een belangrijke zonneschijnduur tijdens het begin van de maand was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel hoger dan normaal met 264h 12 min zonneschijn. (norm. : 191 h /201 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE, SW tot WNW en NW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 61 % (norm. : 30 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,4 m/s (norm. : 3,2 m/s /3.4 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet tijdens deze maand. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen