2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische zomer werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 19.2 16.2 u 19.3 2003 13.2 1991
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 23.8 20.6 u 23.8 2003 17.2 1991
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 14 11.9 za 14.4 2003 9.8 1991
Neerslagtotaal mm 50.8 71.8 n 174.6 2016 19.5 1988
Neerslagdagen d 11 15 n 25 1987 7 2006
Onweersdagen in België d 10 12.7 n 21 2016 3 2010
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.6 3.3 za 3.7 1981 2.6 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur uu:mm 225:50 188:05 n 258:37 2010 95:29 1987
Globale zonnestraling kWh/m² 171.3 148.8 a 182.8 2015 113 1987
Relatieve vochtigheid % 62 73 u 81 1987 65 2015
Dampdruk hPa 13.5 13.3 n 15.9 2003 11.2 1991
Luchtdruk hPa 1013.7 1016.6 a 1021.3 2006 1010.1 1997

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 3e werd ons weer vooral bepaald door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten zuidwesten van IJsland. Dit zorgde voor de aanvoer van subtropische en vrij onstabiele lucht. Van de 4e tot de 12e verplaatste dit gebied zich geleidelijk via de Britse Eilanden naar Scandinavië. Hierdoor kregen we koelere, onstabiele zeelucht over ons. De 13e en 14e, maar vooral van de 18e tot de 22e, kregen we droge en warme continentale lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone over Centraal-Europa. Tussendoor, van de 15e tot de 17e, zorgde het hogedrukgebied der Azoren voor de aanvoer van vochtige, vrij koele en licht onstabiele maritieme lucht. Van de 23e tot de 25e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door een uitloper van het hogedrukgebied der Azoren. Hierdoor kregen we zachte zeelucht over ons. Van de 26e tot de 30e zorgde de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone boven West-Europa voor de aanvoer van vochtige, zachte en soms onstabiele zeelucht. In Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1013,7 hPa (norm: 1016,6 hPa), een abnormaal lage waarde.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +2,0°C en +4,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +0,5°C en +4,0°C. De absolute maxima lagen tussen 30°C en 36°C en werden meestal waargenomen op de 21e en 22e. De absolute minima varieerden tussen 2,5°C en 11,5°C en deden zich meestal voor op verschillende dagen. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,2°C (norm.: 16,2°C), een uitzonderlijk hoge waarde en maar net iets lager dan het record van 2003 (19,3°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,8°C, een uitzonderlijk hoge waarde en tevens een evenaring van het record van 2003, en 14,0°C, een zeer abnormaal hoge waarde (norm.: 20,6°C en 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 32,4°C [de 22e], een zeer abnormaal hoge waarde, en 9,8°C [de 5e], een uitzonderlijk hoge waarde en tevens een nieuw record (vorig record: 9,7°C in 2003) (norm.: 29,0°C en 6,5°C). Deze maand telde hier 26 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 15,7 d.), een uitzonderlijk hoge waarde, waarvan 10 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 5,4 d.), een abnormaal hoge waarde, en 4 tropische dagen [max.>=30°C] (norm.: 0,6 d.), een uitzonderlijk hoge waarde en een evenaring van het record van 2005.
Vorig jaar eindigde de zomer met een hittegolf, dit jaar begon ze ermee (definitie: in Ukkel minimum 5 opeenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van minstens 25°C, waarvan 3 dagen met een maximum van minstens 30°C). De hittegolf begon de 18e en eindigde de 22e.

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen allemaal onder de normale waarden. Ze varieerden van 26% van de normale waarde aan de Kust tot 98% in Belgisch Lotharingen. Enkel ten zuiden van Samber en Maas viel er plaatselijk meer neerslag dan normaal. De waarden waren uitzonderlijk laag aan de kust, zeer abnormaal laag in Vlaanderen en abnormaal laag in de Polders en in het Doornikse. In de rest van het land waren de waarden normaal. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot 39 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 50,8 mm neerslag op 11 dagen gemeten (norm.: 71,8 mm in 15,0 d.). Deze hoeveelheid staat in schril contrast met het absolute record van vorig jaar (174,6 mm). De meeste neerslag viel hier in het begin en op het einde van de maand. Van de 10e tot en met de 23e viel er zelfs geen neerslag. Dit was reeds de 12e maand op rij met een neerslagtekort (met uitzondering van november 2016).

In ons land telden we deze maand 10 onweersdagen (norm.: 12,7 d.): de 2e, de 3e, de 6e, de 7e, de 9e, de 15e, de 22e en van de 27e tot de 29e. Er werd geen hagel geregistreerd. Wind-, water- en/of bliksemschade werd ons op de 6e, de 7e, de 9e, de 15e, de 22e en de 27e gemeld.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 225u 50min (norm.: 188u 05min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z en ZW tot W. Dit was gedurende 55,7% van de tijd het geval (norm.: 36,7%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,3 m/s), een zeer abnormaal hoge waarde. In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen