2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1019,1 1016,5 n 1027,9 1991 1002,1 1981
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 3,7 n 4,7 2011 2,7 2004
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 38:12 45:08 n 87:25 2013 16:17 1993
Gemiddelde temperatuur°C 4,3 3,9 n 6,9 1988 -0,7 2010
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,4 6,1 n 8,7 2011 1,2 2010
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,2 1,6 n 5,5 1988 -3,0 2010
Relatieve vochtigheid% 90,0 89,0 n 93,0 1994 82,0 2013
Gemiddelde dampdrukhPa 7,7 7,4 n 9,3 1988 5,2 2010
Neerslagtotaalmm 93,9 81,0 n 172,7 2012 27,1 1987
Neerslagdagend 23 19,3 n 28 2012 10 1992
Onweersdagen in het landd 4 2,8 a 11 2011 0 2004
Sneeuwdagend 4 3,8 n 21 2010 0 2007

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van tropische oorsprong verbonden aan een depressie boven de westelijke Middellandse Zee. Op de 5e zorgde een depressie boven Bretagne voor de aanvoer van maritieme luchtstromingen. Van de 6e tot de 9e zorgde een wig van hoge druk van het hoge drukgebied der Azoren voor maritieme lucht. Van de 11e tot de 19e werd ons weer bepaald door zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie gelegen in de buurt van IJsland. Op de 20e en de 21e kantelde de anticycloon ten westen van Frankrijk naar het oosten waardoor de aangevoerde lucht minder nat werd. Van de 22e tot de 24e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie gelegen in de buurt van IJsland. Van de 25e tot de 26e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht verbonden aan een anticycloon die zich vanaf het westen van Ierland naar de Golf van Gascogne verplaatste. Van de 27e tot de 29e werd ons weer frisser en frisser als gevolg van een depressie in ontwikkeling vanaf Engeland naar het noorden van Italië. Deze lucht kreeg een continentaal karakter wanneer een anticycloon zich ontwikkelde boven Frankrijk en zich progressief uitstrekte tussen Spanje en Polen. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1019,1 hPa (norm: 1016,5 hPa).

De overwegende invloed van zachte maritieme luchtmassa’s tijdens de tweede helft van de maand lag aan de oorsprong van de temperaturen dicht bij de normaalwaarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen – 0,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen 0,0°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 10°C tot 14°C en deden zich meestal voor op de 18e. De absolute minima varieerden van –12°C tot –1°C en werden meestal gemeten op de 29e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 4,3°C (norm.: 3,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 6,4°C en 2,2°C (norm.: 6,1°C en 1,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 12,1°C [de 18e] en –5,7°C [de 28e] (norm.: 12,7°C en –5,0°C). Er waren slechts 6 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 10,7 d.), waarvan 1 winterse dag [max.˂ 0° C] (norm.: 2,0 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 91 % in Vlaanderen tot 123 % in de streek van Gileppe en Warche. Deze waarden waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 2 mm tot meer dan 50 mm en deden zich meestal voor op de 12e of de 26e. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 12e. De opmerkelijkste waarde was deze van Bièvre met 76,1 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 23 dagen in totaal 93,9 mm gemeten (norm.: 81,0 mm op 19 d.).

In het land was er gedurende 4 dagen onweer (norm.: 2,9 d.) : de 8e, de 11e, de 25e. En de 27e.(norm.: 2,9 d). Waterschade en/of windschade werd ons gemeld op de 11e, de 12e, en de 18e. Hagel werd plaatselijk waargenomen op de 11e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 19 dagen: tussen de 1e en de 5e van de 7e tot de 11e, de 13e, de 15e, en van de 26e tot de 31e. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem van de 2e tot de 10e, van de 13e tot de 17e en van de 24e tot de 31e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd waargenomen met 19 cm te Massul (Neufchâteau) op de 27e.

Tijdens de 2e decade was de zonneschijnduur uitzonderlijk laag te Ukkel en zo bereikte de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel 38 h 12 min (norm.: 45h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSW-SW en NNW. Hun frequentie bedroeg 86 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 35 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,9 m/s (norm.: 3,7 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen