2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De laatste maand van de meteorologische winter werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 6.1 3.7 n 7.9 1990 -3.2 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 8.6 6.6 n 11.6 1990 -0.4 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 3 0.7 n 4.7 1990 -6.4 1986
Neerslagtotaal mm 40.9 63.1 n 167.8 2002 9.3 1986
Neerslagdagen d 19 16.3 n 24 2010 6 1985
Sneeuwdagen d 2 5.1 n 13 2005 0 2014
Onweersdagen in België d 4 4 n 10 1988 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4 4.1 n 6.6 1990 3 1993
Overheersende windrichting WZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 50:02 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Globale zonnestraling kWh/m² 30.9 36.7 n 53.9 2003 25.4 2006
Relatieve vochtigheid % 83 81 n 88 1993 71 1985
Dampdruk hPa 7.9 6.7 a 8.3 1990 3.6 1986
Luchtdruk hPa 1015.1 1017.4 n 1029.1 2012 1003.5 2010

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 6e werd ons weer vooral bepaald door een lagedrukgebied boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Hierdoor kregen we vrij zachte, maar vochtige en gestoorde lucht over ons. De 7e bouwde er zich een krachtig hogedrukgebied op over Scandinavië, dat zich later uitbreidde tot Centraal-Europa. Tot de 12e werd ons weer hierdoor beïnvloed waardoor we drogere, maar gevoelig koudere lucht kregen aangevoerd. Van de 13e tot de 15e lagen we tussen dit hogedrukgebied en een Atlantisch lagedrukgebied. Daardoor kregen we zachte en stabiele lucht over ons. Van de 16e tot de 20e werd er minder zachte en licht onstabiele lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een lagedrukgebied over Scandinavië. Van de 21e tot de 23e werd ons weer beïnvloed door het hogedrukgebied van de Azoren en een lagedrukgebied bij IJsland dat zich naar het oosten verplaatste. Dit zorgde voor de aanvoer van zachte en vochtige zeelucht. De 24e zorgde dit lagedrukgebied, ondertussen boven Scandinavië, voor de aanvoer van frisse en onstabiele polaire zeelucht. Van de 25e tot de 28e kregen we, in het begin nog zachte, onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een nieuw lagedrukgebied boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1015,1 hPa (norm: 1017,4 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +1,0°C en +3,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +1,5°C en +4,5°C. De absolute maxima lagen tussen 12,0°C en 17,5°C en werden meestal waargenomen op de 14e en de 15e. De absolute minima varieerden tussen -7,5°C en -1,5°C en deden zich meestal voor op de 10e, de 11e en de 19e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,0°C (norm.: 3,7°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,6°C en 3,0°C (norm.: 6,6°C en 0,7°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 15,8°C [de 14e] en -3,2°C [de 10e en 11e] (norm.: 13,3°C en -5,4°C). Er waren slechts 3 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 10,6 d.), een abnormaal laag aantal, en 1 winterse dag [max.<0°C] (norm.: 1,9 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 72% van de normale waarde in de streek tussen Samber en Maas tot 115% aan de Kust. De waarden waren overal normaal. De hoogste dagwaarden werden vooral op de 22e, de 27e en de 28e geregistreerd en liepen op tot 26 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 40,9 mm neerslag op 19 dagen gemeten (norm.: 63,1 mm in 16,3 d.).

In het land telden we een normaal aantal van 4 onweersdagen (norm.: 4,0 d.): de 23e, de 24e, de 27e en de 28e. Op de 23e, de 24e en de 27e werd er hagel geregistreerd. Wind-, water- en bliksemschade werd ons gemeld op de 23e en de 27e. De neerslag in ons land bestond gedurende 5 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 10e, de 11e, de 23e, de 24e en de 28e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 3e, de 11, de 12e, van de 24e tot de 26e en de 28e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 18 cm in Mont-Rigi (Weismes) op de 1e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 50u 02min (norm.: 76u 36min). En dit ondanks de abnormaal lage duur tijdens de 1ste en de 3de decade (respectievelijk 7u 04min en 6u 32min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren O en Z tot WZW. Dit was gedurende 66,1% van de tijd het geval (norm.: 53,0%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er enkel op de 23e windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal ook bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen