2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De laatste maand van de meteorologische zomer werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 18.1 18 n 21.2 1997 15.9 1993
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 22.6 22.6 n 26.2 1997 20.1 2014
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 13.8 13.6 n 16.1 1997 11.1 1993
Neerslagtotaal mm 70.8 79.3 n 231.2 1996 10.4 1983
Neerslagdagen d 15 14.5 n 23 2010 5 1991
Onweersdagen in België d 12 14.1 n 25 2006 4 1998
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.7 3.1 a 3.8 1985 2.4 1990
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur uu:mm 163:57 189:32 n 271:31 1995 96:54 2006
Globale zonnestraling kWh/m² 124.5 129.6 n 154.5 2009 100.8 2006
Relatieve vochtigheid % 72 74 n 80 2006 65 2009
Dampdruk hPa 14.5 15 n 17.3 1997 13.2 1993
Luchtdruk hPa 1016.3 1015.9 n 1019.9 1981 1012.2 2004

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 12e werd ons weer vooral bepaald door een opeenvolging van Atlantische lagedrukgebieden. Hierdoor kregen we relatief frisse en licht onstabiele zeelucht over ons. Enkel de 2e, de 6e en de 7e kregen we stabiele zeelucht over ons door de invloed van een uitloper van het Azorenhoog. De 13e en de 14e zorgde de aanwezigheid van een hogedrukgebied, dat van Frankrijk via onze streken naar Oost-Europa trok, voor de aanvoer van onstabiele warmere en geleidelijk ook vochtigere lucht. Van de 15e tot de 21e kregen we frisse en onstabiele polaire zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten noorden van Schotland. Van de 22e tot de 29e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door de aanwezigheid van een zwakke uitloper van het Azorenhoog. Dit zorgde meestal voor warm, rustig en droog weer. De 30e en 31e trok er een kleine lagedrukkern van Frankrijk over ons land naar Scandinavië. Hierdoor kregen we frisse en soms onstabiele, maritieme lucht aangevoerd. In Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1016,3 hPa (norm: 1015,9 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -1,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -0,5°C en +3,0°C. De absolute maxima lagen tussen 26,0°C en 33,5°C en werden meestal waargenomen op de 29e. De absolute minima varieerden tussen 3,5°C en 10,5°C en deden zich meestal voor op de 6e en de 7e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,1°C (norm.: 18,0°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 22,6°C en 13,8°C (norm.: 22,6°C en 13,6°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 31,2°C [de 29e] en 9,7°C [de 6e] (norm.: 30,6°C en 9,1°C). Deze maand telde hier 27 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 22,8 d.), waarvan 6 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 7,7 d.) en 1 tropische dag [max.>=30°C] (norm.: 1,4 d.). Vooral de derde decade viel op met een zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur van 19,8°C.

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden schommelden rond de normale waarden. Ze varieerden van 66% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 177% aan de Kust. De waarde was abnormaal hoog aan de Kust en normaal in de rest van ons land. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot meer dan 60 mm. De opmerkelijkste waarde was deze van Moere (Gistel) met 64,6 mm op de 10e. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 70,8 mm neerslag op 15 dagen gemeten (norm.: 79,3 mm in 14,5 d.). Dit was reeds de 9e maand op rij met een neerslagtekort.

In ons land telden we deze maand 12 onweersdagen (norm.: 14,1 d.): de 1e, de 5e, van de 8e tot de 10e, de 15e, de 18e, de 19e, van de 25e tot de 27e en de 30e. Er werd geen hagel gemeld. Wind-, water- en/of bliksemschade werd ons op de 8e, de 10e, de 15e, de 18e en de 30e gemeld.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 163u 56min (norm.: 189u 32min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z tot W. Dit was gedurende 59,9% van de tijd het geval (norm.: 50,4%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,7 m/s (norm.: 3,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen