2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,8 1017,4 n 1028,8 1993 1003,5 2010
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 3,8 n 6,3 1990 2,6 1993
Overheersende windrichting ZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 54:45 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Gemiddelde temperatuur°C 5,4 3,7 n 7,9 1990 -3,2 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,1 6,6 n 11,6 1990 -0,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,3 0,7 n 4,7 1990 -6,4 1986
Relatieve vochtigheid% 85 83 n 91 1993 69 1985
Gemiddelde dampdrukhPa 7,6 6,7 n 8,5 2007 3,6 1986
Neerslagtotaalmm 44,0 63,1 n 167,8 2002 9,3 1986
Neerslagdagend 15 16 n 24 2010 6 1985
Onweersdagen in het landd 0 4 zu 10 1988 0 1998
Sneeuwdagend 1 5 a 13 2005 0 2008

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot 2e lag ons land onder de invloed van maritieme polaire lucht die circuleerde tussen een anticycloon gelegen boven het hart van de Atlantische oceaan en een depressie met centrum boven Scandinavië. Van de 3e tot de 6e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar Groot-Brittannië en zijn vervanging door een depressie voor de aanvoer van zachtere lucht. Van de 7e tot de 10e kregen deze luchtmassa's een tropisch karakter als gevolg van de installatie van een depressie ten westen van frankrijk die zich daarna verplaatste naar de Britse eilanden terwijl zij zich bleef uitstrekken naar het zuiden. Van de 11de tot de 13de bepaalde tropische lucht aangevoerd langs een anticycloon ten zuiden van onze streken ons weer. Van de 14de tot de 22ste voerde een Atlantische depressie zachte maritieme lucht naar ons land. Van de 23e tot het einde van de maand lagen onze streken onder de invloed van maritieme luchtstromingen. Van de 23e tot de 25e waren zij verbonden aan een anticycloon gelegen in de buurt van het Ibersich schiereiland, en, van de 26e tot de 28e aan een anticycloon boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1016,8 hPa (norm.: 1017,4 hPa/1016,8 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen 1,0 °C en + 2,5 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen + 2,0 °C en + 3,5 °C. De absolute maxima lagen tussen 10 °C en 16 °C en deden zich meestal voor op de 7e, de 11e of de 12e. De absolute minima varieerden van – 3 °C tot – 12 °C en werden waargenomen op verschillende data maar vooral op de 1ste. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,4 °C (norm.: 3,7 °C/3,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,1 °C en 2,3 °C (norm.: 6,6° C/6,2 °C en 0,7 °C/0,3 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,2 °C [de 12e] en  4,8 °C [de 1ste] (norm.: 13,3 °C/13,0 °C en –5,4 °C/6,7 °C). Er waren 5 vriesdagen [min. < 0 °C] (norm.: 11,1d./12 d.) maar geen enkele winterse dag [max. < 0 °C] (norm.: 1,9d./2,4 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 55 % van de normalen in Belgisch Lotharingen en Warche tot 119 % aan de Kust. Deze waarden waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 3 tot 35 mm en werden meestal op de 10e, de 23ste of de 26ste waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 15 dagen in totaal 44,0 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3d./52,9 mm op 16 d.).

In het land was de neerslag gedurende 0 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4,2 d./4 d.). De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 16 dagen: van de 1ste tot de 5e, van de 13e tot de 14e, van de 19e tot de 21ste en van de 23ste tot de 28ste. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1ste tot de 5e, van de 13e tot de 14e, van de 19e tot de 21ste en van de 23ste tot de 28ste. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 3e met een dikte van de sneeuwlaag van 13 cm.

De zonneschijnduur tijdens de ganse maand was de zonneschijnduur lichtjes lager dan normaal. Te Ukkel werd 54 h 45 min zonneschijn gemeten (norm.: 77h/76 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren E tot ENE en SSW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 64 % (norm.: 34 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,9 m/s (norm.: 3,8 m/s/4.0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden in het anemometrische meetnet gemeten in ons land op de 5e. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen