2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische herfst werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 14.1 14.9 n 18.4 2006 11.7 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 18.4 19 n 23.4 2006 16.2 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 10.2 10.9 n 14 1999 7.3 1986
Neerslagtotaal mm 77.5 68.9 n 199.4 2001 9.2 2006
Neerslagdagen d 20 15.7 n 26 1984 6 1997
Onweersdagen in België d 14 7.7 za 17 1990 2 2003
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.1 3.3 n 4.5 1983 2.6 1989
Overheersende windrichting Z ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 142:29 143:04 n 220:01 2003 65:23 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 91.4 87.1 n 108.4 1997 59.9 1984
Relatieve vochtigheid % 79 79 n 86 2001 71 2016
Dampdruk hPa 12.7 13.3 n 15.7 2006 10.9 1986
Luchtdruk hPa 1014.1 1016.4 n 1021.9 1997 1010.1 1984

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 3e lag ons land onder invloed van een hogedrukgebied, dat zich uitstrekte van de Azoren tot Zuid-Scandinavië. De aanwezigheid van koude bovenluchten zorgde voor een onstabiele opbouw van de atmosfeer. Hierdoor werd vochtige maritieme lucht aangevoerd. Vanaf de 4e stevende een lagedrukzone boven IJsland geleidelijk aan naar de Noordzee waardoor de aangevoerde maritieme lucht boven ons land tijdelijk warmer was. Vanaf de 6e strekte een wig van hoge druk zich even uit boven ons land waardoor de aangevoerde lucht koeler werd; de wind ruimde naar het westen. Vanaf de 8e verplaatste een depressie boven Schotland langzaam naar ons land met meer buien en koelere temperaturen als gevolg op de 9e en de 10e. Tussen een lagedrukgebied voor de kust van Noorwegen en een depressie ten noordwesten van Ierland werd op de 11e frisse maritieme lucht aangevoerd boven ons land. Deze lagedrukzone verplaatste zich op de 12e verder richting Noordzee waardoor de lucht nog meer een polair karakter kreeg met felle buien en een strakke wind. Vanaf de 13e verplaatste deze depressie zich verder richting Baltische Zee en vestigde een krachtig hogedrukgebied zich ten westen van Ierland waartussen een stroom van onstabiele polaire maritieme lucht een buiig, fris weertype boven ons land aanhield tot de 19de. De 20e bewoog een hogedrukwig boven de Atlantische Oceaan zich langzaam naar West-Europa waardoor de lucht boven ons land zachter en stabieler werd. Van de 21e tot de 24e werd ons weer vooral bepaald door een zwakke hogedrukwig over de Benelux. Dit zorgde voor rustig, droog en vrij zacht weer. Van de 25e tot de 29e werd de aangevoerde lucht geleidelijk aan onstabieler door onze ligging tussen een uitgestrekt en zich verzwakkend hogedrukgebied over het noordoosten van Europa en een Atlantisch lagedrukgebied ter hoogte van de Britse Eilanden. De 30e kregen we frisse en onstabiele polaire zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij IJsland. In Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1014,1 hPa (norm: 1016,4 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -2,5°C en +0,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -2,0°C en +1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 26°C en werden meestal waargenomen op de 29e. De absolute minima varieerden tussen 0,0°C en 6,5°C en deden zich meestal voor op de 16e, de 17e en de 24e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,1°C (norm.: 14,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,4°C en 10,2°C (norm.: 19,0°C en 10,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 24,2°C [de 29e] en 6,2°C [de 17e] (norm.: 25,4°C en 6,4°C). Deze maand telde hier 8 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 10,3 d.), maar geen zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 1,9 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden schommelden rond de normale waarden. Ze varieerden van 93% van de normale waarde in het Doornikse tot 156% in de Ardennen. De waarde was abnormaal hoog in de Ardennen en normaal in de rest van ons land. De hoogste dagwaarden werden op de 8e, de 14e en de 18e geregistreerd en liepen op tot meer dan 50 mm. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 2e, de 8e, de 11e, de 13e, de 14e en de 18e. De opmerkelijkste waarde was deze van Sugny (Vresse-sur-Semois) met 55,0 mm op de 8e. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 77,5 mm neerslag op 20 dagen gemeten (norm.: 68,9 mm in 15,7 d.), voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan de normale hoeveelheid!

In ons land telden we deze maand 14 onweersdagen (norm.: 7,7 d.), een zeer abnormaal gegeven: de 1e, de 2e, de 9e, de 11e, de 12e, van de 14e tot de 19e, de 26e, de 29e en de 30e. Op de 1e en de 16e werd er hagel gemeld. Wind-, water- en/of bliksemschade werd ons op de 2e, de 13e, van de 17e tot de 19e, de 26e en de 30e gemeld.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 142u 29min (norm.: 143u 04min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z tot W. Dit was gedurende 73,8% van de tijd het geval (norm.: 51,4%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 m/s (norm.: 3,3 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen