2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,8 1015,3 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 3,2 za 3,7 2006 2,6 1989
Overheersende windrichting ZZW WZW
Zonneschijnduurhh:mi 210:28 191:02 n 327:41 1989 67:04 1984
Gemiddelde temperatuur°C 13,1 13,6 n 16,4 2008 10,4 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 17,4 18,1 n 21,3 2008 13,8 1984
Gemiddelde minimum temperatuur°C 8,3 9,2 n 11,4 2008 5,9 1991
Relatieve vochtigheid% 68,0 73,0 a 83,0 1984 62,0 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 10,1 11,3 a 13,6 2000 8,7 1991
Neerslagtotaalmm 62,6 66,5 n 133,0 1984 19,0 1990
Neerslagdagend 14 16,2 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in het landd 10 13,3 n 22 1981 4 1991
Sneeuwdagend 0 0,1 n 4 1986 0 2013

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e waren de maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen boven de Noordzee; op de 2e werden ze bepaald door een anticycloon in de buurt van Schotland: van de 3e tot de 9e waren zij verbonden aan een depressie gelegen in de buurt van de Britse eilanden en op de 10e stuurde een anticycloon ons maritieme lucht. Van de 11e tot de 20e bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer: van de 11e tot de 12e waren zij verbonden aan depressie gelegen ten westen van Ierland: van de 13e tot de 14e aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf de Benelux naar het noorden: op de 15e aan een depressie boven het Kanaal: de 16e aan een zone van lage druk gelegen boven IJsland, van de 17e tot de 18e aan de anticycloon der Azoren in ontwikkeling naar Duitsland en van de 19e tot de 20e aan een depressie met centrum boven de Noordzee. Van de 21e tot de 25e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen met een polair karakter als gevolg van een zone van hoge druk gelegen in de buurt van de Azoren en zich uitstrekkend naar de Britse eilanden. Van de 26e tot de 31e waren het uitgebreide zones van lage druk in de buurt van IJsland of ten zuiden van Scandinavië die ons maritieme lucht stuurden. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,8 hPa (norm.: 1015,3hPa).


In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen –1.5°C en +1,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –2.0°C en +0.5°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 28°C en werden vooral waargenomen op de 11e. De absolute minima varieerden van –1°C tot 6°C en werden meestal op de 1e of de 21e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 13,1°C (norm.: 13,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 17,4°C en 8,3°C (norm.: 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 25,2°C [de 11e] en 3,8°C [de 1e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C). Er was één zomerse dag [Max. ≥ 25°C](norm.: 2,7 d.)


De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 57% in Haspengouw tot 105% elders. Al deze waarden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot 37 mm en deden zich meestal voor op de 3e, de 4e en de 14e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 10 dagen in totaal 62,6 mm gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).


In het land werden 10 onweersdagen waargenomen (norm.: 13,3 d.) : van de 3e tot de 6e, de 9e, de 14e, de 19e, de 20e, de 25e en de 30e. Bliksemschade, waterschade en/of windschade werden ons gesignaleerd op de 5e, 6e en de 19e. Hagel werd waargenomen op de 19e en de 20e.


Te Ukkel lag de zonneschijnduur zeer dicht bij de normale tijdens de ganse maand met 210h 28 min zonneschijn (norm.: 192 h ).


Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSW à SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 74% (norm.: 30 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,5 m/s (norm.: 3,2 m/s). Windsnelheden van 28 m/s (100 km/h) of meer werden in het anemometrische meetnet niet geregistreerd. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen