2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische winter werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, een abnormaal hoge waarde voor de zonneschijnduur en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur en het neerslagtotaal.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 1.1 3.3 n 7.2 2007 -2.8 1987
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 3.8 5.7 n 9.3 2007 -0.6 1987
Gemiddelde minimumtemperatuur °C -1.6 0.7 n 4.9 2007 -6.3 1985
Neerslagtotaal mm 63.7 76.1 n 153.8 2004 2.6 1997
Neerslagdagen d 19 19.2 n 27 1994 4 1997
Sneeuwdagen d 10 4.2 a 14 2010 0 2002
Onweersdagen in België d 5 3.1 n 9 2012 0 2013
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.3 4.4 a 5.8 1988 3 2010
Overheersende windrichting W ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 82:57 58:34 a 103:31 2006 33:43 2004
Globale zonnestraling kWh/m² 28.3 21.3 u 28.7 2006 16.2 1983
Relatieve vochtigheid % 85 85 n 88 2010 79 1982
Dampdruk hPa 5.7 6.8 a 8.8 2007 4.4 1987
Luchtdruk hPa 1023.2 1017.5 n 1030.1 1989 1006.3 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De 1e werd ons weer bepaald door een complexe lagedrukzone boven Scandinavië en een hogedrukgebied over het Europese vasteland. Van de 2e tot de 4e bevonden we ons tussen deze lagedrukzone, die richting Polen zakte, en een hogedrukgebied boven Ierland. Dit zorgde voor de aanvoer van polaire onstabiele lucht. De 5e en de 6e kregen we droge en koude stabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone van de Britse Eilanden tot het zuiden van Scandinavië. Van de 7e tot de 10e verplaatste dit hogedrukgebied zich over onze streken naar het westen. Samen met de aanwezigheid van een Atlantisch lagedrukgebied ten noorden van Schotland zorgde dit voor de aanvoer van zachtere, maar vochtige lucht. Van de 11e tot de 15e kregen we licht onstabiele maritieme polaire lucht over ons. De 11e en 12e door de aanwezigheid van een lagedrukgebied boven de Noorse Zee, de 13e door de vorming van een lagedrukkern boven het zuiden van Engeland die over ons land richting Duitsland trok en daarna door een lagedrukgebied boven Oost-Europa. Van de 16e tot de 26e werd ons weer bepaald door de aanwezigheid van een omvangrijk hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Oost-Europa. Hierdoor kregen we koude en droge landlucht over ons. Van de 27e tot de 31e lagen we tussen dit hogedrukgebied, dat zich ondertussen naar het oosten had verplaatst, en een complex lagedrukgebied ten westen van Ierland. Dit zorgde voor de aanvoer van warmere, maar soms gestoorde lucht. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1023,2 hPa (norm: 1017,5 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -3,5°C en -0,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -5°C en -1°C. De absolute maxima lagen tussen 5,5°C en 12,5°C en werden meestal waargenomen op de 11e, de 28e en de 30e. De absolute minima varieerden tussen -17,5°C en -5,0°C en deden zich meestal voor op de 6e, de 22e en de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 1,1°C (norm.: 3,3°C). We moeten al teruggaan naar 2010 om een lagere gemiddelde temperatuur tegen te komen (0,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 3,8°C en -1,6°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 11,3°C [de 28e] en -5,6°C [de 7e en 23e] (norm.: 12,2°C en -6,5°C ). Er waren 21 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 11,6 d.), een abnormaal hoog aantal, en 2 winterse dagen [max.<0°C] (norm.: 2,9 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 49% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 111% aan de Kust. De waarden waren overal normaal. De hoogste dagwaarden werden op de 12e geregistreerd en liepen op tot meer dan 41 mm. Dit was de enige dag met neerslagwaarden van meer dan 40 mm. De opmerkelijkste waarde was deze van Bassevelde (Assenede) met 41,6 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 63,7 mm neerslag op 19 dagen gemeten (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land telden we een normaal aantal van 5 onweersdagen (norm.: 3,1 d.): de 4e en van de 12e tot de 15e. Op de 2e en de 4e werd er hagel geregistreerd. Windschade werd ons gemeld op de 4e en de 12e. De neerslag in ons land bestond gedurende 16 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 1e tot de 4e, van de 7e tot de 10e, van de 12e tot de 16e, de 23e, de 24e en de 29e. Dit zorgde voor een sneeuwbedekking die in Mont-Rigi (Weismes) bijna heel de maand bleef liggen (van de 2e tot de 31e). Vanaf de 13e lag er elke dag minimum 20 cm en op de 15e werd de grootste dikte bereikte: 47,5 cm. De vorige keer dat er hier bijna heel de maand sneeuw op de grond lag, dateert van 2010. Toen lag er echter enkel de drie laatste dagen van de maand een pak sneeuw van minimum 20 cm. Daarvoor moeten we al teruggaan naar 1985 om een groot deel van de maand een dikte van minimum 20 cm aan te treffen (van de 3e tot de 30e). Van de 10e tot de 19e lag er toen zelfs minimum 60 cm.

In Ukkel bestond de neerslag gedurende 10 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 1e, de 2e, de 4e, de 7e, van de 12e tot de 16e en de 24e. Dit zorgde voor een sneeuwbedekking van in totaal 17 dagen: op de 2e, de 7e en van de 13e tot de 27e. De grootste dikte, 8 cm, werd geregistreerd op de 13e. In 2010 lag er hier gedurende 16 dagen sneeuw op de grond, met als grootste dikte 10 cm op de 10e. In 1985 lag er gedurende 18 dagen sneeuw op de grond en werd er op de 13e maar liefst een dikte van 23 cm gemeten.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was abnormaal hoog met een totale duur van 82u 57min (norm.: 58u 34min). Dit valt voor een deel te verklaren door het zeer abnormaal lage aantal zwaar bewolkte of betrokken dagen: we registreerden er 15 (norm.: 20,3 dagen).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren ONO, O en Z tot WNW. Dit was gedurende 74,9% van de tijd het geval (norm.: 71,9%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 4,4 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen