2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk (*) tekort aan zonneschijnduur, door een uitzonderlijke hoge neerslaghoeveelheid en door normale waarden van temperatuur en gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1012,6 1015,7 a 1020,9 1869 1009,6 1860
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,1 n 4,4 1917 2,1 1990
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 94:30 188 zu 323 1947 104 1912
Gemiddelde temperatuur°C 16,3 16,8 n 21,2 1997 13,7 1833
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,2 21,4 n 26,6 1947 17,3 1912
Gemiddelde minimum temperatuur°C 13,4 13 n 16,1 1997 10,7 1920
Relatieve vochtigheid% 83 79,4 n 88 1890 62 1947
Gemiddelde dampdrukhPa 15,1 15,1 n 18,3 1932 12,3 1833
Neerslagtotaalmm 202,3 74,4 zu 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 21 16 a 28 1941 4 1947
Onweersdagen in het landd 25 11,8
Sneeuwdagend 0 0

In het begin van de maand werd ons weer beïnvloedt door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies. Van de 1e tot de 3e hebben deze luchtstromingen geleidelijk een polair karakter aangenomen ten gevolge van een depressie in ontwikkeling vanuit de Britse Eilanden. Van de 4e tot de 7e heeft zich een depressie met centrum in de omgeving van IJsland zich verplaatst naar de Noordzee en Scandinavië om daar te verblijven van 08 tot 10/08/2006. Van de 11e tot de 15e heeft een anticycloon ten westen van Ijsland polaire luchtstromingen over onze gebieden gestuurd. Van de 16e tot de 27e waren wij onder invloed van maritieme luchtstromingen ten gevolge van een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Van de 28e tot de 30e hebben de maritieme luchtstromingen geleidelijk plaats gemaakt voor meer polaire luchtstromingen ten gevolge van een verplaatsing van een depressie van het oosten van IJsland tot Scandinavië. Op 31/08/2006 heeft de ontwikkeling van een anticycloon boven Frankrijk ons laten genieten van drogere maritieme luchtstromingen. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1012.7 hPa (norm.: 1015.7 hPa).

De zware bewolkingsgraad gedurende de maand ligt aan de oorsprong van een deficit in de dagelijkse temperaturen en een lichte hogere nachtelijke temperatuur. De maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen -2,5°C en -0,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen 0,0°C en 1,5°C uitgezonderd in de provincie Luik waar de afwijking lager ligt dan 0°C. De absolute maxima varieerden van 21°C tot 27°C en werden meestal waargenomen op de 5e en 6e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 11°C en deden zich meestal voor op 13, 30 of 31 augustus. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,3°C (norm.: 16.8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,2°C en 13,4°C (norm.: 21.4°C en 13.0°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 24,0°C (de 6e) en 9.5°C (de 30e) (norm.: 29.0°C en 8.0°C). Er waren geen hittedagen (max ≥ 25°C) (norm.: 5,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen veel hoger dan de normalen. Zij varieerden van 186% van de normale in de streek van Doornik tot 278% in Vlaanderen. De neerslag was overal zeer uitzonderlijk, uitgezonderd in de Borinage en het Land van Herve waar de neerslaghoeveelheid uitzonderlijk was en in de streek van Doornik waar de neerslaghoeveelheid zeer abnormaal was. De hoogste dagwaarden lagen tussen 20 mm en meer dan 110mm en werden waargenomen op verschillende data. Dagelijkse waarden van meer dan 40 mm hebben zich voorgedaan op de 2e, 3e, 14e en/of de 24e; op deze laatste datum werden lokaal waarden van meer dan 100 mm. genoteerd. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 22 dagen in totaal 202,3 mm gemeten (norm.: 74.4 mm in 16 d.). De neerslag was uitzonderlijk overtollig. Sedert 1833 heeft enkel de maand augustus 1996 een hoger neerslagtotaal opgeleverd met 231,2 mm.

In het land werd de neerslag gedurende 25 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 11.1 d.) : van 1ste tot de 5e , de 7e en de 8ste , van de 10e tot de 21ste , de 24ste, de 25ste en van de 27ste tot de 30ste. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslag werden ons medegedeeld op de 1e , 2e ,3e ,4e , 5e , 7e , 11ste , 12e , 13e , 14e , 15e , 16e , 17e , 18e, 19e , 20ste , 21ste , 25ste , 28ste , 29ste en de 30ste . Hagel werd ons gemeld op de 11e , 17e , 19e, 21ste, 24ste, 28ste en de 29ste. Windhozen werden gesignaleerd op de 21ste te Marchin, op de 28ste te Knokke en te Hoogstraten en op de 29ste te Tubize.

Te Ukkel, als gevolg van een zeer bewolkte hemel gedurende gans de maand, was het totaal aantal uren zonneschijn veel lager dan normaal : men registreerde 94h 30 min zonneschijn (norm.: 188h). Met deze waarde onttroont deze maand augustus het record van de laagste zonneschijnduur uit 1912, toen 104h., en dat in een waarnemingsreeks die startte in 1887.

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sektor SE tot SW en WNW tot NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 74% (norm.: 51%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2.9 m/s (norm.: 3.1 m/s). Geen enkele windstoot van meer dan 100 km/u werd waargenomen in het land, deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen