2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Opmerking: Sinds het jaaroverzicht van 2010 zijn de “normalen” van de parameters in de tekst, de tabel en de figuren de gemiddelde waarden van deze parameters berekent over de periode 1981–2010. Deze periode van 30 jaar is gekozen als nieuwe referentieperiode om de normalen van het station te Ukkel te bepalen. In de tekst en in de tabel wordt de graad van abnormaliteit van de parameters eveneens gedefinieerd aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens de periode 1981–2010. Echter, wanneer de parameters bijzonder opmerkelijke waarden bereiken tijdens het jaar, worden zij bekeken in een bredere context, door de ganse reeks sinds het begin van de waarnemingen te Brussel–Ukkel in de 19de eeuw.


Het jaar 2014 is het warmste jaar in Brussel-Ukkel sinds het begin van de klimatologische metingen in 1833 (zie figuur 1). De gemiddelde jaarlijkse temperatuur bedroeg 11,9°C, ofwel 0,3°C boven het vorige record van 2011 en 1,4°C boven de jaarlijkse normale waarde (10,5°C). De top-7 wordt vervolledigd met 2011 (11,6°C), 2007 (11,5°C), 2006 (11,4°C), 1989 (11,3°C) en 2002 en 1990 (11,2°C) (zie figuur 2). De 4 warmste jaren komen allemaal voor na 2005 en de 18 warmste jaren na 1988, dus tijdens de laatste 26 jaar.


Ook op Europees en planetair niveau was 2014 het warmste jaar.

Figuur 1. Vergelijking van het gemiddeld klimaat in Ukkel van 2014 met de jaarlijkse gemiddelde klim

Figuur 1. Vergelijking van het gemiddeld klimaat in Ukkel van 2014 met de jaarlijkse gemiddelde klim

Figuur 2. De gemiddelde jaarlijkse temperaturen in Brussel-Ukkel, tussen 1833 en 2014 (in °C). De r

Figuur 2. De gemiddelde jaarlijkse temperaturen in Brussel-Ukkel, tussen 1833 en 2014 (in °C). De r

Het jaarlijks temperatuurrecord in Ukkel kunnen we verklaren door het feit dat drie van de vier seizoenen zeer opmerkelijke temperaturen hebben gekend (zie figuur 3). Zoals verder in de tekst verduidelijkt wordt, was de winter (december 2013-februari 2014) de tweede warmste winter sinds het begin van de waarnemingen, de lente de derde warmste en de herfst de tweede warmste. Daartegenover, wanneer we enkel naar de temperaturen kijken, waren zowel de zomer als december relatief normaal.

Figuur 3. De roze lijn geeft de maandelijkse gemiddelde temperaturen van Ukkel voor 2014 weer terwij

Figuur 3. De roze lijn geeft de maandelijkse gemiddelde temperaturen van Ukkel voor 2014 weer terwij

Tabel 1 geeft de jaarlijkse waarden van enkele parameters, waargenomen in Ukkel in 2014 (tabel 2 definieert de statistische kenmerken van de aangeduide parameters in de tabel).

Tabel 1. Waarden van het jaar 2014 en normale waarden van de periode 1981-2010 voor verschillende meteorologische parameters te Ukkel (of in het land voor de onweersdagen). De kolom « Kar » (=statistische karakteristieken) geeft de graad van abnormaliteit aan van de parameter in 2014 uitgedrukt in gemiddelde terugkeerperiodes (zie definities in tabel 2).

* de normale jaarlijkse waarden voor de wind en de relatieve vochtigheid werden aangepast volgens de nieuwe meetinstrumenten die in 2014 gebruikt werden.

 

 

Parameter2014NormalenStatistische karakteristieken
Gemiddelde luchtdruk (herleid tot zeeniveau) (hPa)1013,81016,0zu-
Gemiddelde windsnelheid (m/s)3,63,7*n
Zonneschijnduur (h)1634,41545n
Gemiddelde temperatuur (°C)11,910,5zu+
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)15,614,2zu+
Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)8,56,9zu+
Aantal vorstdagen (min < 0°C)846,4zu-
Aantal winterse dagen (max < 0°C)17,4a-
Aantal zomerse dagen (max >= 25 °C)2128,1n
Aantal hittedagen (max >= 30°C)24n
Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (%)76,778,3*a-
Neerslagtotaal (mm)784,3852,4n
Aantal dagen met neerslag (>= 0,1 mm)183199n
Aantal dagen dat de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond519a-
Aantal onweersdagen in het land10795a+

 

Tabel 2. Definitie van de abnormaliteitgraad van een klimatologische parameter, uitgedrukt in terugkeerperioden, voor de waargenomen waarden tussen 1981 en 2010.

 

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar
zuzéér uitzonderlijk100 jaar

Analoog met de gemiddelde temperatuur, bereikten de maximum- en minimumtemperatuur in Ukkel ook uitzonderlijk hoge gemiddelde waarden. Met een waarde van 8,5°C (normaal: 6,9°C) bereikt ook de jaarlijkse gemiddelde minimumtemperatuur een record. Het vorige record dateerde van 2000 (7,9°C). De jaarlijkse gemiddelde maximumtemperatuur steeg tot 15,6°C (normaal: 14,2°C) en haalt daarmee de tweede plaats, op 0,2°C van het record van 2011 (15,8°C).


In Ukkel was er ook een zeer uitzonderlijk laag aantal vorstdagen (dagelijkse minimumtemperatuur lager dan 0°C). We telden er slechts 10 (normaal: 46,4 dagen) en daarmee werd het vorige record van 1974 gebroken (16 dagen). Tijdens de eerste twee maanden van het jaar telden we in Ukkel slechts 1 dag (in januari) waarop de neerslag deels uit sneeuw bestond (normaal: 8 dagen). We moeten al teruggaan naar 2008 en 2002 om nog zo weinig sneeuw te hebben in Ukkel in het begin van het jaar. Wanneer we de 4 dagen van december meetellen waarop de neerslag hier deels uit sneeuw bestond, komen we op een totaal van slechts 5 sneeuwdagen in Ukkel (normaal: 19,2 dagen).


In Ukkel viel er in totaal 784,3 mm neerslag, wat minder is dan de normale waarde (852,4 mm). De zomermaanden en december vertoonden een neerslagoverschot terwijl de lente en de herfst een tekort kenden. In het land varieerden de jaarlijkse totalen tussen 588,6 mm in Leefdaal (Bertem) en 1417,0 mm in Mont-Rigi (Weismes).

Figuur 4. De roze lijn geeft de maandelijkse neerslaghoeveelheden van Ukkel voor 2014 weer terwijl d

Figuur 4. De roze lijn geeft de maandelijkse neerslaghoeveelheden van Ukkel voor 2014 weer terwijl d

Figuur 5. De roze lijn geeft het maandelijks aantal dagen met neerslag van Ukkel voor 2014 weer terw

Figuur 5. De roze lijn geeft het maandelijks aantal dagen met neerslag van Ukkel voor 2014 weer terw

Over het ganse jaar gezien, was de zonneschijnduur normaal voor Ukkel, al lag het totaal iets boven de normale waarde (zie figuur 6). Dit overschot is voornamelijk te danken aan een opmerkelijk zonnige maand maart.

Figuur 6. De roze lijn geeft de maandelijks zonneschijnduur van Ukkel voor 2014 weer terwijl de rode

Figuur 6. De roze lijn geeft de maandelijks zonneschijnduur van Ukkel voor 2014 weer terwijl de rode

De gemiddelde windsnelheid in Ukkel was relatief normaal over het ganse jaar. Op 6 verschillende dagen tijdens het jaar registreerden we in minstens 1 meetpunt in ons land een maximale windstoot groter 100 km/u.


Over het ganse jaar genomen, lag het aantal onweerdagen relatief hoog (107 dagen tegenover een normale waarde van 94,8 dagen). We onthouden eveneens het nogal opmerkelijke feit dat er 7 windhozen werden waargenomen in de loop van augustus.


We sluiten deze snelle verkennende beschouwing van het jaar af met de vermelding dat de gemiddelde luchtdruk zeer uitzonderlijk laag was in Ukkel met een jaarlijkse gemiddelde waarde van 1013,8 hPa (normaal: 1016,0 hPa).

Definities

Winter 2014: het gaat hier over de klimatologische winter. Dit is de periode van 3 opeenvolgende maanden tussen december 2013 en februari 2014.
Aantal vorstdagen: dit is het aantal dagen met een minimumtemperatuur kleiner dan 0°C tussen 0u en 24u.
Aantal winterse dagen: dit is het aantal dagen met een maximumtemperatuur kleiner dan 0°C tussen 0u en 24u.
Aantal zomerdagen: dit is het aantal dagen met een maximumtemperatuur van minstens 25°C tussen 0u en 24u.
Aantal tropische dagen: dit is het aantal dagen met een maximumtemperatuur van minstens 30°C tussen 0u en 24u.
Aantal neerslagdagen: dit is het aantal dagen met een neerslaghoeveelheid van minstens 0,1 mm (“meetbare” neerslag).
Aantal sneeuwdagen: dit is het aantal dagen met neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestaat.
Aantal onweersdagen (in het land): dit is het aantal dagen waarop men, minstens lokaal, ergens in ons land elektrische activiteit in de atmosfeer heeft gemeten of waargenomen.

Winter


In Ukkel werd de winter van 2014 gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur en een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur. Daartegenover waren de seizoenwaarden voor de neerslaghoeveelheid en neerslagduur normaal (zie figuren 7, 8 en 9).


De zachte winter zet zich op de tweede plaats in het rijtje van de warmste winters in Brussel-Ukkel sinds 1833. De gemiddelde temperatuur van deze winter steeg tot 6,3°C. Dat is 2,7°C boven de normale waarde van 3,6°C. De gemiddelde temperaturen van december, januari en februari waren respectievelijk 6,1°C, 6,1°C en 6,6°C. Wanneer we daar de gemiddelde temperatuur van november 2013 bijzetten (6,4°C), komen we tot een opmerkelijke bestendigheid van de gemiddelde maandelijkse temperatuur van deze vier opeenvolgende maanden.


Met een gemiddelde temperatuur van 6,6°C, blijft de warmste winter deze van 2007. Toch haalt de winter van 2014 twee records. Als eerste daalt de laagste temperatuur in Ukkel deze drie maanden niet onder -0,5°C. Het vorige record dateert van 1989 met een absolute minimumtemperatuur tijdens de winter van -1,6°C. Daarnaast is het aantal vorstdagen het laagste aantal in Ukkel sinds 1901: slechts 3. Het vorige record van 11 dagen dateert van 1989.


Deze zachte periode wordt verklaard door de aanwezigheid van een uitgestrekte zone van lagedrukgebieden boven het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Daardoor kwamen de luchtmassa’s, verbonden aan deze depressie, die ons land bereikten meestal uit SSW. Deze subtropische oorsprong verklaart de aanhoudende zachte periode boven onze streken. De nabijheid van deze lagedrukgebieden heeft ervoor gezorgd dat we in deze winter een uitzonderlijk lage gemiddelde druk kenden in Ukkel (1009,8 hPa), de tiende laagste druk voor een winterperiode. Het record dateert nog steeds uit 1936 (1005,3 hPa).


De laagste temperaturen die deze winter in ons land werden geregistreerd waren niet zo laag. Met -7,2°C werd de laagste temperatuur in Rochefort gemeten op 13 en 14 december.


Voor deze periode was de waarde voor de neerslaghoeveelheid normaal en het aantal neerslagdagen iets hoger, maar nog steeds normaal te noemen. In Ukkel viel er 213,4 mm neerslag op 60 dagen tijd tegenover normalen van 220,2 mm op 54,8 dagen. Wanneer we naar heel het land kijken, merken we dat de neerslaghoeveelheid deze winter zeer variabel was: met 103,6 mm werd de laagste hoeveelheid waargenomen in Gorsem (Sint-Truiden) terwijl met 545,3 mm de hoogste hoeveelheid in Bièvre werd geregistreerd. Op 24 december 2013 werden er lokaal neerslaghoeveelheden van meer dan 40 mm gemeten. De meeste neerslag viel toen in Bièvre (76,1 mm).


Het zachte weer zorgde in Ukkel ook voor een zeer laag aantal dagen met neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestaat: geen enkele dag in december, 1 dag in januari en geen enkele dag in februari. Net als in 2008 en 1990 telde afgelopen winter dus maar 1 dag met neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond (normaal: 12,9 dagen).


Dit seizoen werd er in ons land op 12 dagen onweer geregistreerd. Deze waarde ligt een beetje hoger dan de normale waarde van 10,4 dagen.


In Ukkel lag de zonneschijnduur voor deze drie maanden hoger dan gemiddeld. We registreerden een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur van 217u 31min terwijl dat normaal 180u 39min is.

Figuur 7. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de winter van 2014 (december 2013

Figuur 7. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de winter van 2014 (december 2013

Figuur 8. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de winter van 201

Figuur 8. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de winter van 201

Figuur 9. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel ti

Figuur 9. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel ti

Lente

In Ukkel werd de lente van 2014 gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, zeer uitzonderlijk weinig neerslag, zeer abnormaal weinig dagen met neerslag en een zeer abnormaal lage zonneschijnduur (zie figuren 10, 11 en 12).


De gemiddelde temperatuur in Ukkel van deze lente bedroeg 11,7°C (normaal: 10,1°C). Daarmee eindigt deze lente op de derde plaats in het lijstje van warmste lentes. Het record dateert van 2007 (12,3°C) en 2011 staat op de tweede plaats (12,2°C).


Toch breken de temperaturen een record: deze lente kwam er geen enkel vorstdag voor in Ukkel (normaal: 6,5 dagen). Het vorige record van 1 vorstdag kwam voor in 2012 en 1912. Daartegenover staat dat we hier deze lente ook maar 1 zomerdag registreerden (19 mei). Normaal zijn er in Ukkel tijdens de lente 3,1 zomerdagen.


Op sommige plaatsen in de Ardennen werden er op 6, 7 en 14 maart en van 25 tot en met 27 maart minimumtemperaturen onder -5°C geregistreerd. De laagste minimumtemperatuur werd op 6 maart in Elsenborn (Bütgenbach) en Neidingen (Sankt Vith) gemeten (-6,8°C). Wanneer we naar de maxima kijken, merken we dat deze de grens van 27°C overschreden op 19, 20 en 25 mei. De hoogste waarde van 28,4°C werd op 20 mei genoteerd in Ophoven (Kinrooi). Diezelfde dag steeg de temperatuur tot 28,3°C in Koersel (Beringen) en Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode).


In Ukkel viel er deze lente amper 92,2 mm neerslag. Deze waarde ligt veel lager dan de normale waarde van 187,8 mm. Vooral in maart en april viel er met respectievelijk 18,0 mm (op 11 dagen) en 20,1 mm (op 7 dagen) weinig neerslag. De normale waarde voor maart is 70,0 mm (op 18 dagen) en deze voor april 51,3 mm (op 15 dagen).


In ons land varieerden de neerslagtotalen voor dit seizoen tussen 48,8 mm in Leefdaal (Bertem) en 172,2 mm in Bièvre. Op 4 dagen viel er meer dan 40 mm neerslag: op 7 en 24 april en op 6 en 27 mei. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheid van 61,7 mm werd op 27 mei in Wijnegem gemeten.


In totaal waren er 28 onweerdagen in ons land, een waarde die dicht bij de normale ligt (26,9 dagen).


In Ukkel scheen de zon deze lente overvloedig. De totale zonneschijnduur bedroeg 572u 08min, wat meer is dan de normale waarde van 463u 58min. Vooral maart was zeer zonnig met in totaal 197u 21 minuten, wat ruim boven de normale waarde van 113u 57min ligt. Daardoor was maart de tweede zonnigste maand van dit jaar na juni met 206u 51min. Maart laat daarmee juli (193u 47 min) en vooral augustus (149u 49 min) achter zich.

Figuur 10. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de lente van 2014. De rode lijn

Figuur 10. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de lente van 2014. De rode lijn

Figuur 11. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de lente van 201

Figuur 11. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de lente van 201

Figuur 12. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

Figuur 12. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

Zomer

In Ukkel was de zomer van 2014 uitzonderlijk regenachtig terwijl de temperaturen en de zonneschijnduur normaal waren (zie figuren 13, 14 en 15).


De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 17,3°C, wat iets lager is dan de normale (17,5°C). De zomer begon met een volledig normale maand juni met een gemiddelde temperatuur van 16,5°C (normaal: 16,2°C). Juli was een beetje warmer dan gemiddeld (19,2°C tegenover een normale van 18,4°C). Augustus was echter veel koeler dan gemiddeld met een maandelijkse gemiddelde temperatuur van 16,3°C (normaal: 18,0°C).


In ons land telden we 13 dagen waarop de temperatuur lokaal minstens 30°C bedroeg. 18 en 19 juli waren de warmste dagen met maxima tot 35,6°C in Dessel en 35,2°C in Bilzen. Daarnaast vermelden we ook 6 juni, toen de minimumtemperatuur nog tot -0,1°C daalde in Elsenborn (Bütgenbach). Tijdens deze zomer telden we 11 dagen waarop de minimumtemperaturen ergens in ons land onder 2°C lagen.


In Ukkel was de zomer natter dan gemiddelde. Tijdens de 49 dagen dat er neerslag viel maten we een totaal van 348,2 mm neerslag (normaal: 224,6 mm op 44 dagen). Daarmee eindigt deze zomer op de vijfde plaats in het rijtje van natste zomers in Brussel-Ukkel sinds het begin van de waarnemingen in 1833. 2014 komt na 1992 (364,8 mm), 1850 (360,2 mm), 1888 (355,9 mm) en 1980 (348,4 mm).


In ons land varieerden de neerslagtotalen dit seizoen tussen 197,5 mm in Koersel (Beringen) en 586,7 mm in Mont-Rigi (Weismes). Deze zomer werden er 45 onweerdagen geregistreerd in het land, wat meer is dan normaal (40,0 dagen). Tijdens deze onweders werden er verschillende keren neerslaghoeveelheden van meer dan 40 mm gemeten. De hoogste waarden zijn deze van 85,9 mm in Louveigné (Sprimont) op 9 juli en 84,6 mm in Wingene op 27 juli. Tijdens een onweer kan er ook zeer veel neerslag vallen op een korte tijd: zo noteerde de waarnemer van Knokke-Heist op 28 juli een hoeveelheid neerslag van 75,5 mm die was gevallen op 3/4de uur.


Zeer opmerkelijk was het feit dat we 7 tornado’s registreerden tijdens de maand augustus: de 8ste (in Manhay, in Sart-lez-Spa (Jalhay) en tussen Sauvenière (Gembloers en Geldenaken), de 10de (tussen Gozée (Thuin) en Sombreffe), de 15de (in Zeebrugge (Brugge)) en de 22ste (in Lichtervelde en in Leuze (Leuze-en-Hainaut)).


De zomer kende een klein tekort aan zonneschijnduur: in Ukkel registreerden we 550u 27min zon (normaal: 578u 20min). De zonneschijnduur van zowel juni als juli bleef dicht bij de normale waarde terwijl deze van augustus met 149u 49min te laag was (normaal: 189u 32min).

Figuur 13. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de zomer van 2014. De rode lijn

Figuur 13. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de zomer van 2014. De rode lijn

Figuur 14. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de zomer van 201

Figuur 14. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de zomer van 201

Figuur 15. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

Figuur 15. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

Herfst

In Ukkel werd de herfst van 2014 gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, zeer abnormaal weinig neerslag, zeer uitzonderlijk weinig dagen met neerslag en een normale zonneschijnduur (zie figuren 16, 17 en 18).


De gemiddelde temperatuur steeg in Ukkel tot 13,0°C, wat veel hoger is dan de normale waarde (10,9°C). De drie herfstmaanden waren abnormaal warm met voor september, oktober en november respectievelijk maandelijkse gemiddelde temperaturen van 16,5°C (normaal: 14,9°C), 13,6°C (normaal: 11,1°C) en 8,8°C (normaal: 6,8°C). Dit was de tweede warmste herfst sinds 1833. De warmste herfst blijft deze van 2006 met een gemiddelde temperatuur van 13,9°C. De tien warmste herfsten vonden allemaal plaats na 1981.


In Ukkel observeerden we dit seizoen 2 zomerdagen, wat een normale waarde is. In ons land steeg de temperatuur boven 27°C op 17, 18 en 19 september. De 19de steeg de temperatuur tot 28,1°C in Zele. Langs de andere kant werd de eerste vorst na de zomer in Elsenborn (Bütgenbach) geregistreerd op 23 september. De temperatuur daalde er toen tot -1,2°C. In de rest van het land werd de eerste vorstdag over het algemeen tussen 25 en 30 november geregistreerd. De laagste temperatuur werd geregistreerd op 30 november. De temperatuur daalde toen tot -4,5°C in Wirtzfeld (Bütgenbach).


Er viel duidelijk te weinig neerslag in Ukkel op te weinig dagen. Op 34 dagen tijd viel er 113,7 mm neerslag terwijl er normaal gezien 219,9 mm neerslag op 51 dagen valt.


In het land varieerden de neerslagtotalen tussen 99,4 mm in Herent en 274,2 mm in Mont-Rigi (Weismes). Wanneer we naar de dagelijkse hoeveelheden kijken, noteren we dat er vooral op 20 september lokaal meer dan 40 mm viel. Het meeste viel er in Crupet (Assesse) met 57,2 mm.


Dit seizoen noteerden we 18 onweerdagen in ons land, een normale waarde voor dit seizoen.


In Ukkel lag de zonneschijnduur iets hoger dan de normale waarde. We registreerden 343u 30min zon tegenover een normale waarde van 322u 00min zon. De drie maandelijkse waarden lagen ook telkens zeer dicht bij hun respectievelijke waarden.

Figuur 16. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de herfst van 2014. De rode lijn

Figuur 16. Evolutie van de dagelijkse temperaturen te Ukkel tijdens de herfst van 2014. De rode lijn

Figuur 17. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de herfst van 20

Figuur 17. Evolutie van de dagelijkse neerslaghoeveelheden (in mm) te Ukkel tijdens de herfst van 20

Figuur 18. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

Figuur 18. Evolutie van de dagelijkse zonneschijnduur (top van de gele staafjes, in uren) te Ukkel t

December

Om het klimatologisch overzicht van 2014 te vervolledigen, vermelden wij nog dat december relatief normaal is verlopen. In Ukkel lagen de gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid een beetje boven de normale waarden, terwijl de zonneschijnduur een beetje onder de normale waarde lag. In het land namen we 4 onweersdagen waar, wat iets meer is dan normaal (2,9 dagen).

Cookies opgeslagen