2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur en normale waarden voor het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 9.6 3.9 u 6.9 1988 -0.7 2010
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 11.6 6.1 u 8.7 2013 1.2 2010
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 7.5 1.6 u 5.5 1988 -3 2010
Neerslagtotaal mm 54 81 n 172.7 2012 27.1 1987
Neerslagdagen d 19 19.3 n 28 2012 10 1992
Sneeuwdagen d 0 4 a 21 2010 0 2013
Onweersdagen in België d 0 3 za 11 2011 0 2004
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.6 4.1 n 5 1993 3 2004
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 73:51 45:08 za 87:25 2013 16:17 1993
Globale zonnestraling kWh/m² 22.3 15.8 u 24.5 2013 10 1988
Relatieve vochtigheid % 81 86 u 91 2012 82 2013
Dampdruk hPa 9.8 7.2 u 8.9 1988 5.2 2010
Luchtdruk hPa 1023.2 1016.5 a 1027.9 1991 1002.1 1981

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 8e had ons land te maken met de strakke aanvoer van zachte oceaanlucht. Dit tussen een uitgestrekte hogedrukzone boven het Middellandse Zeegebied, soms reikende over Oost-Europa, en een complexe lagedrukzone boven de noordelijke Atlantische Oceaan. De 9e ontwikkelde zicht een hogedrukgebied boven het westen van Frankrijk en dit verplaatste zich de 10e al naar Centraal Europa. Van de 11e tot de 27e ligt ons land tussen een complex lagedrukgebied ten westen van Groot-Brittannië en een hogedrukgebied boven het centrale en zuidelijke deel van Europa. Dit zorgt voor de aanvoer van zeer zachte lucht uit het zuiden tot zuidwesten. Enkele storingen verbonden aan dit lagedrukgebied beïnvloedden soms ons weer. Van de 28e tot de 31e ligt ons land tussen een complex lagedrukgebied boven het noorden van de Atlantische oceaan en een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van Scandinavië tot de Middellandse zee. Dit zorgt voor de aanvoer van meer zuidelijke lucht. Storingen passeerden wel over ons land, maar in sterk verzwakte vorm. De gemiddelde luchtdruk op zeeniveau bedroeg te Ukkel 1023,2 hPa (norm: 1016,5 hPa).

In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen +4,0°C en +6,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen +4°C en +7°C. De absolute maxima varieerden van 11,5°C tot 17,5°C en deden zich meestal voor op de 17e. De absolute minima varieerden van -2°C tot 5°C en deden zich voor op meerdere dagen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,6°C (norm.: 3,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 11,6°C en 7,5°C (norm.: 6,1°C en 1,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 16,0°C [de 17e] en 2,9°C [de 11e] (norm.: 12,7°C en -5,0°C). Er waren geen winterse dagen [max.˂ 0° C] of vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 2,0 d. en 10,4 d.).
In Ukkel hebben de gemiddelde temperaturen van de laatste 2 decades ruim hun vorige records gebroken. Samen met de hoge gemiddelde temperatuur van de eerste decade heeft dit geleidt tot een nieuw record voor de maandelijkse waarde van deze parameter (vorig record: 7,5°C in 1934).

De streekgemiddelden van de neerslag lagen overal lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 40% van de normale waarde aan de kust tot 87% in het Land van Herve. De afwijkingen waren zeer abnormaal laag aan de kust en in de polders. Ze waren abnormaal laag in Vlaanderen, het Doornikse, de Kempen, de streek tussen Samber en Maas en Belgisch Lotharing. Op de andere plaatsen waren de afwijkingen normaal. De hoogste dagwaarden in ons land liepen op tot 33 mm en deden zich meestal voor op de 10e en de 11e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 19 dagen in totaal 54,0 mm gemeten (norm.: 81,0 mm op 19,3 d.).

Zeer abnormaal werd de neerslag deze maand nergens in ons land vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,0 d.) Deze maand viel er nergens in ons land sneeuw, wat zeer zeldzaam is.

De totale maandelijkse zonneschijnduur was zeer abnormaal hoog voor Ukkel. De zon scheen hier 73 u 51 min (norm.: 45 u 08 min).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren S tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 81,0% (norm.: 40,7%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,6 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden geen windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen