2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de zonneschijnduur, de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1020,6 1015,7 n 1027,1 2012 1004,9 2001
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 3,8 n 4,5 1994 2,9 2012
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 133:31 113:56 n 204:13 2011 48:19 2001
Gemiddelde temperatuur°C 6,6 6,8 n 9,5 1991 3,0 2013
Gemiddelde maximum temperatuur°C 10,3 10,4 n 14,1 2014 6,1 2013
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,7 3,1 n 6,4 1981 -0,5 1987
Relatieve vochtigheid% 75,0 79,0 n 88,0 2001 68,0 2014
Gemiddelde dampdrukhPa 7,3 7,9 n 9,6 1981 5,4 2013
Neerslagtotaalmm 52,7 70,0 n 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 14 17,8 a 28 1988 3 1993
Onweersdagen in het landd 6 4,6 n 11 1995 0 2011
Sneeuwdagend 0 3,2 a 13 1995 0 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e lag ons land onder de invloed van zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide zone van lage druk boven de Atlantische oceaan of in de buurt van de Britse eilanden. Van de 5e tot de 7e stuurde een anticycloon, in ontwikkeling vanaf het westen van Bretagne naar het oosten van Europa ons zachte maritieme lucht. Van de 8e tot de 10e werd deze maritieme lucht bepaald door een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Schotland. Van de 11e tot de 12e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van hoge druk in beweging vanaf de Noordzee naar de Botnische Golf. Van de 13e tot de 14e bepaalde een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar het westen van Frankrijk maritieme lucht boven onze streken. Van de 15e tot de 17e bepaalde een anticycloon boven de Botnische Golf continentale lucht boven ons land. Van de 18e tot de 20e werden deze luchtstromingen bepaald door een anticycloon gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Het weer daarna nog bepaald door maritieme luchtstromingen: zij waren verbonden: op de 21e aan een depressie boven de Baltische zee, de 22e, aan een wig van hoge druk die zich uitstrekte tot Zweden, van de 23e tot de 24e aan een depressie in de buurt van Schotland, de 25e, aan een wig van hoge druk die zich ontwikkelde tot in Ierland, van de 26e tot de 27e aan een depressie in ontwikkeling vanaf Ierland naar Scandinavië, de 28e aan een nieuwe wig van hoge druk die zich uitbreidde naar Duitsland en van de 29e tot de 31e aan een depressie gelegen in de buurt van Schotland.Van de 21e tot de 23e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Groot - Brittannië het weer boven onze streken. Op de 24e stuurde een anti cyclonale wig van hoge druk verbonden aan een hoge druk gebied met centrum boven de Pyreneeën ons frissere lucht. Van de 25e tot de 31e stuurden depressies in de buurt van Britse eilanden boven de Atlantische oceaan ter hoogte van Frankrijk ons gestoorde maritieme lucht. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1020,6 hPa (normaal: 1015,7 hPa).

Ondanks de hoge frequentie van luchtstromingen uit de sector NNE noteerden wij lichtjes te hoge temperaturen overdag en lichtjes te lage temperaturen ’s nachts. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen –0,5°C en +1,5°C. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen –1,5°C en 0,0°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 14°C en 20°C en werden meestal waargenomen op de 8e of de 17e. De absolute minima varieerden tussen 7°C tot 0°C en werden meestal voor op de 12e of de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,6°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 10,3°C en 2,7°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 17,9°C [de 17e] en –1,0°C [de 5e] (norm.: 17,7°C en -2,3°C ).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren allen lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 54% van de normale waarde aan de Kust tot 90% in de Kempen. Deze afwijking was abnormaal aan de Kust, in de andere streken was zij normaal. De hoogste dagtotalen varieerden van 1 mm tot 40 mm en deden zich overwegend voor tussen de 24e en de 29e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag: met de pluviometer werd in totaal 52,7 mm neerslag in 14 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

De neerslag ging in het land gedurende 6 dagen gepaard met onweersverschijnselen: de 1e, 2e, 3e, 21e, de 29e en de 30e (norm.: 4,6 d. ). Hagel werd gesignaleerd op de 2e, 3e en de 31e. Windschade en/of hagelschade werden ons gemeld op de 1e, de 2e, de 29e en de 31e. De neerslag bestond gedurende 12 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 2e tot de 5e, de 15e, de 18e, 19e, 21e, 25e, 26e, 30e en de 31e. Dit gaf aanleiding tot een uniforme sneeuwbedekking gedurende 10 dagen: van de 1e tot de 10e; een maximale dikte van de sneeuwlaag werd waargenomen op de 1e te Mont – Rigi (Waimes) met 18 cm. Bovendien noteerden wij een sneeuwbedekking in de Hoge Venen tussen 17 januari en 13 maart

De maandelijkse zonneschijnduur was iets te hoog. Te Ukkel scheen de zon 133 h 31 min (norm.: 114 h). Het aantal volledig bewolkte dagen bedroeg 4 (norm.: 5,5 d).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren NNE, SSW en NW tot NNW. Dit was gedurende 68% van de tijd het geval (norm.: 24%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,9 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand geregistreerd op 29 en 31 maart. Dergelijke snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen