2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk (*) hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal hoge zonneschijnduur en normale waarden van het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1017,3 1014,4 n 1025,3 1867 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 3,7 n 5,4 1940 2,5 1958
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 79:15 58 a 129 1989 20 1922
Gemiddelde temperatuur°C 9,1 6,1 za 10,4 1994 ,9 1858
Gemiddelde maximum temperatuur°C 12,4 8,9 zu 12,8 1994 4,9 1919
Gemiddelde minimum temperatuur°C 6,1 3,5 u 8,1 1994 -1 1921
Relatieve vochtigheid% 87 86,7 n 95 1862 76 1920
Gemiddelde dampdrukhPa 10,1 8,2 u 11,5 1994 5,7 1921
Neerslagtotaalmm 71,6 68,3 n 174,6 1991 11 1853
Neerslagdagend 20 18 n 27 1974 7 1857
Onweersdagen in het landd 2 2,2
Sneeuwdagend 0 2,4

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong die zich bewogen langsheen de flank van een hogedrukgebied, eerst gesitueerd ten westen van en nadien met centrum boven de Britse eilanden. Van de 3e tot de 7e verplaatste deze zone van hoge druk zich naar het oosten van Europa waardoor de maritieme lucht boven onze streken zachter werd. Van de 8e tot de 10e was het opnieuw een hogedrukgebied, gesitueerd ten westen van de Britse eilanden, en zich verplaatsend naar onze streken, dat ons maritieme lucht bracht. Van de 11e tot de 20e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen, verbonden aan depressies met centrum, hetzij in de buurt van IJsland, hetzij ten noorden van de Britse eilanden. Van de 21e tot de 30e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen van tropische oorsprong. Deze waren verbonden aan depressies gesitueerd boven de Atlantische oceaan. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1017,3 hPa (norm.: 1014,4 hPa).

In het land lag de afwijking van de normalen van de gemiddelden van de maandelijkse maximumtemperaturen tussen 2,5 °C en +4,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normalen met een waarde gelegen tussen 2,5°C en +3,5 °C. De absolute maxima lagen tussen 13 °C en 21 °C en deden zich meestal voor op de 25e. De absolute minima varieerden van -5 °C tot +2°C en werden op verschillende data waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,1 °C (norm. : 6,1 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 12,4 °C en 6,1°°C (norm. : 8,9 °C en 3,5 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 18,5 °C (de 25e) en 1,4 °C (de 2e) (norm. : 15,9 °C en -2,9 °C). Er waren geen vriesdagen (min < 0°C) (norm.: 5 dagen).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 89 % van de normale in het Land van Herve tot 138°% in Belgisch Lotharingen. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden lagen tussen 5 mm en meer dan 30 mm ; zij werden meestal waargenomen op de 10e, de 18e of de 20e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie lichtjes hoger dan de normale waarde : met de pluviometer werd gedurende 20 dagen in totaal 71,6 mm gemeten (norm.: 68,3 mm in 18 dagen).

In het land was de neerslag gedurende 2 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 2,2d.) : de 1e en de 21e. Waterschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 1e, de 21e en de 25e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 2 dagen : de 1e en de 2e. Dit gaf geen aanleiding tot een sneeuwbedekking. Hagel werd waargenomen op de 1e en de 21e.

De hemel was zéér goed uitgeklaard tijdens de tweede decade. Te Ukkel registreerde men 79 h 20 min zonneschijn (norm. : 58 h).

De wind kwam te Ukkel hoofdzakelijk uit de sectoren SSE en SSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 82 % (norm.: 40 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,9 m/s (norm.: 3,7 m/s). Windstoten van 100 km/h of meer werden waargenomen aan de Kust op de 25e.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen