2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De laatste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden voor de neerslaghoeveelheid, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 15.5 13.6 a 16.4 2008 10.4 1991
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 20.5 18.1 a 21.3 2008 13.8 1984
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 10.3 9.2 n 11.4 2008 5.9 1991
Neerslagtotaal mm 45.1 66.5 n 133 1984 19 1990
Neerslagdagen d 14 16.2 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in België d 11 13.5 n 22 1981 4 1991
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.2 3.5 n 4 2006 2.9 1989
Overheersende windrichting Z WZW
Zonneschijnduur uu:mm 205:31 191:03 n 327:41 1989 67:04 1984
Globale zonnestraling kWh/m² 156.4 143.4 n 187.5 1989 91 1984
Relatieve vochtigheid % 68 72 a 81 1984 61 2008
Dampdruk hPa 11.7 11.2 n 13.3 2000 9.1 1991
Luchtdruk hPa 1016.4 1015.3 n 1021.8 1991 1008.7 1983

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 8e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van verschillende kleine lagedrukkernen, eerst over België en de omringende landen en vanaf de 7e over Centraal- en Oost-Europa. Hierdoor kregen we meestal gestoorde en onstabiele lucht over ons. De 9e en 10e zorgde een hogedrukkern net ten noorden van ons voor de aanvoer van drogere lucht. Van de 11e tot de 17e werd ons weer beïnvloed door een complex lagedrukgebied over de Atlantische Oceaan ter hoogte van IJsland en de Britse Eilanden. Dit zorgde voor de aanvoer van warme en onstabiele lucht. De 18e verplaatste dit gebied zich naar de Noordzee waardoor we tot de 20e gevoelig frissere en onstabiele zeelucht kregen aangevoerd. De 21e en 22e kregen we stabiele en droge lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven Duitsland. De 23e verplaatste dit zich naar het oosten, terwijl er een nieuw hogedrukgebied werd gevormd over de Golf van Biskaje. Van de 24e tot de 27e verplaatste dit gebied zich via de Britse Eilanden richting Scandinavië en Oost-Europa. Hierdoor kregen we eerst nog vochtige, maar geleidelijk aan droge en warme continentale lucht aangevoerd. De 28e en 29e zorgde de aanwezigheid van een lagedrukgebied over de Golf van Biskaje voor warme en onstabiele subtropische lucht. De 30e en 31e kregen we stabielere en gevoelig koelere, maritieme lucht over ons door de vorming van een hogedrukkern ten westen van Frankrijk, die richting de Britse Eilanden trok. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1016,4 hPa (norm: 1015,3 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +1,5°C en +3,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -0,5°C en +3,5°C. De absolute maxima lagen tussen 28°C en 34°C en werden meestal waargenomen op de 27e en 29e. De absolute minima varieerden tussen -4,5°C en 3,5°C en deden zich meestal voor op de 9e en 10e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 15,5°C (norm.: 13,6°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,5°C, een abnormaal hoge waarde, en 10,3°C (norm.: 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 31,1°C [de 27e], een zeer abnormaal hoge waarde, en 3,9°C [de 10e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C). Deze maand telde hier 17 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 10,4 d.), een abnormaal hoge waarde, waarvan 7 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 2,7 d.), een zeer abnormaal hoge waarde en een evenaring van het record van 2008, en 2 tropische dagen [max.>=30°C] (norm.: 0,2 d.), ook een zeer abnormaal hoge waarde en 1 dag minder dan het huidige record van 1998.
Vooral de 3e decade viel op: we registreerden toen een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur van maar liefst 19,5°C (norm.: 14,6°C), waarmee het vorige record voor de huidige referentieperiode (1981-2010) werd verbroken (19,1°C in 1992). Enkel wanneer we naar de volledige reeks kijken (1901-2017), komen we een nog hogere waarde tegen (20,3°C in 1922).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen allemaal een stuk onder de normale waarden. Ze varieerden van 38% van de normale waarde in de Borinage tot 77% aan de Kust. De waarden waren abnormaal laag in het Doornikse, Brabant en Haspengouw, de Borinage en de streek tussen Samber en Maas en normaal in de rest van het land. De hoogste dagwaarden werden op verschillende dagen geregistreerd en liepen op tot 36 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 45,1 mm neerslag op 14 dagen gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).

In ons land telden we deze maand 11 onweersdagen (norm.: 13,5 d.): de 3e, de 4e, van de 11e tot de 13e, de 18e, de 19e en van de 27e tot de 30e. Op de 11e, de 12e en de 28e werd er hagel geregistreerd, maar enkel op de 28e werd er schade door hagel gemeld. Wind-, water- en/of bliksemschade werd ons op de 11e, de 12e, de 18e en van de 27e tot de 29e gemeld.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was normaal met een totale duur van 205u 52min (norm.: 191u 03min). De 3e decade was zonniger dan de eerste twee decades samen (111u 13min tegenover 94u 39min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren NO tot O en Z tot ZW. Dit was gedurende 55,2% van de tijd het geval (norm.: 44,4%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,2 m/s (norm.: 3,5 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen