2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormale waarde van de gemiddelde temperatuur en door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,9 1016,4 n 1021,9 1997 1010,1 1984
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,3 3 n 4,1 1983 2,3 1989
Overheersende windrichting WZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 173:23 143:05 n 220:01 2003 65:23 2001
Gemiddelde temperatuur°C 16,5 14,9 a 18,4 2006 11,7 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,2 19 a 23,4 2006 16,2 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,2 10,9 a 14 1999 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 78 81 n 90 2001 74 1991
Gemiddelde dampdrukhPa 14,1 13,5 n 16 1999 11,1 1986
Neerslagtotaalmm 83,1 68,9 n 199,4 2001 9,2 2006
Neerslagdagend 10 16 za 26 1984 6 1997
Onweersdagen in het landd 8 8 n 17 1990 2 2003
Sneeuwdagend 0 0 n 0 2009 0 2009

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Het weer tijdens deze decade werd bepaald door maritieme luchtstromingen. Van de 1e tot de 2e waren zij verbonden aan een anticycloon met centrum boven de Noordzee. Van de 3e tot de 10e waren zij verbonden aan een depressie in de buurt van IJsland of de Britse eilanden. Van de 11de tot de 20ste lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf de Atlantische oceaan tot Scandinavië, met, op de 15de de passage van een wig van hoge druk verbonden aan de anticycloon der Azoren. Van de 21e tot de 23e werd het weer in ons land beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een wig van de anticycloon van de Azoren, zich uitstrekkend naar Duitsland. Van de 24e tot de 30e kwamen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen van tropische oorsprong verbonden aan een anticycloon met kern boven Oost – Europa. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,9 hPa (norm.: 1016,4 hPa /1016,0 hPa).

In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,5°C en +3,0°C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen +0,5°C en +3,0°C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 24°C en 31°C en deden zich meestal voor op de 3e. De absolute minima varieerden tussen 4°C en 10°C en werden meestal waargenomen op de 1e of de 24e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,5°C (norm.: 14,9°C /14,6°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,2°C en 12,2°C (norm.: 19,0°C /19,1 °C en 10,9°C /10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 29,7°C [de 3e] en 8,8°C [de 24e] (norm.: 25,4°C /26,0 °C en 6,4°C /5,5 °C). Er waren zes zomerse dag [max. >=25 °C] (norm.: 2,0 d. /2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 39 % van de normale in het Land van Herve tot 88 % in Brabant. Al deze afwijkingen waren normaal, behalve het tekort in Haspengouw en in de Condroz, dat abnormaal was en dat in het land van Herve, dat zeer abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot 49 mm en werden op diverse data waargenomen. Een waarde van meer dan 40 mm werd waargenomen op de 3e. Het opmerkelijkst was de waarde van Rance met 49,0 mm op de 3e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag. Met de pluviometer werd op 10 dagen in totaal 83,1 mm gemeten (norm.: 68,9 mm /69,8 mm in 15,7 d./15 dagen).

In het land waren er 8 onweersdagen (norm.: 7,8 d. /7 d): de 3e, 4e, 10e, 11e en van de 16e tot de 19e. Windschade, waterschade of bliksemschade werd ons meegedeeld op de 3e, 4e, 10e en de 17e. Op de 3e en de 10e viel er hagel.

Dank zij een hoge zonneschijnduur tijdens de eerste en de derde decade was het totaal van de zonneschijnduur lichtjes hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 173 h 23 min zonneschijn. (norm.: 143 h /154 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren E tot SSW en W. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 69 % (norm.: 35 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 3,0 m/s /3,2 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen