2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een uitzonderlijk (*) lage gemiddelde windsnelheid, een zéér abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal hoge zonneschijnduur en een zéér abnormaal lage waarde van het neerslagtotaal.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1021,3 1016,3 u 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,5 3,1 u 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZW
Gemiddelde temperatuur°C 17,3 15,5 za 19,3 1976 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur°C 22 20,2 a 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,1 11,3 n 13,4 1966 7,7 1918
Relatieve vochtigheid% 69 76,9 u 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdrukhPa 13,4 13,5 n 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaalmm 25,8 67,4 za 173,7 1839 12,1 1976

Van de 1ste tot de 5de werd het weer in onze streken bepaald door frisse maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hogedruk gesitueerd ten zuiden van Ierland. Van de 6de tot de 14de stuurde een anticycloon, gesitueerd boven de Noordzee en zich progressief uitbreidend naar Oostenrijk, continentale lucht over onze streken. Van de 15de tot de 17de werden wij onderworpen aan maritieme luchtstromingen geassocieerd aan een depressie in ontwikkeling vanaf het Kanaal naar Denemarken. Van de 18de tot 20ste lag een zone van lagedruk, in ontwikkeling vanaf Ierland naar de Noordzee, aan de basis van deze maritieme luchtstromingen. Van 21ste tot de 22ste werd ons weer bepaald door maritieme lucht van tropische oorsprong als gevolg van de verplaatsing van deze depressie naar het noorden van Schotland. Van de 23ste tot de 24ste waren deze luchtstromingen verbonden aan een zone van hogedruk boven Frankrijk. Van de 25ste tot de 27ste bevonden wij ons in een gebied met een zwak barometrisch reliëf waardoor de luchtmassa’s onstabieler werden. Van de 28ste tot de 30ste kwamen onze streken progressief onder de invloed van continentale luchtstromingen als gevolg van een zone van hogedruk in ontwikkeling vanaf de Noordzee naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1021,3 hPa (norm 1016,3 hPa).

De frequentie van de continentale luchtstromingen die ons weer hebben beïnvloed tijdens een groot deel van de maand lagen aan de basis van de te hoge temperaturen overdag. In het land lag de afwijking van de maandgemiddelden van de maximale temperaturen met de normalen tussen 0,5° C en 2,5° C. Het verschil tussen de gemiddelde maandminima met de normalen lag tussen -0,5° C en 1,5° C, lokaal was deze afwijking groter dan 1,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 28° C en 33° C en deden zich meestal voor op de 13e. De absolute minima varieerden tussen 0° C en 6° C en werden over het algemeen waargenomen op de 2de. De gemiddelde temperatuur te Ukkel bedroeg 17,3° C (norm.: 15,5° C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 22,0° C en 12,1° C (norm.: 20,2° C en 11,3° C). De absolute uitersten waren respectievelijk 31,3° C [de 13de] en 3,7° C [de 2de] (norm: 28,0° C en 5,6° C). Er waren acht zomerdagen [max ≥ 25 ° C] (norm.: 4,6 d.), waarvan drie tropische dagen [max ≥ 30° C] (norm. : 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 19 % van de normale tussen Samber en Maas tot 75 % in Vlaanderen. Al deze afwijkingen van de normalen waren normaal behalve deze van de Kempen, van de streek Gileppe en Warche, van de Ardennen, van Haspengouw en van de Condroz die abnormaal waren en deze van Brabant en het Land van Herve die zéér abnormaal waren, en deze van de Borinage en het gebied tussen Samber en Maas, die uitzonderlijk waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 en 40 mm en deden zich voor op diverse data. Te Ukkel was de neerslagfrequentie uitzonderlijk laag. Met de pluviometer werd gedurende 7 dagen in totaal 25,8 mm gemeten (norm.: 67,4 mm in 15 dagen)

Onweersverschijnselen werden gedurende 12 dagen in het land waargenomen (norm. : 10.7 d) : de 2de, 8ste, van de 12de tot de 15de, de 18de, de 19de, de 25ste en van de 27ste tot de 29ste. Windschade, waterschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 13de, de 14de , de 18de, 19de,de 25ste en de 29ste. Hagel werd waargenomen op de 13de, de 14de en de 25ste.

Dank zij een goede uitklaring van de hemel tijdens de eerste helft van de maand was de zonneschijnduur hoger dan normaal. Men registreerde te Ukkel 246 h 10 min zonneschijn (norm. : 202 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N tot SSE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 55 % (norm. : 38 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,5 m/s (norm. : 3,1 m/s). Geen enkele windstoot van 100km/u (28 m/s) of meer werd ons gesignaleerd. Deze snelheiden kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen