2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1022,2 1015,7 a 1024,3 1997 1004,9 2001
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 3,8 n 4,5 1994 3,1 1997
Overheersende windrichting NO ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 204:13 113:57 zu 195:43 2003 48:19 2001
Gemiddelde temperatuur°C 7,7 6,8 n 9,5 1991 3,1 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 12,4 10,4 a 13,1 2003 6,4 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,8 3,1 n 6,4 1981 -0,5 1987
Relatieve vochtigheid% 71 79 zu 88 2001 71 1993
Gemiddelde dampdrukhPa 7,2 7,9 n 9,6 1981 6 1987
Neerslagtotaalmm 22,4 70 u 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 7 18 u 28 1988 3 1993
Onweersdagen in het landd 0 5 zu 11 1995 0 1993
Sneeuwdagend 1 3 n 13 1995 0 2003

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een uitzonderlijk laag neerslagtotaal en door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en de gemiddelde temperatuur.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 7e lag ons land onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon gelegen boven het noorden van Europa; op de 8e werd deze luchtstromingen zachter als gevolg van de verplaatsing van deze anticycloon naar het oosten van Europa. Van de 9e tot de 10e zorgde een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Groot - Brittannië voor de aanvoer van zachte maritieme lucht naar onze streken. Op de 11e stuurde een depressie ten westen van Noorwegen maritieme lucht naar ons land. Op de 12e werd deze luchtmassa vervangen door continentale lucht verbonden aan een anticycloon gelegen boven het oosten van Europa. Van de 13e tot de 14e waren we getuige van de terugkeer van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf Ierland naar de Noordzee. Van de 15e tot de 17e, lagen onze streken onder de invloed van continentale lucht die zich bewoog tussen een anticycloon gelegen boven Scandinavië en een depressie in de buurt van de Middellandse Zee. Van de 18e tot de 29e, waren het opnieuw maritieme luchtstromingen die ons weer bepaalden; zij waren verbonden aan een anticycloon die zich uitstrekte vanaf de Atlantische oceaan naar Engeland, en daarna naar oostelijk Europa. Van de 30e tot de 31e verving een depressie deze anticycloon ten westen van Groot-Brittannië waardoor wij te maken kregen met regenachtig weer. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1022,2 hPa (normaal : 1015,7 hPa/1014,9 hPa).

De hoge zonneschijnduur tijdens de tweede helft van de maand lag aan de basis van de iets te hoge temperaturen overdag, in vergelijking met de normale waarden. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen +2,0°C en +4,0°C. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen –1,0°C en +1,5°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 16°C en 20°C en werden meestal waargenomen op de 15e, de 24ste of de 25ste. De absolute minima varieerden tussen –7°C en –1°C en werden vooral op de 8e geobserveerd. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 7,7°C (norm.: 6,8°C / 5,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 12,4°C en 2,8°C (norm.: 10,4°C / 9,0°C en 3,1°C / 2,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 18,3°C [de 24e] en –2,1°C [de 5e] (norm.: 17,7°C / 17,2°C en -2,3°C / 4,2°C). Er waren 8 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 6,2d. / 8,4 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren allen lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 20% van de normale waarde in de streek van Gileppe en Warche tot 47% in de Kempen. Deze afwijkingen waren overal zeer abnormaal, behalve in het land van Herve en de streek van Gileppe en Warche waar het tekort uitzonderlijk was en in de Kempen waar het abnormaal was. De hoogste dagtotalen varieerden van 0,1 mm tot 18 mm en deden zich overwegend voor op de 18e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie uitzonderlijk laag: met de pluviometer werd in totaal 22,4 mm neerslag in 7 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm / 53,6 mm en 17,8 d. / 18 d.).

De neerslag ging in het land gedurende geen enkele dag gepaard met onweersverschijnselen (norm.: 4,6 d. / 3 d.). De neerslag bestond gedurende 3 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 5e, de 15e en de 17e.

De uitklaring van de hemel was zeer goed gedurende de tweede helft van de maand waardoor de maandelijkse zonneschijnduur veel hoger was dan de normale. Te Ukkel scheen de zon 204h 13 min (norm.: 114 h/122 h). De derde decade was de zonnigste van de laatste decades van maart sinds 1951. Wij registreerden tijdens deze 11 dagen 94,7 h zonneschijn; het vorige record dateerde uit 2003 met 91,1 h zonneschijn.

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren N en SSE. Dit was gedurende 52% van de tijd het geval (norm.: 19%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,8 m/s / 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand.

Cookies opgeslagen