2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van de temperaturen, de zonneschijnduur en het neerslagtotaal.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,9 1016,3 n 1019,7 2006 1012,8 2007
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 2,9 u 3,7 1988 2,3 1986
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 190:27 200:42 n 314:07 2006 92:08 2000
Gemiddelde temperatuur°C 19,0 18,4 n 23,0 2006 15,3 2000
Gemiddelde maximum temperatuur°C 23,3 23,0 n 28,6 2006 18,9 2000
Gemiddelde minimum temperatuur°C 14,6 14,0 n 17,3 2006 12,1 2000
Relatieve vochtigheid% 68,0 74,0 za 86,0 2000 64,0 2006
Gemiddelde dampdrukhPa 14,8 15,5 n 18,1 1983 12,7 2011
Neerslagtotaalmm 35,5 73,5 n 139,2 1988 19,8 1989
Neerslagdagend 16 14,3 n 23 1988 5 1989
Onweersdagen in het landd 12 13,2 n 20 1994 5 1998
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar


Op de 1e stuurde een anticycloon boven Duitsland zeer zachte, subtropische lucht van boven de Middellandse zee naar onze streken. Op de 2e stuurde een depressie boven de Atlantische oceaan, daarna op de 3e een anticycloon boven de Noordzee, en daarna een depressie op de 4e boven West - Ierland zeer zachte maritieme luchtstromingen boven ons land. Op de 5e lag een wig van hoge druk van de anticycloon der Azoren die zich uitstrekte tot Nederland aan de basis van een advectie van continentale lucht naar onze streken. Op de 6e zorgde eerst een zone van hoge druk, daarna op de 7e een depressie boven de Atlantische oceaan die zich op de 8e verplaatste naar de Noordzee en de 9e naar Scandinavië voor maritieme lucht boven onze streken. Op de 10e stuurde een anticycloon boven oostelijk Europa ons droge continentale lucht. Van de 11e tot de 15e lagen onze streken onder de invloed van vochtige maritieme lucht. Op de 11e was het een depressie ten zuiden van IJsland die aan de oorsprong van deze luchtstromingen lag. Van de 12e tot de 15e circuleerden deze luchtstromingen langs de noordflank van een wig van hoge druk van de Azoren naar Frankrijk. Op de 16e zorgde een zone van hoge druk, gecentraliseerd boven de Britse eilanden voor drogere continentale lucht boven onze streken. Vanaf de 17e tot de 20e kregen wij de terugkeer van maritieme luchtstromingen. Zij waren verbonden aan een complex van lage drukgebieden: op de 17e aan een depressie boven IJsland; op de 18e aan een depressie ten noorden van de Britse eilanden; op de 19e aan een uitgebreide depressie die zich uitstrekte vanaf Scandinavië tot de Noordzee en tenslotte op de 20e aan een depressie boven de Atlantische oceaan. Van de 21e tot de 23e stuurde een depressie tussen Schotland en het zuiden van IJsland ons vochtige, zachte maritieme lucht. Op de 24e lag een anticycloon met centrum boven Duitsland aan de basis van continentale lucht boven onze contreien. Op de 25e behield een depressie boven onze streken de aanvoer van vochtige maritieme lucht. Op de 26e stuurde een anticycloon boven Frankrijk subtropische lucht van meridionale oorsprong naar de Benelux. Van de 27e tot de 30e stuurde een depressie die zich verplaatste vanaf de Britse eilanden naar het zuiden van Scandinavië ons frissere maritieme lucht. Op de 31e lag een wig van hoge druk verbonden aan het hoge drukgebied der Azoren aan de oorsprong van droger maar nogal fris weer. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1014,9 hPa (norm.: 1016,3hPa).

De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van ̶ 1,0°C tot +2,0°C. Plaatselijk kon deze afwijking hoger zijn dan +2,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen ̶ 0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 30°C tot 39°C en werden meestal waargenomen op de 1e of de 2e. De absolute minima lagen tussen 0°C en 9°C en werden meestal gemeten op de 10e of de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,0°C (norm.: 18,4°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,3°C en 14,6°C (norm.: 23,0°C en 14,0°C ). De absolute uitersten waren respectievelijk 34,5°C [de 1e] en 7,9°C [de 31e] (norm.: 30,7°C en 9,3°C). Er waren 9 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 9,7 d.), waaronder 3 tropische dagen [max. >= 30°C] (norm.: 1,8 d.).

Een hittegolf deed zich voor tussen 30 juni en 5 juli. Plaatselijk lagen de temperaturen hoger dan 37°C. Het opmerkelijkst was de waarde gemeten te Liège Monsin met 38,8°C op 2 juli. Eveneens noteerden wij een opmerkelijke minimumtemperatuur van 0,0°C op de 10e in Elsenborn, terwijl daar in de namiddag van 2 juli een maximumtemperatuur van 32,7°C werd genoteerd wat zorgde voor een temperatuurdaling van 32,7°C in acht dagen.

In het land waren de streekgemiddelden van de maandelijkse neerslag bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 41 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 130 % in de streek van Gileppe en Warche. Deze afwijkingen waren overal normaal behalve in het Doornikse waar het tekort abnormaal was en in Belgisch Lotharingen waar het tekort zeer abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 33 mm en werden waargenomen op de 18e, 24e en de 25e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 16 dagen in totaal 35,5 mm gemeten (norm.: 73,5 mm op 14,3 d.).

In het land was de neerslag gedurende 12 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13,2 d.): de 2e, van de 4e tot de 5e, van de 7e tot de 8e, van de 16e tot de 17e, de 19e, van de 24e tot de 25e en van de 29e tot de 30e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 5e en de 25e. Bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 5e, 8e, 16e, 17e, 19e, 25e en de 27e.

De maandelijkse zonneschijnduur was iets lager dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 190 h 31 min zonneschijn. (norm.: 201 h.). Er was één totaal bewolkte dag (norm.: 1,7 d.)

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 81 % (norm.: 39 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,5 m/s (norm.: 2,9 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.

Cookies opgeslagen