Klimatologisch overzicht

Klimatologische overzichten van 2023

Winter 2023 in cijfers, grafieken en kaarten

Winter 2023 : Een zachte en eerder sombere winter


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5 4.1 6.6 2007 1.4 1996
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7.6 6.6 9 2007 3.9 1996
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 2.6 1.6 4.3 2007 -0.7 1996
Neerslagtotaal mm 214.9 228.6 365.9 1995 127.3 2017
Neerslagdagen d 54 55.2 72 1994 32 1992
Sneeuwdagen d 3 12.6 31 2010 1 2014
Onweersdagen in België d 7 11.5 - 21 2012 1 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.9 4.1 5.1 2014 3.3 2017
Overheersende windrichting ZW
Zonneschijnduur uu:mm 151:44 180:17 256:23 2008 109:31 1994
Globale zonnestraling kWh/m² 70.9 75.5 89.8 2008 60.8 1994
Relatieve vochtigheid % 88 84 +++ 88 2017 78 2008
Dampdruk hPa 8 7.1 ++ 8.3 2007 5.8 1996
Luchtdruk hPa 1019 1017.1 1027.1 1992 1008.7 2010

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2022.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2023 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5 6.6 2007 -2 1963
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7.6 9 2007 0.7 1963
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 2.6 4.3 2007 -5 1963
Neerslagtotaal mm 214.9 365.9 1995 62.9 1964
Neerslagdagen d 54 74 1916 32 1992
Zonneschijnduur uu:mm 151:44 316:53 1949 85:53 1923

Recordwaarden van 1901-2022.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2023 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een zachte en eerder sombere winter

Relatief hoge temperaturen

In Ukkel begon de winter met een lange vorstperiode. Met een snelle overgang volgde er daarna een warmere periode die doorliep tot in januari, waarna er weer een koude periode volgde. Door de lange koudere periode in december, lag de uiteindelijke gemiddelde temperatuur van deze maand voor het eerst sinds 2010 onder de normale waarde. Januari en februari waren echter duidelijk warmer dan gemiddeld waardoor de winter in zijn geheel warmer was dan gemiddeld (5,0°C, normaal: 4,1°C).

Vooral de warme periode rond de jaarwisseling viel op. Op de laatste dag van het jaar steeg de maximumtemperatuur hier tot 16,3°C, een nieuw absoluut record voor de derde decade van december (21-31 december). De eerste dag van het nieuwe jaar zorgde met een maximumtemperatuur van 15,2°C meteen voor een nieuw absoluut record voor een januarimaand (metingen vanaf 1892).

Net als tijdens de vorige winter registreerden we hier geen enkele winterse dag [max<0°C] (normaal: 5,6 dagen).  Voor de huidige referentieperiode was dit de vijfde keer dat we geen enkele winterse dag konden registreren tijdens de winter. Voor de volledige periode (vanaf 1893) was dit nog maar de tiende keer.

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen -6,8°C (18 december) en 16,3°C (31 december).

In ons land werd de hoogste temperatuur ook op 31 december gemeten (18,0°C in Houyet) en de laagste eerder deze maand op 15 december (-15,5°C in Elsenborn (Bütgenbach))

Iets minder neerslag dan gemiddeld

In december en januari viel er meer neerslag dan gemiddeld in Ukkel. De korte, maar recordddroge maand februari zorgde er uiteindelijk voor dat de winter net iets droger was dan gemiddeld. In totaal viel er in Ukkel de afgelopen winter 214,9 mm (normaal: 228,6 mm). De grootste dagelijkse hoeveelheid viel op 25 december (23,1 mm).

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal onder de normale waarden en varieerden van ongeveer 65% van de normale in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 95% van de normale aan de kust en in de Kempen.

Enkel op 21 december en 14 januari vielen er lokaal neerslaghoeveelheden van minstens 40 mm. De grootste hoeveelheid was deze van Bièvre op 21 december met 48,6 mm.

We registreerden afgelopen winter slechts 7 onweersdagen in ons land (normaal: 11,5 dagen). Samen met de winter van 2001 was dit het derde laagste aantal voor de huidige referentieperiode. Het record blijft staan op 1 dag in 2011.

Weinig sneeuw

In Ukkel sneeuwde het de afgelopen winter enkel in december en januari. In totaal bestond de neerslag hier 3 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw (normaal: 12,6 dagen). De grootste dikte werd op 20 januari gemeten (2 cm).

In de rest van ons land bestond de neerslag de afgelopen winter gedurende 31 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. In Mont-Rigi (Weismes) lag er sneeuw van 2 tot en met 20 december en van 15 januari tot en met 2 februari. De grootste sneeuwdikte in ons land werd hier gemeten: 29 cm op 20 januari.

Andere opvallende sneeuwdiktes: op 21 januari lag er 18 cm sneeuw in Stembert (Verviers) en 25 cm sneeuw in Stavelot.

Eerder sombere winter

December en januari waren sombere maanden, terwijl februari net iets zonniger was dan normaal. Uiteindelijk was de afgelopen winter dus somberder dan normaal in Ukkel: 151u 44min tegenover een normale waarde van 180u 17min.

Opvallend feit: in Ukkel konden we de afgelopen winter geen enkele dag registreren met een heldere hemel (normaal: 8,5 dagen). Dit is een nieuw record (metingen vanaf 1981). Het vorige record dateerde van 1995 (2 dagen).

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1991-2020 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1991.

Winter 2023 in grafieken

Top

Winter 2023 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen