Klimatologisch overzicht

Klimatologische overzichten van 2023

Lente 2023 in cijfers, grafieken en kaarten

Lente 2023 : Een natte lente


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 10.2 10.5 12.3 2007 7.7 2013
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 14.1 14.7 17.3 2011 11.5 2013
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 6.2 6.2 7.4 2007 4.1 2013
Neerslagtotaal mm 241.6 165.6 ++ 276.6 2001 70.7 2011
Neerslagdagen d 51 43.5 59 2000 23 2022
Sneeuwdagen d 2 3.3 14 1995 0 2020
Onweersdagen in België d 25 24.8 34 2000 13 2013
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.7 3.6 4 1994 3.2 2017
Overheersende windrichting WNW
Zonneschijnduur uu:mm 462:43 495:19 740:48 2020 364:00 1998
Globale zonnestraling kWh/m² 319.9 343.6 436.4 2020 291 1998
Relatieve vochtigheid % 77 71 ++ 78 2001 61 2020
Dampdruk hPa 9.6 9.1 10.3 2000 7.6 2013
Luchtdruk hPa 1015.7 1015.6 1020.3 1997 1010.1 2018

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2022.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2023 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 10.2 12.3 2007 7.2 1962
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 14.1 17.3 2011 10.9 1962
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 6.2 7.4 2007 3.2 1955
Neerslagtotaal mm 241.6 299.7 1965 69 1976
Neerslagdagen d 51 75 1979 23 2022
Zonneschijnduur uu:mm 462:43 740:48 2020 276:52 1983

Recordwaarden van 1901-2022.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2023 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een natte lente

Veel neerslag tot half mei

Maart was de tweede natste maart voor de huidige referentieperiode en ook in april viel er meer neerslag dan normaal. De drogere maand mei (vanaf de 16de viel er geen neerslag meer in Ukkel) kon niet voorkomen dat de lente in haar totaal veel natter was. In Ukkel viel er de afgelopen lente 241,6 mm neerslag (normaal: 165,6 mm). Tijdens de huidige referentieperiode viel er enkel in 2001 nog meer neerslag (276,6 mm).

De grootste dagelijkse hoeveelheid viel hier op 8 maart (18,0 mm).

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal boven de normale waarden en varieerden van ongeveer 110% van de normale in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 140% van de normale in de Kempen.

Enkel op 11 mei vielen er lokaal neerslaghoeveelheden van minstens 40 mm. De grootste hoeveelheid was deze van Herent met 75,6 mm.

We registreerden afgelopen lente 25 onweersdagen in ons land (normaal: 24,8 dagen).

In Ukkel sneeuwde het de afgelopen lente enkel in maart. Tijdens 2 dagen bestond de neerslag hier geheel of gedeeltelijk uit sneeuw (normaal: 3,3 dagen). De grootste dikte werd op 8 maart gemeten (maximaal 3,5 cm).

In de rest van ons land bestond de neerslag de afgelopen lente gedurende 14 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw, waarvan 13 dagen in maart en 1 in april. De maximale dikte werd in Mont-Rigi (Weismes) gemeten en bedroeg 28 cm op 8 maart.

Wisselvallige temperaturen

In Ukkel wisselden koudere en warmere periodes elkaar de hele lente af. Daardoor lagen de gemiddelde temperaturen van de drie lentemaanden telkens dicht bij hun respectievelijke normale waarde. De lente in haar totaal was hier uiteindelijk net iets frisser dan gemiddeld: 10,2°C tegenover een normale waarde van 10,5°C.

Vooral de lagere maximumtemperaturen vielen hier de afgelopen lente op:

  • In maart lag de gemiddelde minimumtemperatuur nog boven de normale waarde terwijl de gemiddelde maximumtemperatuur er net onder lag.
  • In april werd het in Ukkel niet warmer dan 18,4°C. Dit is de tweede laagste maximumtemperatuur voor een aprilmaand van de huidige referentieperiode.
  • April telde geen enkele lentedag [max>=20°C] (normaal: 4,7 dagen). De vorige keer dateerde van 2016.

Deze lagere maxima blijken ook uit het zeer lage aantal lentedagen [max>=20°C] tijdens het afgelopen seizoen. We konden er net als in 1996 en 2015 slechts 8 registreren in Ukkel (normaal: 15,9 dagen). Enkel in 1991, 2013 en 2021 waren er dit nog minder (7 dagen).

Opvallend hierbij is de periode waarin deze lentedagen werden geregistreerd: in 1991, 1996, 2013, 2015 en 2021 werden er telkens in minstens twee maanden maximumtemperaturen van minimaal 20°C genoteerd. In 2023 telde echter enkel mei lentedagen, waarvan 6 vanaf de 20ste.

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen -2,3°C (11 maart) en 25,3°C (4 mei).

In ons land werd de laagste temperatuur al op de eerste dag van de lente gemeten. Op 1 maart registreerden we een minimum van -9,8°C in Neidingen (Sankt Vith). De hoogste temperatuur van 26,7°C werd op 31 mei in Kapelle-op-den-Bos gemeten.

Eerder sombere lente

Maart en april waren sombere maanden. De zonnigere maand mei kon niet voorkomen dat de lente in haar totaal uiteindelijk somberder dan normaal was in Ukkel: 462u 43min tegenover een normale waarde van 495u 19min.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1991-2020 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1991.

Lente 2023 in grafieken

Top

Lente 2023 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen