2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk (*) hoge gemiddelde temperatuur, een uitzonderlijk laag neerslagtotaal, en normale waarden van de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,2 1016 n 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,2 n 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting ZZO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 160:30 154 n 287 1959 66 1984
Gemiddelde temperatuur°C 18,4 14,6 zu 17,7 1999 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur°C 23,4 19,1 zu 23,4 1929 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur°C 13,8 10,8 zu 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 77 82,3 za 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdrukhPa 16,1 13,5 zu 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaalmm 9,6 69,8 u 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagend 7 15 za 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het landd 4 7,8
Sneeuwdagend 0 0

Van de 1e tot de 4e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf het zuiden van IJsland tot Scandinavië. Van de 5e tot de 6e werden deze luchtstromingen progressief continentaler als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon vanaf het Kanaal naar Oost Europa. Van de 7e tot de 10e deed hetzelfde scenario zich opnieuw voor met een anticycloon in ontwikkeling vanaf Groot-Brittannië naar oost Europa. Van de 11e tot de 15e werden wij onderworpen aan de invloed van continentale luchtstromingen van tropische oorsprong verbonden aan een anticycloon gesitueerd boven Oost Europa. Op de 16e en de 17e verloren zij hun tropische karakter naarmate deze anticycloon zich terugtrok naar de Baltische Zee. Van de 18e tot de 20e bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer ; de eerste twee dagen waren zij verbonden aan een depressie in de buurt van IJsland en op de 20e was het een anticycloon boven het zuiden van Frankrijk die maritieme lucht over onze provincies stuurde. Van de 21e tot de 22e kregen wij continentale lucht van tropische oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk gesitueerd boven oostelijk Europa. Van de 24e tot de 25e werden zij vervangen door maritieme luchtstromingen uit het zuiden; zij waren verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar het noorden van Schotland. Van de 26e tot de 29e werden wij onderworpen aan maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf het zuiden van Frankrijk naar Oost Europa. Op de 30e was het opnieuw een depressie ten westen van Ierland die ons maritieme lucht toestuurde. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,1 hPa (norm.: 1016,0 hPa).

Dank zij de zéér hoge zonneschijnduur tijdens de tweede decade van de maand en de overwegend continentale luchtstromingen waren de gemiddelde uitersten van de temperaturen hoger dan normaal. De maandgemiddelden van de maximumtemperatuur weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +3,0 °C en +4,5 °C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen +2,5 °C en +4,5 °C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 24 °C en 31 °C en deden zich meestal voor op de 6e of de 12e. De absolute minima varieerden tussen 3 °C en 11 °C en werden meestal waargenomen op de 8e, de 9e, de 20e of de 21e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,4 °C (norm.: 14,6 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,4 °C en 13,8 °C (norm.: 19,1 °C en 10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 29,5 °C (de 12e) en 8,5 °C (de 20e) (norm.: 26,0 °C en 5,5 °C). Er waren 9 zomerdagen (max. ≥ 25 °C) (norm.: 2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren lager dan de normalen. Zij varieerden van 13 % van de normale in de Condroz tot 42°% in Belgisch Lotharingen. Deze tekorten waren zéér uitzonderlijk tussen Samber en Maas en in de Condroz, zij waren zéér abnormaal aan de kust, abnormaal in Belgisch Lotharingen en uitzonderlijk elders op het Belgische grondgebied. De hoogste dagwaarden varieerden van 1 mm tot 35 mm en werden op verschillende data waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zéér abnormaal deficitair. Met de pluviometer werd op 8 dagen in totaal 9,2 mm gemeten (norm.: 69,8 mm in 15 dagen).

In het land waren er 4 onweersdagen (norm.: 7,8 d): de 12e, de 14e, de 29e en de 30e. Waterschade, windschade en bliksemschade werden ons gemeld op de 3e en de 30e.

Dank zij de hoge zonneschijnduur van de tweede decade was de was het totaal van de zonneschijnduur hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 160 h 30 min zonneschijn. (norm.: 154 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ESE tot WSW. Hun frequentie uit deze richtingen bedroeg 66 % (norm.: 43 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,2 m/s). Geen enkele windstoot van meer dan 100 km/h (28 m/s) werd in het land waargenomen. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen