2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal (*) hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1023 1015,2 za 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheidm/s 4 4 n 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 40:00 43 n 96 1948 9 1934
Gemiddelde temperatuur°C 5,9 3,3 a 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,2 5,5 za 9,3 1934 -,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur°C 3,3 ,8 a 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid% 89 88,4 n 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdrukhPa 8,3 7 za 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaalmm 93 69,2 n 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagend 18 20 n 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het landd 1 1,2
Sneeuwdagend 1 4,6

Van de 1e tot de 8e werd ons weer bepaald door zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies gesitueerd in de buurt van IJsland en de Britse eilanden. Op de 9e stuurde een depressie gelegen ten westen van Noorwegen onze frissere lucht. De ontwikkeling van een anticycloon boven het westen van frankrijk bracht ons kalmer weer op de 10e. Van de 13de tot de 17de kregen deze luchtstromingen geleidelijk een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van de depressie naar Scandinavië. Van de 11e tot de 18e bleven maritieme luchtstromingen, verbonden aan een zone van lagedruk gesitueerd in de buurt van IJsland of de Britse eilanden, ons weer beïnvloeden. Van de 19e tot de 26e zorgde de ontwikkeling van een anticycloon boven Groot-Brittannië en haar uitbreiding naar oostelijk Europa voor continentale lucht boven ons land. Van de 27e tot de 29e bepaalde maritieme lucht verbonden aan een hogedrukgebied boven het oosten van Europa ons weer. Op de 30e en de 31e werd ons land opnieuw beïnvloed door maritieme luchtstromingen, nu verbonden aan een depressie ten westen van de Britse eilanden, die zich later verplaatste naar Denemarken. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1023,0 hPa (norm: 1015,2 hPa).

De overwegend maritieme luchtmassa's, soms zelfs van tropische oorsprong, waren de oorzaak van de temperaturen die hoger waren dan de normale waarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen +1,0 °C en +3,5 °C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag eveneens tussen +1,0 °C en +3,0 °C, lokaal lag deze afwijking tussen +0,5°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden van 10°C tot 19 °C en deden zich meestal voor op de 5e. De absolute minima varieerden van -9 °C tot 0 °C en werden op verschillende data gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,9 °C (norm.: 3,3 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,2 °C en 3,3 °C (norm.: 5,5 °C en 0,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 15,3 °C [de 5e] en -1,3 °C [de 26e] (norm.: 11,9 °C en -6,7 °C). Er waren 8 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 11,8 d.) maar geen enkele winterse dag [max.< 0 °C] (norm.: 3,3 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 75 % van de normale het Land van Herve tot 152 % in het Doornikse. Al deze waarden waren normaal, behalve het teveel in het Doornikse dat abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot 39 mm en deden zich meestal voor op de 8e of de 11e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 18 dagen in totaal 93,0 l/m² gemeten (norm.: 69,2 l/m² op 20 dagen).

In het land waren er gedurende 1 dag onweersverschijnselen (norm.: 1,2 d.) : de 7e. Windschade en waterschade werden ons gesignaleerd op de 3de, de 5e, de 7e, de 8e, de 30e en de 31e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 6 dagen: de 16e, 17e, 23e, 24e, 25e en de 27e. Deze sneeuwval gaf geen aanleiding tot een sneeuwbedekking.

Ondanks een zonnige tweede decade was de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel lager dan de normale met 40h 00 min (norm.: 43 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot ENE en SSE tot SSW. Hun frequentie bedroeg 82 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 46 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/h of meer werden in ons land waargenomen op de 8e en de 30e ; deze snelheid kon nochtans bereikt of overtroffen worden tijdens de onweersverschijnselen.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen