2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2014("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 13.5 14.9 n 18.4 2006 11.7 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 17.6 19 n 23.4 2006 16.2 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 9.8 10.9 n 14 1999 7.3 1986
Neerslagtotaal mm 59.1 68.9 n 199.4 2001 9.2 2006
Neerslagdagen d 21 15.7 n 26 1984 6 1997
Onweersdagen in België d 10 7.7 n 17 1990 2 2003
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.5 3.3 n 4.5 1983 2.6 1989
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 142:28 143:04 n 220:01 2003 65:23 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 90 87.1 n 108.4 1997 59.9 1984
Relatieve vochtigheid % 78 79 n 86 2001 73 2008
Dampdruk hPa 12.1 13.3 a 15.7 2006 10.9 1986
Luchtdruk hPa 1017.1 1016.4 n 1021.9 1997 1010.1 1984

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Van de 1e tot de 8e werd het weer in onze regio's bepaald door koele, vochtige maritieme luchtstromingen. Van de 1e tot de 3e waren deze luchtstromingen afkomstig van een depressie bij Denemarken; de 4e door een depressie boven de Noordzee; de 5e en de 6e door een anticycloon boven de Atlantische Oceaan; de 7e door een anticycloon met middelpunt boven Ierland en de 8e door een anticycloon gesitueerd boven de Noordzee. Van de 9e tot de 11e voerde een zone van hoge luchtdruk boven Scandinavië drogere, continentale lucht naar onze regio's. Van de 12e tot de 19e blijven onze regio's onder de invloed van vochtige, soms frisse maritieme luchtstromingen. Van de 12e tot de 15e werd dit veroorzaakt door de verplaatsing van een depressie van het westen van Ierland naar Schotland; de 16e door een depressie boven de Golf van Biskaje en de 17e door een depressie boven de Noordzee. De 18e is een anticycloon boven Nederland en de 19e een anticyclonale wig boven Engeland verantwoordelijk voor de continue aanvoer van vochtige en redelijke frisse luchtstromingen naar de Benelux. De 20e zendt een gebied van hoge luchtdruk boven het Kanaal zuiderse, warme lucht naar onze regio's terwijl de 21e een anticycloon boven oostelijk Europa ons vochtige en frisse lucht stuurde. Van de 22e tot de 24e stuurde een depressie, die zich verplaatste vanaf IJsland naar Noorwegen via de Noordzee, ons frisse maritieme lucht. Op de 25e lag een anticycloon boven de Atlantische Oceaan aan de basis van deze aanvoer. Van de 26e tot de 30e stuurde een zone van hoge druk droge en frisse continentale lucht naar de Benelux. Zij evolueerde vanaf Engeland naar Denemarken via de Noordzee. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1017,1 hPa (norm.: 1016,4 hPa).


In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen -3,0°C en -1,0°C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen -2,0°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 18°C en 23°C en deden zich meestal voor op de 11e of de 12e. De absolute minima varieerden tussen -1°C en 8°C en werden meestal waargenomen vanaf de 26e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 13,5°C (norm.: 14,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 17,6°C en 9,8°C (norm.: 19,0°C en 10,9°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 21,1°C [de 11e] en 6,8°C [de 26e] (norm.: 25,4°C en 6,4°C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 82% van de normale aan de kust tot 150% in Belgisch Lotharingen. De afwijkingen waren in heel het land normaal. Op de 4e, de 15e en de 16e werden enkele waarden van minstens 40 mm waargenomen. Het opmerkelijkst was deze van Massul (Neufchâteau) met 43,9 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd op 21 dagen in totaal 59,1 mm gemeten (norm.: 68,9 mm in 15,7 d.).

In het land waren er 10 onweersdagen (norm.: 7,8 d.): van de 1e tot de 3e, de 12e, van de 14e tot de 16e, de 18e, de 22e en op de 23e. Er werd wind-, water- en/of bliksemschade gemeld op de 2e, 14e, 16e en 22e. In totaal werden er 2 windhozen geregistreerd: de 2e in Halen en de 16e in Melreux (Hotton).

Te Ukkel registreerde men een normale maandelijkse hoeveelheid van 142 u 28 min zonneschijn (norm.: 143 u 04 min).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNW, NNE tot NE en SSW tot SW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 74,6% (norm.: 39,6%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,3 m/s). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden op de 2e en de 16e windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden lokaal ook bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen