2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage gemiddelde windsnelheid, een zeer abnormaal lage neerslaghoeveelheid en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 8.8 9.8 n 14.3 2007 6.6 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 13.4 14.2 n 20.5 2007 10.4 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 3.8 5.3 a 8.8 2011 3 1986
Neerslagtotaal mm 15.2 51.3 za 134.3 2001 0 2007
Neerslagdagen d 14 15 n 27 1983 0 2007
Onweersdagen in België d 1 8.8 u 18 1983 2 2013
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 3.7 u 4.4 1985 3.1 2014
Overheersende windrichting NW WZW
Zonneschijnduur uu:mm 173:28 158:58 n 301:02 2007 82:33 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 123.2 110.8 n 158.8 2007 78.7 1995
Relatieve vochtigheid % 67 72 n 80 2001 61 1996
Dampdruk hPa 7.5 8.6 za 10 2007 7.4 1984
Luchtdruk hPa 1021.3 1014.4 za 1021.5 1997 1003.9 1998

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De 1e kregen we licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij Scandinavië. Van de 2e tot de 7e werd ons weer vooral bepaald door een hogedrukgebied met kern boven onze streken of net ten noorden van ons. Daardoor kregen we nog steeds zeelucht over ons. De 8e en 9e verplaatste dit hogedrukgebied zich naar Centraal-Europa. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en droge lucht. De 10e kregen we weer licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied nabij Scandinavië. Van de 11e tot de 16e lagen we tussen een hogedrukgebied ten zuidwesten van de Britse Eilanden en dit lagedrukgebied. Hierdoor kregen we vooral koele en onstabiele zeelucht over ons. Van de 17e tot de 28e kregen we hoofdzakelijk frisse en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over ons. De 17e verplaatste dit hogedrukgebied zich immers naar het noorden en tot de 20e lagen we tussen dit hogedrukgebied en een lagedrukgebied over het Europese Continent. Van de 21e tot de 23e breidde dit hogedrukgebied zich uit over onze streken naar Centraal-Europa. De 24e verzwakte dit dan weer en kwamen we onder de invloed van een lagedrukgebied boven Scandinavië. Van de 25e tot de 28e werd ons weer beïnvloed door dit lagedrukgebied en een nieuw hogedrukgebied nabij Ierland. De 29e en 30e kregen we zachte, droge en stabiele lucht over ons door de vorming van een hogedrukgebied over de Baltische Zee. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1021,3 hPa (norm: 1014,4 hPa), een zeer abnormaal hoge waarde.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -2,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -4,5°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 25°C en werden meestal waargenomen op de 9e. De absolute minima varieerden tussen -12,0°C en -0,5°C en deden zich meestal voor op de 20e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 8,8°C (norm.: 9,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 13,4°C en 3,8°C (norm.: 14,2°C en 5,3°C). De gemiddelde minimumtemperatuur was abnormaal laag, de andere temperaturen waren normaal. Alle drie deze waarden lagen in alle geval lager dan deze van vorige maand (toen respectievelijk 9,6°C, 13,7°C en 5,3°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 22,8°C [de 9e] en -1,3°C [de 20e] (norm.: 22,3°C en -0,2°C). Er was 1 vorstdag [min.<0°C] (norm.: 1,1 d.). Deze maand telde ook 2 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 3,7 d.) en geen enkele zomerdag [max.>=25°C] (norm.: 0,4 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen allemaal ver onder de normale waarden. Ze varieerden van 14% van de normale waarde in het Doornikse en Belgisch Lotharingen tot 43% aan de Kust. De waarden waren abnormaal laag aan de Kust, in de Polders, Vlaanderen, de Kempen en het Land van Herve en zeer abnormaal laag in de rest van het land. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot 15 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal slechts 15,2 mm neerslag, een zeer abnormaal lage waarde, op 14 dagen gemeten (norm.: 51,3 mm in 15,0 d.).

In ons land telden we deze maand uitzonderlijk slechts 1 onweersdag (norm.: 8,8 dagen): de 26e. Vanaf het begin van de reguliere metingen in 1928 kwam dit nog maar twee maal voor, in 1933 en 1957. Enkel in 1929 en 1976 registreerden we geen enkele onweersdag. Op de 25e, 26e, 27e en 28e werd er hagel geregistreerd. Er werd ons geen wind-, water- en bliksemschade gemeld. De neerslag in ons land bestond gedurende 5 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 17e, de 18e en van de 25e tot de 27e. Dit gaf echter geen aanleiding tot een sneeuwbedekking in ons land.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 173u 20min (norm.: 158u 58min). Net als vorig jaar kende deze maand geen enkele dag met een volledig betrokken hemel (norm.: 2,8 d.), toch een abnormaal gegeven.

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren WZW tot NNW. Dit was gedurende 58,7% van de tijd het geval (norm.: 29,0%). Wat deze maand ook opviel, was het lage percentage dat de wind uit de voor deze maand dominante sectoren kwam: slechts 39,1% kwam de wind uit NNO tot ONO en ZZO tot WZW (norm.: 62,6%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg slechts 3,0 m/s (norm.: 3,7 m/s). Dit is een evenaring van het record van 1939 en 1961. In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen