2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér abnormaal (*) lage zonneschijnduur, een zéér abnormaal hoog neerslagtotaal en door normale waarden van de temperaturen en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015 1015,5 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,7 3,4 n 4,6 1888 2,6 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 135:35 199 za 326 1989 67 1984
Gemiddelde temperatuur°C 14,2 12,7 n 15,8 1947 8,5 1902
Gemiddelde maximum temperatuur°C 18,8 17,2 a 21,3 1989 12,2 1902
Gemiddelde minimum temperatuur°C 10,2 8,3 za 10,9 1917 5,3 1902
Relatieve vochtigheid% 77 75,5 n 88 1887 64 1944
Gemiddelde dampdrukhPa 12,2 11 a 14 1889 8,3 1866
Neerslagtotaalmm 115,6 61,6 za 145,6 1965 1,4 1833
Neerslagdagend 20 15 n 30 1856 4 1989
Onweersdagen in het landd 20 11,2
Sneeuwdagend 0 ,4

Tot het einde van de maand werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen. Van de 1ste tot de 7de waren zij verbonden aan een depressie waarvan de hoofdkern zich ter hoogte van IJsland bevond en die zich uitstrekte tot de Britse eilanden. Van de 7de tot de 9de waren zij geassocieerd aan een depressie boven Groot-Brittannië en op de 10de installeerde zich een gebied met een zwak barometrisch reliëf boven oostelijk Europa. Van de 11de tot de 14de waren de maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon die zich vanaf de Noordzee naar oost Europa verplaatste en zich nadien uitstrekte tot Frankrijk. Van de 15de tot de 20ste was het een depressie, die zich hoofdzakelijk boven de Britse eilanden bevond, die ons vrij gestoorde maritieme lucht toestuurde. Van de 21ste tot de 22ste was het opnieuw een depressie in de buurt van de Britse eilanden en Frankrijk die aan de basis lag van de maritieme luchtmassa’s boven ons land. Van de 23ste tot de 24ste werden deze frisser als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven het zuiden van Scandinavië. Van de 25ste tot de 28ste was het opnieuw een depressie boven Groot-Brittannië die ons weer bepaalde. Van de 29ste tot de 31ste kregen de maritieme luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Ierland. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,0 hPa (norm. : 1015,5 hPa).

De afwisseling van zachte en polaire luchtstromingen lagen aan de oorsprong van temperaturen dichtbij de normale waarden. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen 0,0 °C en +1,5 °C, lokaal was deze afwijking lager dan 0,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,5 °C en +3,0 °C. De absolute maxima lagen tussen 19 °C en 27 °C en werden vooral waargenomen op de 4de. De absolute minima varieerden van - 1 °C tot +5 °C en werden meestal op de 1ste of de 2de waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,2 °C (norm. : 12,7 °C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 18,8 °C en 8,3 °C (norm. : 17,2 °C en 8,3 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 25,8 °C (de 4de) en 3,5 °C (de 1ste ) (norm. : 25,4 °C en 2,2 °C). Er waren twee zomerse dagen (max. ≥ 25 °C) (norm. : 1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30 °C] (norm.: 0,1d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 176% van de normale in de Kempen tot 245% aan de Kust. Alle streekgemiddelden waren uitzonderlijk behalve deze van de Polders, de Kempen en Brabant die zéér abnormaal waren en deze van de Kust, het Doornikse, de streek tussen Samber en Maas en de Ardennen waar zij zéér uitzonderlijk waren. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 49 mm en deden zich voor op de 8ste, de 27ste of de 29ste. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 20 dagen in totaal 115,6 mm gemeten (norm. : 61,6 mm in 15 dagen).

In het land werden 20 onweersdagen waargenomen (norm. : 11,2 d.): de 2de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de, 10de, 12de, 13de, 14de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, 22ste, 23ste, 29ste en de 30ste. Wateroverlast, hagelschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 5de, 6de, 8ste, 9de, 10de, 13de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, 22ste,23ste, 25ste, 27ste, 29ste en de 30ste . De neerslag was vergezeld van hagel op 10 dagen: 5de, 9de, 10de, 13de, 19de, 20ste, 22ste, 23ste, 29ste en de 30ste . De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw op de 30ste.

Als gevolg van een matige uitklaring van de hemel tijdens de laatste decade was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal met 135h 35 min zonneschijn. (norm. : 199 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SE tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 82 % (norm. : 49 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,7 m/s (norm. : 3.4 m/s). Windstoten van 100km/h of meer werden ons niet gesignaleerd. Deze snelheid kon echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zaZéér abnormaal10 jaar
uUitzonderlijk30 jaar
zuZéér uitzonderlijk100 jaar

Cookies opgeslagen