Structuur

Algemene directeur

Algemeen directeur

De gebouwen van het KMI te Ukkel
Het KMI te Ukkel

De algemeen directeur van het KMI is momenteel Dr. Daniel Gellens.

De algemeen directeur legt de algemene politiek en strategie van het Instituut vast in samenspraak met de operationele directeurs en stafdirecteur, aangaande:

 • de publieke sector
 • het wetenschappelijk onderzoek

De algemeen directeur vertegenwoordigt België bij de intergouvernementele organisaties. Hij waakt over de Belgische belangen in het kader van de algemene politiek van:

 • het ECMWF (het Europees Centrum voor de Meteorologische Verwachtingen op Middellange Termijn)
 • EUMETSAT (de Europese organisatie voor de meteorologische satellieten)

Hij is eveneens de permanente vertegenwoordiger van België bij de WMO (de Meteorologische Wereldorganisatie). Volgende onderwerpen maken deel uit van zijn bevoegdheid:

 • internationale coördinatie van de Belgische meteorologie bij de WMO
 • meteorologische en klimatologische internationale onderzoeks- en samenwerkingsprogramma's
 • internationale congressen over meteorologische en klimatologische thema's
 • internationale normen
 • De algemeen directeur vertegenwoordigt het Instituut bij de Europese organisatie EIG-EUMETNET en bij andere internationale organisaties van hoog niveau. Hij coördineert de activiteiten van het Instituut bij deze organisaties.
 • De algemeen directeur organiseert de administratieve procedures van het Instituut.  Hij coördineert het geheel van de permanente projecten van het Instituut.


Hij wordt in zijn dagelijkse taken bijgestaan door Jennifer Latteur (Hoofd van het Secretariaat), Nancy Ackerman.

Contactgegevens:

 • Tel.: 02/373 05 02 - 02/373 67 42
 • Fax.: 02/375 12 59
 • E-mail: dir[at]meteo.be

Cookies opgeslagen