2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage waarde van de gemiddelde windsnelheid, een abnormaal lage waarde van het neerslagtotaal en normale waarden van de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 10.2 11.1 n 14.4 2001 7.8 1992
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 13.8 14.7 n 18.1 2005 11.4 1992
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 6.9 7.8 n 11.2 2001 4 2003
Neerslagtotaal mm 40.9 74.5 a 134.4 1982 6 1995
Neerslagdagen d 15 16.6 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in België d 0 6 u 15 2012 2 1989
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.7 3.7 u 4.5 1987 2.7 2007
Overheersende windrichting ZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 106:10 112:38 n 161:45 2011 42:48 1998
Globale zonnestraling kWh/m² 52.7 55 n 65.8 2011 33 1998
Relatieve vochtigheid % 84 82 n 86 1984 79 1997
Gemiddelde dampdruk hPa 10.5 11 n 13.6 2001 8.8 1992
Luchtdruk hPa 1017.9 1015.2 n 1023.9 1985 1008.7 1992

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De 1e, 2e en 3e zendt een omvangrijke anticycloon, zich uitbreidend van de Atlantische Oceaan naar Rusland, droge lucht naar onze contreien. De 4e en de 5e brengt een depressie boven de Noordzee, nadien boven Ierland, maritieme lucht naar ons land. De 6e en de 7e handhaaft een complex lagedrukgebied vochtige, maritieme luchtmassa's boven onze regio's. Het centrum van deze depressie verplaatst zich van de Atlantische Oceaan naar het Westen van Bretagne via IJsland en Engeland. De 8e en de 9e bepaalt maritieme lucht het weer boven onze regio's, aanvankelijk beïnvloed door een depressie nabij Schotland, nadien door een anticycloon met centrum boven Normandië. Van de 10e tot de 14e zendt een anticycloon continentale lucht naar ons land, eerst droog, nadien vochtiger. De 15e en de 16e zendt een lagedrukgebied boven Schotland vochtige maritieme lucht boven onze regio's. Van de 17e tot de 21e is een anticycloon verantwoordelijk voor de aanvoer van frisse, maritieme lucht boven onze regio's. De 17e en de 18e ligt deze boven Schotland, de 19e boven Noorwegen en de 20e en de 21e boven de Azoren. De 22e en de 23e werd het weer in onze streken bepaald door de aanvoer van maritieme lucht, verbonden aan een depressie gelegen ten noordwesten van Schotland op de 22e en op de 23e aan een anticycloon met centrum boven Frankrijk. Op de 24e lag een anticycloon boven centraal Europa aan de basis van de aanvoer van subtropische lucht naar ons land. Op de 25e stuurde de anticycloon boven de Azoren maritieme lucht naar ons land. Van de 26e tot de 28e werd subtropische lucht naar onze streken gestuurd als gevolg van de aanwezigheid van een anticycloon boven centraal Europa op de 26e, een zone van hoge druk boven Duitsland op de 27e en een anticycloon boven centraal Europa op de 28e. Op de 29e stuurde een depressie boven de Atlantische oceaan vochtige, maritieme lucht naar de Benelux. Op de 30e en de 31e bracht een anticycloon boven Rusland ons subtropische lucht. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1017,9 hPa (norm.: 1015,2 hPa).

 

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen -2,0°C en -1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen -2,5°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 16,5°C en 22,5°C en deden zich meestal voor op de 2e, de 3e en de 6e. De absolute minima lagen tussen -3,5°C en 3,0°C en werden meestal gemeten op de 13e en de 14e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,2°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 13,8°C en 6,9°C (norm.: 14,7°C en 7,8°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 20,2°C [de 3e] en 2,5°C [de 13e] (norm.: 21,6°C en 2,2°C). Er was geen enkele vorstdag [min < 0°C] (norm.: 0,4 d.).


De streekgemiddelden van de neerslag waren in heel het land lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 35% van de normale in Belgisch Lotharingen tot 57% in de streek rond Doornik. De tekorten waren zeer abnormaal laag aan de kust, in de polders, in Vlaanderen, in de streek tussen Samber en Maas, in de Condroz, in de streek van Gileppe en Warche, in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. In de rest van het land waren de tekorten abnormaal laag. De hoogste dagwaarden in het land liepen op tot 17 mm en deden zich meestal voor op de 5e en de 15e. Te Ukkel viel er abnormaal weinig neerslag, maar was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 40,9 mm gemeten in 15 dagen (norm.: 74,5 mm in 16,6 d.).


Uitzonderlijk werd de neerslag deze maand nergens in ons land vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 6,0 d.). Gedurende 4 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 13e tot de 16e. Dit gaf in de hoge Ardennen aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 14e tot de 16e. De maximale sneeuwdikte bereikte in Mont-Rigi (Weismes) en Mürringen (Büllingen) lokaal 2 cm op de 16e.


De totale maandelijkse zonneschijnduur was normaal voor Ukkel. De zon scheen hier 106 u 10 min (norm.: 112 u 38 min).


De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren ENE tot SW. Hun frequentie uit die sectoren bedroeg 78,8% (norm.: 70,4%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,7 m/s (norm.: 3,7 m/s). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden geen windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen