2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk (*) hoge gemiddelde maandtemperatuur en normale waarden van de zonneschijnduur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013 1015,3 n 1025,2 1971 1004,5 1841
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 3,4 n 4,9 1903 2,4 1978
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 108:15 113 n 220 1965 48 1998
Gemiddelde temperatuur°C 14,2 10,5 zu 14,4 2001 5,8 1881
Gemiddelde maximum temperatuur°C 18 14,3 u 19,7 1921 9,1 1905
Gemiddelde minimum temperatuur°C 10,6 7,2 u 11,2 2001 3,2 1922
Relatieve vochtigheid% 84 85,7 n 94 1840 76 1921
Gemiddelde dampdrukhPa 13,5 10,8 zu 13,1 1968 8,1 1922
Neerslagtotaalmm 56,3 70,8 n 227,1 1932 5,2 1975
Neerslagdagend 17 17 n 30 1974 5 1965
Onweersdagen in het landd 6 3,3
Sneeuwdagend 0 0

Van de 1e tot de 3e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie ten noorden van Groot-Brittannië in ontwikkeling naar het zuiden van Scandinavië. Van de 4e tot de 6e circuleerden maritieme luchtstromingen langsheen de noordflank van de anticycloon der Azoren. Op de 7e was het opnieuw een depressie boven de Noordzee die ons maritieme lucht stuurde. Vanaf de 8e tot de 13e kregen deze luchtstromingen een tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven oostelijk Europa. Van de 14e tot de 17e werd de toegevoerde lucht continentaler als gevolg van de ontwikkeling van een gebied van hoge druk boven Scandinavië. Van de 18e tot de 26e bevonden wij ons opnieuw in tropische maritieme luchtstromingen die circuleerden tussen een zone van lage druk gesitueerd ten westen van Ierland en een anticycloon boven oost Europa. Van de 27e tot het einde van de maand bepaalde een westelijk stroming ons weer; zij was verbonden aan een anticycloon boven Frankrijk of aan een depressie in de buurt van Schotland. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,0 hPa (norm.: 1015,3 hPa).

De overwegend continentale en subtropische luchtstromingen lagen aan de basis van de veel te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen lag tussen 2,5 °C en 4,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen 2,5 °C en 5,0 °C. De absolute maxima varieerden van 19 °C tot 25 °C en deden zich voor op de 26e . De absolute minima lagen tussen -1 °C en 8 °C en werden meestal op de 8e, 17e of de 30e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,2 °C (norm.: 10,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,0 °C en 10,6 °C (norm.: 14,3 °C en 7,2 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 22,4 °C (de 11e) en 7,4 °C (de 30e) (norm.: 21,6 °C en 1,3 °C).Het maandgemiddelde van de temperatuur is zéér uitzonderlijk; het is de tweede hoogste waarde sinds 1833, begin van de reeks maandelijkse waarnemingen van de gemiddelde temperatuur. Het record dateert uit 2001 met een waarde van 14,4°C.

De streekgemiddelden van de neerslag waren bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 63 % van de normale in het Land van Herve tot 113 % in Belgisch Lotharingen. Deze afwijkingen waren allen normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot 35 mm en deden zich meestal voor op de 6e of de 23e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal; met de pluviometer werd in totaal 56,3 mm gemeten op 17 dagen (norm.: 70,8 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 6 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3,3 d.): de 1e, 2e , 4e, 19e, 21e, en de 23e. Wind en/of waterschade werden ons gesignaleerd op de 1e, 6e en de 23e. Hagel werd in ons land waargenomen op de 1e en de 2e. Er deden zich twee tornado's voor op de 1e : een te Braine-le-Comte en een andere te Duffel.

Niettegenstaande een zéér goede uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur kleiner dan de normale. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 108h 15 min (norm.: 113 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE en SSE tot SSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 77 % (norm.: 43 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,4 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen