2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische herfst werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde voor de gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage waarde voor de neerslaghoeveelheid en normale waarden voor de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 13.3 11.1 a 14.4 2001 7.8 1992
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 16.4 14.7 n 18.1 2005 11.4 1992
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 10.1 7.8 a 11.2 2001 4 2003
Neerslagtotaal mm 43.1 74.5 a 134.4 1982 6 1995
Neerslagdagen d 19 16.6 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in België d 2 5.9 za 15 2012 0 2015
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.7 3.7 n 4.5 1987 2.7 2015
Overheersende windrichting ZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 97:25 112:38 n 161:45 2011 42:48 1998
Globale zonnestraling kWh/m² 55.4 55 n 65.8 2011 33 1998
Relatieve vochtigheid % 80 82 n 86 1984 79 1997
Dampdruk hPa 12.3 11 a 13.6 2001 8.8 1992
Luchtdruk hPa 1019.1 1015.2 a 1023.9 1985 1008.7 1992

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De 1e en 2e kregen we licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich verplaatste van IJsland naar Scandinavië. De aangevoerde lucht werd de 3e en 4e tijdelijk stabieler door de opkomst van een hogedrukgebied met kern ten zuidwesten van Ierland. Van de 5e tot de 11e kregen we terug onstabiele, en meestal ook frisse, zeelucht over ons door onze ligging tussen dit lagedrukgebied boven Scandinavië en een hogedrukgebied over het zuiden van Europa. Van de 12e tot de 18e zorgde een uitgestrekte hogedrukzone over een groot deel van Europa voor de aanvoer van droge en zeer warme subtropische lucht. Van de 14e tot de 16e werd dit nog verstrekt door de aanwezigheid van de tropische storm Ophelia over de Atlantische Oceaan. De 19e en 20e kregen we gevoelig frissere en licht onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van verschillende lagedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan. Van de 21e tot de 26e werd ons weer voornamelijk beïnvloed door een omvangrijk lagedrukgebied in de buurt van de Britse Eilanden. Dit zorgde voor de aanvoer van vochtige en frisse onstabiele maritieme lucht. Van de 27e tot de 31e lagen we tussen een hogedrukgebied over de Britse Eilanden en Frankrijk en een lagedrukgebied over Oost-Europa en Scandinavië. Hierdoor kregen we licht onstabiele maritieme lucht van polaire oorsprong over ons. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1019,1 hPa (norm: 1015,2 hPa), een abnormaal hoge waarde.

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen 0,0°C en +2,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen 0°C en +4°C. De absolute maxima lagen tussen 21°C en 27°C en werden meestal waargenomen op de 16e. De absolute minima varieerden tussen -2,5°C en 6,5°C en werden meestal waargenomen op de 30e en 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 13,3°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 16,4°C en 10,1°C, een abnormaal hoge waarde (norm.: 14,7°C en 7,8°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 25,7°C [de 16e], een zeer abnormaal hoge waarde en zelfs hoger dan die van september (24,2°C), en 4,7°C [de 30e] (norm.: 21,6°C en 2,2°C ). Er waren geen vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 0,4 d.), 5 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 2,4 d.) en, zeer abnormaal, 1 zomerdag [max.>=25°C] (norm.: 0,1 d.).
Met 15,9°C (norm.: 11,1°C) was de gemiddelde temperatuur van de tweede decade hier zeer abnormaal hoog. Enkel in 1990 (16,0°C) was deze decade nog warmer. Met de laattijdigste zomerdag sinds 1901, brak deze maand toch nog een record. Op de 16e registreerden we in Ukkel nog een maximum van 25,7°C (in 1990 bereikten we dezelfde waarde reeds op 12 oktober).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen overal lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 33% van de normale waarde aan de kust tot 86% in de streek van Gileppe en Warche. De afwijking was uitzonderlijk laag aan de kust, abnormaal laag in de Polders, Vlaanderen, het Doornikse, Brabant, Haspengouw, de Borinage, de Condroz en Belgisch Lotharingen en normaal in de rest van het land. De hoogste dagwaarden werden geregistreerd op de 2e, de 7e en de 21e en liepen op tot 25 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 43,1 mm neerslag in 19 dagen gemeten (norm.: 74,5 mm in 16,6 d.).

Net als in 1985 en 1989 telden we in het land een zeer abnormaal laag aantal van slechts 2 onweersdagen (norm.: 5,9 d.): de 6e en de 21e. Enkel in 2015 werden er geen onweersdagen geregistreerd. Er werd windschade gemeld op de 1e, de 5e, de 8e en de 10e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 97u 25min (norm.: 112u 38min). Enkel de derde decade week af met een zeer abnormaal lage waarde (18u 40 min, norm.: 35u 21min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z tot W. Dit was gedurende 83,6% van de tijd het geval (norm.: 51,9%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,7 m/s (norm.: 3,7 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen