2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge gemiddelde windsnelheid, een abnormaal hoge zonneschijnduur en normale waarden van de temperatuur en het neerslagtotaal.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1019,7 1016,6 za 1021,3 2006 1010,1 1997
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 3,0 zu 3,6 2013 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 245:35 188:05 a 258:37 2010 95:29 1987
Gemiddelde temperatuur°C 16,5 16,2 n 19,3 2003 13,2 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,2 20,6 n 23,8 2003 17,2 1991
Gemiddelde minimum temperatuur°C 11,3 11,9 n 14,4 2003 9,8 1991
Relatieve vochtigheid% 65,0 74,0 zu 84,0 1987 65,0 2005
Gemiddelde dampdrukhPa 11,9 13,5 u 16,1 2003 10,8 1991
Neerslagtotaalmm 53,4 71,8 n 133,1 2012 19,5 1988
Neerslagdagend 12 15,0 n 25 1987 7 2006
Onweersdagen in het landd 7 12,5 a 19 1982 3 2010
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie met centrum in de buurt van Schotland. Op de 4e waren de maritieme luchtstromingen droog omdat zij verbonden waren een anticycloon boven de Benelux. Van de 5e tot de 6e werden ze naar ons land gestuurd dank zij een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Van de 7e tot de 10e werden deze maritieme luchtstromingen vervangen door continentale lucht verbonden aan een gebied van hoge druk gelegen boven de Atlantische Oceaan. De continentale luchtstromingen op het einde van de vorige decade bepaalden ons weer nog op de 11e. Van de 12e tot de 14e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk tot het zuiden van Scandinavië. Van de 15e tot de 17e kregen deze een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven Engeland die zich daarna uitstrekte vanaf Frankrijk naar Scandinavië. Van de 18e tot de 20e zorgde een depressie tussen IJsland en Schotland voor relatief frisse lucht boven onze provincies. Van de 21e tot de 24e zorgde een depressie in ontwikkeling via IJsland vanaf de Atlantische oceaan tot Scandinavië voor de aanvoer van zachte, maritieme lucht. Op de 25e en de 26e zorgde een anticycloon boven Duitsland voor de aanvoer van drogere continentale lucht. Van de 27e tot de 29e zorgde een depressie boven de Atlantische oceaan opnieuw voor de aanvoer van zachte, maritieme lucht boven ons land. Op de 28e zorgde een wig van hoge druk boven Centraal - Europa dat deze lucht bleef aangevoerd worden naar onze streken. Op de 30e zorgde een zorgde een anticycloon boven continentaal Europa voor de aanvoer van droge continentale boven onze streken. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1019,7 hPa (norm.: 1016,6hPa).

In het land lag de afwijking van de normale de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen 0,0°C et +2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –1,5°C et +1,0°C. De absolute maxima lagen tussen 28°C en 34°C en deden voor op de 5e. De absolute minima varieerden van 2°C tot 8°C en werden meestal waargenomen op de 4e of de 26e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,5°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 21,2°C en 11,3°C (norm.: 20,6°C et 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 32,6°C [de 5e] en 7,4°C [de 7e] (norm.: 29,0°C et 6,5°C). Er waren 5 zomerse dagen [max >= 25°C] (norm.: 5,4 d.), waarvan één tropische dag [max >= 30°C] (norm.: 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 44% van de normale in de Polders tot 90% in de Condroz. De waarden van de streekgemiddelden waren allen normaal behalve deze van de Polders, Vlaanderen, het Doornikse en Belgische Lotharingen waar het tekort abnormaal was. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 2 mm tot meer dan 53 mm en deden zich voor op de 1e, de 5e en de 22e. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 5e en de 22e, de hoogste waarde was deze te Presles met 53,9 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 12 dagen een totaal van 53,4 mm gemeten (norm.: 71,8 mm in 15 d.).

Gedurende 7 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 12,5 d.) : de 5e, de 6e, de 12e, de 21e, de 22e, de 26e en de 27e. Windschade, waterschade, bliksemschade of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 5e.

Dankzij een goede uitklaring van de hemel tijdens de ganse maand, was de zonneschijnduur voor de ganse maand iets hoger. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 245 h 35 min (norm.: 188 h). Er was één totaal bewolkte dag (norm.: 1,4 d).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE, SSW tot SW en NW tot NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 90% (norm.: 44%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,0 m/s).In het anemometrische meetnet werden geen rukwinden van 100 km/h (28 m/s) gemeten. Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer konden nochtans lokaal worden bereikt of overtroffen tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen